غليان داخل نزدیکی مسجدی باب آلمان

[ad_1]

پلیس آلمان از اتفاق ۲ تركيدن داخل شهر «درسدن» آگاهي دهش.

به سوي اعلام خبرگزاری نرمي به منظور با شيريني گزك از جريده تاگس اشپیگل، پلیس آلمان با عهد اندازه گزارش قضيه اتفاق ۲ غليان داخل شهر درسدن عهد اندازه کرد: یکی از این انفجارها دروازه اندر نزدیکی یک مسجد و دیگری درب معادل پيش عمارت آپارتمان کنگره بین المللی روی داده است.

این جريده داخل بقا نوشت: این انفجارها درون حالی که چند روزی به سمت ميمون و اندوه های اتفاق آلمان باقی مانده، روی داده است.

پلیس آلمان هنوز از جزئیات این پيشامد اطلاعاتی منتشر نکرده است. 

گفتنی است این انفجارها کشته ای تو پی نداشته است.

[ad_2]