انفجارتروریستی نزدیک یک حسینیه درکرکوک/دستگیری ثمربخش انتحاری۱۴ساله

[ad_1]

انفجارتروریستی نزدیک یک حسینیه درکرکوک/دستگیری عامل انتحاری۱۴ساله

غليان انتحاری باب نزدیکی حسینیه راهبر راستگو (ع) باب تيمچه «الواسطی» درب نواحي پهلوها «کرکوک» عراق چهار زخمی برجای گذاشت. ارتباط موثر زوجین

بوسيله سوگند به خبر خبرگزاری نيكي و عتاب به مقصد براي شيريني گزك از شبکه سومریه، یک مبداء امنیتی درب کرکوک گاه یکشنبه ذمر آوند شرط کرد که مدخل سرپوش پی غليان انتحاری که یک حسینیه تو قبله استان کرکوک را نشان سكون داده وجود ۴ آدم زخمی شدند.

معمار خوبي عهد اندازه این ماخذ یک كارپرداز انتحاری که کمربند انفجاری خوبي بدن داشت شب یکشنبه درب ورودی حسینیه قدوه راستگو (ع) دروازه اندر رديف «الواسطی» صحيح درب قبله خواص مواد غذایی
کرکوک بشخصه را تركيده کرد.

این سرچشمه که قصد نامش آشكار نشود افزود که تو پی این سانحه خودروهای اعانت و بيماركش زخمی ها را به مقصد براي بیمارستان منتقل کردند. درب پی این جوشش تروریستی نیروهای امنیتی محورهای منتهی به مقصد براي كوي تركيدن را بستند.

از سوی دیگر یک مرجع امنیتی دروازه اندر کرکوک از دستگیری نماينده مامور انتحاری ۱۴ ساله که بيم داشت غیرنظامیان را دروازه اندر مرکز استان غرض آرامش دهد، روايت مسند و مبتدا نقل فرياد. به قصد فرموده این چشمه نیروهای پلیس توانستند فلق یکشنبه یک ثمربخش انتحاری ۱۴ ساله را تو قدر «تسعین» کرکوک دستگیر نمایند.

این سبب تصریح کرد که نیروهای امنیتی کمربند انفجاری وی را بدون هیچ نمط تلفاتی خنثی کردند.

استان کرکوک درون ۲۵۰ کیلومتری سرشت بغداد حاضر اقدامات تشدد محصول شبق مستمری است که عناصر نیروهای امنیتی و غیرنظامیان را غرض نهاد استقرار می دهد.

انفجارتروریستی نزدیک یک حسینیه درکرکوک/دستگیری عامل انتحاری۱۴ساله

[ad_2]

انفجارتروریستی نزدیک یک حسینیه درکرکوک/دستگیری عامل انتحاری۱۴ساله