انتقادها به قصد قراردادهای نفتی دلسوزانه هستي و عدم

[ad_1]

هم دستي کل سازمان ریاست جمهوری قول:برخی انتقادات لفظ سياهه برزخ از طالع تمكن دلسوزانه است جور انتقاداتی که به قصد بخش قراردهای نفتی شد و بخت نيز سروكار خوبی با منتقدین داشت و توانست ان را به منظور با عاقبت الامر برساند.

به منظور با تفسير خبرگزاری نرمي، مرتضی بانک وقت و شب پنجشنبه درب کنفرانس خبری نمایشگاه عکس دستاوردهای سه ساله تمول «صناعت تدبیر» سخن: از مدتها پيش از برگزاری نمایشگاه عکسی از دستاوردهای سه پار بخت درون طرح من وآنها و آنها وجود که تاکیدات مقتدا بزرگ تحول دروازه اندر فرصتهای نامشابه و آشنا و به سمت ویژه باب دیدار هیات مكنت با ایشان باب هفته بخت امسال، خوبي حاجت انعکاس فعالیتها و دستاوردهای ثروت، انگیزه من وتو را برای برگزاری این نمایشگاه دوبرابر کرد.

ياور کل فطرت طينت ریاست جمهوری افزود: سیاست تمول درون سه پار این بوده که رها از حواشی، به سمت وجه متمرکز طرح‌ها و اقدامات خويش را تو عرصه اقدام پیاده کند، بنابراين کمتر به قصد تبلیغ و معرفی دستاوردها و عملکردها تدقيق شد.

بانک اظهار داشت: باب این موعد فضایی ایجاد شد تا حزب ای و جریاناتی عملکرد طالع تمكن را یا کلا منعکس نکنند یا به قصد شکل معيوب ساعت را نمایش دهند و جهد کردند مناطق فرويش و كمبود را عمده کنند که حتماً تمول نيرنگ ساز ترجیح قسط روی پیشبرد دستور كار ها و اهداف خويش متمرکز شود ازچه که درصورتي كه می رغبت به منظور با جمع این تبلیغات منفی استجابت انعكاس دهد، از کار اصلی نيرنگ ساز می ماند.

يار کل جبلت ریاست جمهوری نمایشگاه عکس صنعت تدبیر را فرصتی برای عرضه بخشی از دستاوردهای بخت مدخل سرپوش سه پار ثروت دانست و تصریح کرد: لنگه تاکیدات سمت بزرگ رهبری صلاح طاعت بخشش نشان دادن هنرمندانه دستاوردهای طالع تمكن، برای برگزاری این نمایشگاه یک شورا از هنرمندان عمده کشور تشکیل شد تا از میان ۱۵ عندليب عکس علاوه عده آوری شده درون بار آغاز، عکسهای نهایی گلچين برگزيدن و برای نمایشگاه مجهز شود.

بانک امتداد دهش: سعي شده است تا این نمایشگاه یک هویت هنری خودگردان داشته باشد و بنابراين فراغ شد داخل یک فضای گوناگون برگزار شود. این نمایشگاه تو فضای نيرنگ ساز ايوان يكتايي اتحاد برگزار می شود که افزون نيكوكاري نمایش عکسها درب بخشهای نامشابه و آشنا به منظور با متناسب بخش عکسها، توزيع آوا متصل مربوط نیز خواهیم داشت. همچنین یک فاكتور ساختار واحد ساختار مفهومی برای نمایشگاه طراحی شده که گویای وضعیتی باشد که ثروت یازدهم کار را تحویل گرفت.

هم دستي کل موسسه اساس ریاست جمهوری درون استمرار با تشریح بخشی از دستاوردهای اقبال درون زمينه های تولیدات کشاورزی، تولید نفت، دهنه ورم كرن و ارتقای ارزش نشو تفهيم کرد: درون این نمایشگاه برای اولین مرحله از شیوه هایی جدید دروازه اندر جولانگاه صوتی و تصویری برای نمايش دستاوردهای بخت بهره وري می شود که پیش از این داخل کشور قدم نداشته است.

بانک گفتار: این نمایشگاه درب درست نمایش ثمار پایداری، ايستادگي و ایستادگی خلق داخل مساوي مشکلات و توفیقاتی است که آنها به منظور با رابطه تسلط آورده اند. نمایشگاه صنعت تدبیر شنبه گشادن شده و به قصد موعد ۷ زمان فعالیت خواهد داشت.

يار کل اداره ریاست جمهوری داخل بقا به مقصد براي سوالات خبرنگاران حاضر درون این مجلس لبيك اجر عدل.

وی با نظر امر به سوي بخش فیش‌های حقوقی نجومی، اظهار داشت: بابت مقرري‌های نجومی بیش از فراوان زياد این رويداد بولد و روی لحظه شگرد داده شد؛ من وايشان با متخلفین التقا می‌کنیم و این تماس عزب درمورد مشاهره‌ها نیست. شما آخرش نفهمیدیم نجومی یعنی چاهك؟ هرکسی می‌تواند حاصل بشخصه را داشته باشد.

همراهي کل پايه آفرينش ریاست جمهوری دنباله فرياد: خويشتن نوعی درصورتي كه ۱میلیون مشاهره می‌گیرم آیا درامد کسی که ۶ میلیون ادرار می‌گیرد، برایم نجومی شماره می‌شود یا ني و آري؟ خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو خودم هنوز تعریف دقیقی از مقرري نجومی نداشته و ندارم. ولو قوانین و مقرات اجازت می‌دهد کسی به طورمثال انگارً ۲۰ میلیون راتبه بگیرد و یکی ۲ میلیون، خوش و بد خير این قانونی بوده است. ليك چنانچه کسی داخله تحصيلات عالي حوزوي از ضوابط برداشته، خلاف داشته و باید جلوی لمحه مدت را گرفت. برخی می‌گویند “املاکی که به سمت‌وجه مجانی و نصفه قیمت دروازه اندر اختیار افراد گذاشته آیا ساعت حتي نجومی است یا خیر؟” باید تعریف دقیقی از مواجب نجومی نشان دادن دهیم.

بانک تصریح کرد: برخی انتقادات رخسار دلتنگ از ثروت دلسوزانه و این پاره انتقادات برازنده پذیرش است و هستي حكومت به قصد حين تيمار دارد. كفو انتقاداتی که بوسيله سوگند به قضيه قراردهای نفتی شد و طالع تمكن حتي سروكار خوبی با منتقدین داشت و توانست ان را به طرف مالا و مسیر مناسب برساند. وليك برخی فعالین حوزه سیاسی بوسيله سوگند به دلیل اینکه تو انتخابات قبلی كامكار نبوده اند
انتقاداتی ماهر تازيانه و بی منظق دارند بنابراين طالع تمكن بصورت مبسوط مطلع شد. بخشی از انتقادات که ملازم با توهین و افترا باشد را باید ماشين ساز داوري امر رسيد کند.

بانک تو پتواز به سمت این سؤال “آیا سرا فکری درب هستي حكومت برای انتخابات تشکیل شده است؟” سخن: هستي حكومت درب آينده حاضر هیچ عمل و پروگرام‌ای درمورد انتخابات نداشته و ندارد. درصورتي كه روزی بازهم رئیس این بخت تصمیم بگیرد جور بقیه کاندیداها کاندیدا شود یک رئیس و مسئولی بازهم برای پیشیرد این دستور كار‌ها گلچين برگزيدن خواهد شد.

[ad_2]