امسال ۲۱ میلیارد و ۳۵۰ میلیون ده ريال حرمت بوسيله سوگند به نهاوند خاص یافت

[ad_1]

بوسيله سوگند به اعلاميه  خبرگزاری تسنیم از نهاوندکریم حمیدوند روزگار امروز مدخل سرپوش گردهمايي تظاهرات ملاقات تجمع کمیته طرح ریزی مدينه نهاوند اظهار داشت: دروازه اندر سن ۹۵ مقدار ۲۱ میلیارد و ۳۵۰ میلیون ده قران حرمت برای كوره نهاوند خاص یافت که این میزان ارج بین ۱۹۲ برنامه بلد توزیع شده است.

کریم حمیدوند اظهار داشت: ورا آنگاه از بررسی و تبديل نگرش زعم بین مدیران سامان بساط جهاز‌های اجرایی كوره نهاوند و بخشداران مدينه این میزان شان قدر بین طرح های آلامد عقيده راء ي توزیع شد.

وی تصریح کرد: درب مناقشه درس جستار اعتبارات عام ۹۵ مشکلات و محدودیت‌های اعتباری لياقت و عدم دارد که جابه جایی اعتبارات را مشکل کرده است.

حمیدوند افزود: حرمت مختصه یافته باید دروازه اندر جزء موقع نگرش زعم هزینه شوند و ابزار‌های شاهد کار مراقبت تماشا صلاح طاعت بخشش اعتبارات جزء‌ها را عاقبت می‌دهند و تو صورتی که جابه جایی اعتبارات لفظ سياهه بگیرد سرپيچي اداری محسوب می‌شود.

وی بیان کرد: جزء زیادی از اعتبارات عام ۹۵ نفع خرج بازدادن بدهکاری‌ها می‌شود زیرا ماشين ساز‌هایی که بدون تخصیص حرمت داخل كوره کار عاقبت داده اند نباید زیر استفسار بروند باب غیر این قيافه این ابزار ها رغبتی برای بقا کارها نخواهند داشت.

حمیدوند مدخل سرپوش بقا قول: از عامه ماشين ساز‌های اجرایی بلد‌ طلب داریم نيكوكاري این اعتبارات و تخصیص آنها  سرپرستي دقیق  داشته باشند زیرا سو خاص یافته نباید درب جای دیگری نفع خرج شود.

وی تاکید کرد: برای من وايشان مجرب باور نیست که یک اسباب اجرایی بها جاه  بلد را دروازه اندر جای دیگری هزینه کند زیرا این اعتبارات حق نفوس و پري مدينه هستند.

حمیدوند كنيه کرد: سيستم مجموعه آپارات‌های اجرایی حين سرپرستي دقیق نيكي اعتبارات مسئول هستند برای ستاندن اعتبارات ملی از ظرفیت نماینده بلد باب حله بهره وري کنند.

حكمران نهاوند اظهار کرد: از میزان اعتباری که درون دانشپايه طول عمر ۹۵ به طرف بلد نهاوند مختصه یافته است ۱۷ درصد اعتبارات استانی و ۸۳ درصد اعتبارات ملی است.

وی باب دنباله به قصد تخصیص بها جاه برای المان شهدای طبقه ابوذر نبا اخبار عدل و بیان کرد: خوشبختانه امسال ۱۸۰ میلیون تومن حرمت برای المان شهدای جمعيت انقلابی ابوذر دروازه اندر ديد دلگير شده است که با علاقه به قصد اینکه حله این حرمت از اعتبارات استانی است تخصیص خوبی روي می‌گیرد.

حمیدوند تصریح کرد: شهرداری‌های مدينه نهاوند علیرغم اینکه از اعتبارات پار تخصیص نداشتند و با كارآيي اینکه حتی توانایی صيقل راتبه عضو خويشتن را نداشتند  با درایت و مدیریت پسنديده عملکرد خوبی داشتند.

وی تو امتداد به قصد مشکلات امور عصير حل مدينه استعاره کرد و قول: دايره آبفار مدينه نهاوند درون مباحثه اعتبارات با کمبود برابر است و تو تنش رسم دارد ولی با این نابودي عملکرد خوبی داشته است.

حمیدوند ايما کرد: امور محلول ذوب خوي بزاق مدينه نهاوند از ۱۸۰ روستای بلد نهاوند ۱۱۰ ديه را تحت جامه (زنان هندي) ذات فراغ داده است و انشعابات غیر استعاره یکی دیگر از مشکلات اساسی این حوزه است که باید مدخل سرپوش این زمینه قاموس سازی شود.

وی بیان کرد: از حرمت مختصه یافته به مقصد براي مدينه نهاوند  تو دوازده ماه) ۹۵ وجه اندازه ۸ میلیارد تومن از موقعيت اعتبارات استانی است که حدودا ۲۲ درصد تكه الزامات است که یک درصد این حرمت مخصوص پایگاه بسیج، ۱۰ درصد این شان قدر متعلق به منظور با عرق رسانی بوسيله سوگند به روستاها، ۳ درصد حرمت حوزه علمیه است.

حمیدوند آغاز کرد: پار اعتبارات استانی و مونث ۱۸۰ را درون استان داشتیم که اعتبارات لاس ۱۸۰ تخصیص پیدا نکرد و امسال اعتبارات گسترش دادن و برابري سوق رده ای جایگزین لاج ۱۸۰ شده است و از قرب عام ۹۵ شهر نهاوند ۵۰ درصد اعتبارات استانی و ۲ درصد درآمدهای نفتی تخصیص پیدا کرده است.

وی قول:  با تدقيق به سمت اینکه مدار گسترش دادن استان گردشگری است  امسال اعتبارات خوبی به منظور با حوزه گردشگری خاص یافته است و اعتبارات امسال حدود پنج رويارو پار شده است که امیدواریم تحرک خوبی داخل بهر گردشگری ایجاد شود.

انتهای پیام/

[ad_2]