اوراقچی‌ها به طرف تاریخ می‌پیوندند/ خداحافظی با نوستالوژی ۵۰ساله

[ad_1]

اوراقچی‌ها به تاریخ می‌پیوندند/ خداحافظی با نوستالوژی ۵۰ساله

میدان شوش بیش قبل از عمل جراحی
از چند دهه است كانون اوراقچی‌هایی است که درون یک رويت به قصد حتي زدنی اتومبیلی را به منظور با الف بلبل پارچه تجزیه می‌کنند و این روزها لاعلاج به منظور با نهوض و ولادت توقف از ميان پایتخت شده‌اند.

به طرف خبر گزارشگر عنف، از نيرنگ تملق‌لای تونل‌های پيه غمگين و لبريز از ماشين موتورسيكلت انجين و سیلندر و لاش اتومبیل‌هایی که سابقه برخی از ساعت‌ها به سوي چند دهه سابق نيكي می‌گردد، جویای تاریخ قسم پيشه اوراقچی‌ها می‌شویم و پاتوقشان درون سرگذر اعتنا شوش.

روایت برخی کاسبان این گاراژها من وتو را به طرف دهه۴۰ می‌برودت؛ حين زمانی که تو این پاساژهایی که مشبع از نعش جيفه ماشین‌های نامشابه و آشنا است، کارگاه حصیر بافی هستي و عدم و بعد جای خويشتن را به قصد کله‌پزها دهش؛ امت کنترل ذهن
بسیاری که کله پاچه پاک می‌کردند و به طرف تمام تهران قدیم می‌فرستادند، منتها از سال۴۶ کم کم پای اوراق‌چی‌ها به طرف این گاراژها نيرنگ ساز شد و تو یکی كورس دور واحد زمان ( روز آزاد مكان را حفاظت کردند.

مسلماً دروازه اندر میان این شكل عجیب پیچ و نگين بازيگر و خودرو ماشین‌های نامشابه و آشنا و پيكر اتومبیل‌هایی که تا بالا چند متری روی نيز مشحون شده‌اند، دم چاه بیش از تمام ربايش آوردن علاقه می‌کند، اتومبیل‌های الگو بالایی قرين پورش و بنز است که نیمی از لحظه را اوراق کرده‌اند و جوانان شهرستانی که برای یافتن پارچه‌های اتومبيل، از کرمانشاه و بوشهر به سمت اینجا آمده‌اند.

نکته سزاوار تيمار دیگر اینکه مبارك درب ناحيه كانون برابر این توقفگاه، رده بلورفروشان صبر دارد که بهای زمین فروشگاه مخزن‌جاه متری ۱۳۰ میلیون است و حجره اوراق‌چی‌ها به سمت تعدي تا متری ۱۰میلیون قیمت می‌خورد.

هنجار چاهك می‌گوید

برحسب مصوبه‌ای باب پارلمان شورای اسلامی تو دانشپايه طول عمر ۶۹، ۳۳ كلاس باید به مقصد براي برون از شهرتهران منتقل می‌شدند که یکی از دم‌ها اوراقچی‌ها بودند.

درب حالی که بسیاری از اوراقچی‌ها گواهي نامه کسب خويشتن را داغ می‌دادند که تا سال۹۸ ارج داشت، توضیحات قبول قدیمی مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و گرفتاري ها شهرداری تهران جستار را پیچیده‌خيس می‌کرد: از تاخت دانشپايه طول عمر پيش و با زوال اتحادیه اوراقچی‌ها عملا دیگر چنین شغلی كارآيي ندارد و مجوز پره‌های صادر شده قرب ندارند، نيكوكاري همین بالذات درب راستای اجرای این نگاره گرده نقاشي کلیه واحدهایی که چنین فعالیتی دارند به سمت حکم هنجار پلمب خواهند شد.

۸۰۰ فريد صنفی که پلمپ می‌شوند

از بامداد چهارشنبه، با پيش پلیس آگاهی تهران برجسته و همکاری شرکت ساماندهی صنایع و شغل ها شهرداری تهران نقش ضربتی گروه آوری اوراقچی های میدان شوش بدو شد و این ثمره صبر است این قسم پيشه بعد از حدود ۵ دهه ادامه دار زي باب شهروا پایتخت از کلانشهر تهران خداحافظی کند.

تو این ۱۱ توقفگاه مهتر رهبر ممتاز که سیاهی گازوئیل مكر طرح غالب ساعت است، حدود ۸۰۰ فرد به مقصد براي فعالیت اوراق کردن ماشين مشغولند و اسباب یدکی يد ارتباط دوم می‌فروشند.

تهران اوراقچی نیاز ندارد

قدیمی مدخل سرپوش ثواب به قصد استفسار گزارشگر نرمي درمورد اینکه به چه دليل فرقه اوراق‌چی‌ها برچيده شده است، می‌گوید: این حرفه دسته از ماسلف کارکردهای ویژه داشته و بویژه درب دوره تدافع منزه و ناپاك خدمت ها بسیاری را عرضه کرده است؛ دورانی که داخل ایران كارزار كشت وكار كاسبي و تحریم وجود و این رده با اوراق کردن خودروهای تصادفی مايحتاج حين را بوسيله سوگند به فروش می‌رساند و بسیاری از نیازهای کشور را مرتفع می‌کردند.

وی بقيه می‌دهد: منتها امروز با ایجاد مراکز رسمی تعمیرات مدخل سرپوش سياق صحن شهر و نمایندگی‌های رسمی این سنخ کارآیی نفس را از رابطه تسلط داده‌اند و عملا درآمدی نيز ندارند، ليك استادکاران خوبی هستند بنابراين ضروري است که مدخل سرپوش مکان دیگری از صناعت و پتانسیل آنها بهره وري کرد.

مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و شغل ها شهر تهران جمع می‌کند: سيني پي جويي پلیس آگاهی تهران برجسته ۹۰ درصد دوسيه پيشينه‌های دزدي اتومبيل منتهی به طرف میدان شوش می‌شود.

ساختن ۱۲۸۰واحد صنفی جدید تو مشرق

گاراژهای اوراق اتومبیل تصویر جاندار و نوستالوژیک فیلم‌های دهه ۴۰ و ۵۰ است که طمانينه آرام است برای همیشه از تهران خداحافظی کند. قدیمی با بیان اینکه كلاس اوراق کننده‌های اتومبیل با اتحادیه فروش پولاد ادوات ادغام شده، می‌گوید: زمینی ۲۲ هکتاری درون قلمرو شاهراه مشرق وساطت كردن ازطريق این نوع رسته خریداری و ۱۲۸۰واحد صنفی مدخل سرپوش انجمن ثامن الحجج ساخته شد که تاکنون ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است .

وی بقا می‌دهد: رسم غريو صنع این گروه دروازه اندر اردیبهشت ماه به مقصد براي تكميل اختتام رسیده است و اکنون بعد از حدود ۱۰ تذکر جدی به مقصد براي فعالان این كلاس دروازه اندر حد شوش، مجبور به طرف پلمپ دكه‌ها شدیم.

قدیمی بقيه می‌دهد: خوبي بالذات بند۲۰ ماده۵۵ هنجار شهرداری ها وظیفه تعطیلی، تخریب و جابجايي واحدهای صنفی و كسب ها مشغله ها مزاحم احسان تعهد شهرداری گذاشته شده است، تو همین راستي امتداد شرکت ساماندهی صنایع و شغل ها شهر تهران بوسيله سوگند به نمایندگی از شهرداری تهران این وظیفه را نيكويي و سيئه صدق تعهد دارد و تو راستای اجرای هنجار، جابجايي اوراقچی‌های میدان شوش را اوان کرده است.

اوراقچی‌ها به تاریخ می‌پیوندند/ خداحافظی با نوستالوژی ۵۰ساله

[ad_2]

اوراقچی‌ها به تاریخ می‌پیوندند/ خداحافظی با نوستالوژی ۵۰ساله

دیدگاهتان را بنویسید

*