امیری: کاری اعمال آخر دادم که هیچ‌کس درون دنیا اعمال آخر نداده است

[ad_1]

به قصد اعلان گزارشگر اعزامی خبرگزاری تسنیم از ریو، حامد امیری که تو پرگره وزنه کلاس F55 همراه گردن آويز فضه شد، قول: داخل مرحله اوايل باید از آقای بهرامی که كورس دور، سه دانشپايه طول عمر است تقلا مرا کشیده تشکر کنم. همچنین از آقای هادی‌مولود مرد زحمتکش فدراسیون و آقای خسروی دوستي که بوسيله سوگند به خود اطمينان کرد، ممنونم. مدالم را بوسيله سوگند به شهدا و مربی زحمتکشم تقدیم می کنم.

وی افزود: کاری اعمال آخر دادم که هیچ‌کس درون دنیا نتوانسته انتها دهد. خود باب کلاس F54 هستم منتها با ورزشکاران پرچين وزنه کلاس F55 یعنی یک کلاس بالاتر امتحان دادم و توانستم به سمت جايزه نفيس مغتنم و بي ارزش سيم يد ارتباط یابم.

امیری اظهار داشت: از طرفی پيروز شدم رکورد آفاق را یک واحد طول و ۱۰ سانتیمتر ترقي بدهم. قصد خويشتن کسب مرتبه اولی و شخص بسيارارزشمند شراب هستي و عدم منتها نيرنگ ساز بازهم خداوند را شکر می‌کنم که به قصد گردن آويز ارزشمندی يد ارتباط یافتم.
پایان/

[ad_2]