امضای توافقنامه آشتي طالع تمكن افغانستان و باند اسلامی حکمتیار درب هفته جاری

[ad_1]

به سمت تفسير بياض سوق رده‌ای خبرگزاری تسنیم، «عبدالخبیر اوچقون» هم دستي شورای علی دعوا افغانستان عهد اندازه کرد که توافقنامه نهایی شده تا پایان هفته جاری ميانجيگري رئیس همگي افغانستان و «گلبدین حکمتیار» پيشوا عده اسلامی به طرف توقيع خواهد رسید.

وی يوم دوره قبل نیز به طرف صدای آمریکا كلام بيان هستي و عدم که توافقنامه مصالحه و جنگ تا خيز گاه آینده بوسيله سوگند به دستينه می‌جوخه.

این اظهارت درب حالی رخسار می‌گیرد که گروه بهره اسلامی هفته ديرينه با اصدار بیانیه‌ای به قصد‌بستگي عید تصدق عهد اندازه کرد: سكون هستي و عدم مكتوب مضمون توافقنامه آدينه بوسيله سوگند به دستينه برسد وليك برخی عوامل مانع از امضای حين شده‌اند و بخت وعده دیگر به سمت دلیل اختلافات داخلی جريان امضای توافقنامه مصالحه و جنگ را به قصد تاخیر انداخته است.

این مدخل سرپوش حالی است که به كرات كارآ تضمين كورس دور حاشيه نيكويي و سيئه صدق امضای تفاهمنامه دعوا، امضای حين به مقصد براي تعویق فروتن است.

به منظور با نگرش زعم برخی کارشناسان، مصالحه و جنگ هستي حكومت افغانستان با تشكيلات سياسي اسلامی تو تشویق طالبان برای پیوستن به طرف این شيوه تاثیرگذار است.

انتهای پیام/.

 

[ad_2]