اوباما: درون وجه پیروزی ترامپ از آمریکا می‌روم

[ad_1]

اوباما: در صورت پیروزی ترامپ از آمریکا می‌روم

رئیس همگي آمریکا داخل گفتگو مصاحبت ای آغاز داشت که مدخل سرپوش سيما پیروزی كانديدا جمهوریخواهان باب انتخابات ریاست جمهوری، وی به سوي متفق خانواده اش ایالات متحده را ترک می کند. توانایی ارتباط اجتماعی کودک
آب و عسل

به طرف بيانيه خبرگزاری عنف، «باراک اوباما» باب گفتگو مصاحبت با ژورنال «وورلد نیوز پالیتکیز» (World News Politics) کنترل وزن
با بیان این مساله درب امتداد حرف: خويشتن و خانواده مادر  که تا پایان تحصیلات دخترم ساشا، داخل آمریکا هستیم، وليك چنانچه ترامپ داخل انتخابات پیروز شود، بدون هرگونه معطلی، از آمریکا خواهیم ذهاب.

رئیس همگي آمریکا حرف: جستار مفارقت از آمریکا دروازه اندر ريخت پیروزی ترامپ، را با جدیت كامل يكدست با همسرم میشل و دخترانم مدخل سرپوش میان گذاشته والده اصل.

احسان بالذات فرموده های رئیس گروه آمریکا که بخشی از ساعت نیز درون سایت iraqidinarchat منتشر شده گویا اوباما نيت اضطراب دارد داخل رخسار ترک آمریکا باب کانادا زندگی کند مانند داخل این گفتگو مصاحبت سخن: درب فقره جستار نهوض و ولادت توقف نیز با «جاستین ترودو» بدو وزیر کانادا جدال و سخن کردم.

جايگاهها جنجالی «دونالد ترامپ» كانديد تعيين جمهوریخواهان آمریکا داخل انتخابات ریاست جمهوری، داخل مورد بغاز مقولات نامشابه و آشنا سبب شده که اوباما به قصد یکی از مخالفان اصلی وی تبدیل شود بطوریکه تا کنون چندین ثمره مدخل سرپوش فقره به طرف توانايي رسیدن وی آگهي داده است.

اوباما: در صورت پیروزی ترامپ از آمریکا می‌روم

[ad_2]

اوباما: در صورت پیروزی ترامپ از آمریکا می‌روم