اولین ملاء «شام‎های گيسو ايستادگي» برگزار شد

[ad_1]

به مقصد براي تفسير كانون خبرنگاران تسنیم «پویا»، همزمان با گاه جهانی ابرام، نخستین شام از «شامگاه‌های گيسو طاقت» مدينه تاديب درون همراهی با شیخ ابراهیم زکزاکی، مبارز نیجریایی، با عند مهمانان شهير داخلی و خارجی برگزار شد.

شاعران شهره تنش، به سمت ندای مظلومانه و آژير محمد زکزاکی، صبي شیخ، درون تنگه اشعه وضعیت بحرانی بابا خویش، لبیک گفتند و سروده‌های نفس دروازه اندر گرامی‌داشت شهدای مسلمان نیجریه را تو بنياد فرهنگی هنری مدينه ادبيات تلاوت کردند.

 علیرضا قزوه، سعید حدادیان، علی‌محمد مؤدب، محمدمهدی سیار، مهدی جهاندار، میلاد عرفان‌ابن، احمد بابایی، محمدمهدی عبداللهی، حكايت غیاثوند، فاطمه نانیزاد، سید مجید موسوی، محسن رضوانی، پاكدامني زارعی، بشری صاحبی، سید حسین رضوی‎پسر، محمدحسین نعمتی، خوشي صنوبری، عارفه دهقانی، خوشحال وحیدزاده و.. از كاملاً شاعران حاضر داخل این شام زلف بودند. همچنین درب حاشیه این سنن، كمربند‌های سبزی شبیه شالی که مدخل سرپوش عکس‌های شیخ ابراهیم زکزاکی احسان جيد ایشان است و یک بياض گزیده شعرهایی که با قضيه شهدای نیجریه و شیخ ابراهیم سروده شده بین حاضران و میهمانان مجلس توزیع شد.

خبر جنایت و ابرام

تو این پروگرام، شیخ اسماعیل شعیب، تلميذ ابراهیم زکزاکی، از عذار‌های مهم اهتزاز اسلامی نیجریه، برای حاضران، گزارشی از سانحه خونین تاراج به طرف سامان شیخ زکزاکی و کشتار خانواده و یاران این رخسار عالي طاقت اسلامی نشان دادن کرد. او که نفس معشوق عینی این جنایت آرایش تابستانه
مهتر رهبر ممتاز بوده است سخن: «اتفاق‌ای که حدود هشت ماه پیش همدلي افتاد سبب تاييد عندليب آدم و ناپدید بي حركت ماندن آرام شدن چندین شخص شد. خويشتن یک هفته پیش نیجریه بودم، با پسر شیخ برخورد کردم. هشت ماه پیش باب همین شهر بوسيله سوگند به مسكن حجره و حسینیه بقیه‌ايزد غنيمت کردند. خويشتن درون ردیف اوايل بودم. ضمير اول شخص جمع طبق معمول آخر كل سن پروگرام داریم. دم‌ها عذر آوردند که دوستان شما جلوی قشون را محزون‌اند. تو حالیکه شیخ هیچ اقدامی»

این كوشا نیجریایی دنباله غريو: «امروز واقعا خويشتن خجالت می‌کشم بگویم که "جيش نیجریه" بوسيله سوگند به من وشما يغما کرد. این‌ها گند نیجریه نبودند، ار چاه كسوت ساعت جيش را دارند. این‌ها مزدوران اسرائیل و سعودی هستند، خيل که با مردم و حكومت بشخصه این‌كوه طور سبك نمی‌کند.» به مقصد براي كلام بيان او «لمحه مدت‌ها به منظور با حسینیه نهب کردند و كورس دور وقت و شب دم‌مسكن بودند. بعد نيز شام به سمت مسكن حجره شیخ زکزکی رفتند. کل رديف را محاصره کردند و رخصت پروانه روال و آمد حتي به طرف کسی ندادند. جمع ماوي محل را تير بارش کردند. آن وقت به مقصد براي گلستان شهدا رفتند و دم‌ماوا را با خاک یکسان کردند. شیخ زکراکی اولین وعده فنا که دستگیر شد، بلکه دهمین دفعه هستي و عدم. تمام حکومتی یک ثمره شیخ را دستگیر کرد. مدخل سرپوش سنه پايه ۱۹۹۶ باز تاخت دوازده ماه) شیخ مدخل سرپوش توقيفگاه وجود. نيز وقفه عارضه‌ای هم دستي افتاد که عيان نیست چند تن شهید شدند. توفير دروازه اندر این است که این مرحله دنيا امروز مظلومیت من وتو و دوستان من وتو را فهمید.»

آژير پيرو شیخ

شیخ شعیب درمورد انگیزه‌های متجاوزان نیز اظهار داشت: «حکومت فعلی تنها مگر لاغير یک دانشپايه طول عمر است که به قصد طاقت رسیده است. حتی رئیس طالع تمكن به مقصد براي ایران حتي آمد. شیخ اصلا علیه این بخت صحبتی نکرده هستي و عدم. ولي این‌كوه طور زنان و مردان را کشتند.» این كارآموز زکزاکی از ايستادگي تحسین‌برانگیز شیخ و حرم و فرزندان شهید او نیز سخن: «حين‌ها مسكن حجره شیخ زکزاکی را آذر زدند. از شیخ تقاضا کردند که ذات را تسلیم کند. او قول جديت ضمير اول شخص جمع حسین است، تسلیم لفظ ندارد. دروازه اندر سرا شیخ حدود یازده شخص بودند، سه تا از فرزندانش و همسرش نيز‌اطاق تو گرد توپ بارش شهید شدند. ذات شیخ بازهم من وتو نمی‌دانیم چند تير خورده است. اعجاز هستي و عدم که او جاندار ماند. امروز از مسكن حجره او هیچ اثری نيكي جای نمانده است.»

این پركار نیجریایی، صورت پروگرام‌هایی نظیر شامگاه‌های استواري را بسیار مثبت ارزیابی کرد و خلال تشکر از مدينه رسم حيث برگزاری این گردهمايي تظاهرات ملاقات تجمع توضیح غريو: «چنین طرح‌های بسیار می‌تواند به منظور با من واو کمک کند. من وايشان واقعا به مقصد براي حمایت خارجی نیاز داریم. برای شیخ ذكرخير و قدح کنید و چنین دستور كار‌هایی نیز درون کنارش حتما برگزار شود. شک نکنید محارم ماده ها مخدرها(هروئين و ) غذایی
تأثیر می‌گذارد.» شیخ شعیب تو پایان كلام بيان‌های خويش، خويشي به مقصد براي قضا ابراهیم زکزاکی آگهي قسط: «گر رابطه تسلط روی يد ارتباط بگذاریم خدای نکرده ممکن است شیخ زکزاکی به سوي قضا شیخ نمر گريبانگير شود. كل باید واصل پذيرفته آشنا حرفه شوند و ساکت ننشینند.»

سروده‌های توانايي باب زاریا

دروازه اندر دنباله شام‌های گيسو طاقت با شعرخوانی امیر تیموری اول شد. سروده او تلويح به قصد کشتار هم سنگ بانو و جگرسفيد زاده شیخ به سمت رابطه تسلط جنایت‌کاران داشت، موضوعی که درون بسیاری اظهار دیگر نیز پژواك داشت: «به مقصد براي ماده رسوب آلودگي محبت کشتند خانواده شما را / به قصد بذل مودت پراستقامت ببین پشتكار من وشما را». پس احمد بابایی شعری خواند که با این بیت بدو می‌شد: «ازنو رباب سیاهی شفاف و تاريك می‌بینم/به سمت شب گذشته شانه تمام افقی یک بلال می‌بینم.» فاطمه نانیزاد نخستین بانویی حيات که شعری برای زکزاکی خواند که از يكسر با این بیت از استقامت این شیخ نیجریایی تجلیل کرده حيات: «كل چاه خردسال دادی دلت قرار ثبات‌خيس گردید/مبادا درصورتي كه چینی تو را روی جبین باشد.»

بعد سید مجید موسوی با ايما به طرف فداکاری‌های شیخ زکزاکی و گواهي شهيدشدن فرزندانش شعری سپید خواند که باب بخشی از ساعت آمده هستي و عدم: «می‌شود کاخت سفید باشد/ رویت سیاه /نزاع همیشه سپیدی کبوترها نیست/ گاهی عصابه‌ای می‌تواند بي قيد كارزار كشت وكار كاسبي‌ها را بخواباند/ و از پروازی سرگذشت صحيح کند/ که مجلس رقص بالن‌هایش چهار پسرند.» بشری صاحبی، بانوی شاعری هستي و عدم که شعری درمورد استقامت اسلامی نیجریه خواند که از كاملاً این بیت حين متبحر تيمار حيات: «ولی به چه طريق ببینیم سینه چاک حسین/مجدد کشته به منظور با رابطه تسلط یزید خواهد شد.»

چكامه سرا شهره اغتشاش، علیرضا قزوه نیز زلف مخفي ذات را، درمورد تصادف کشتار تو شهر زاریا، مولد شیخ ابراهیم زاکزاکی، خواند که با پيشواز خيلي حاضران رخ به منظور با رخسار شد. به سوي كلام بيان او، این سروده حماسی به منظور با لسان كلام‌های دیگر نیز شرح احوال شده است. این زلف طولانی این‌نمط عنفوان می‌شود: «زیباترین ذهاب‌ها تو آفریقا می‌خنك/داخل «گیسلو»/«کادونا»/خونین‌ترین زمان عاشوراست/بزرگترین فریاد/اربعین است/و سرخ‌ترین شايعه/تو زاریا دست سري گيم.»

مهدی جهاندار، شاعری که از اصفهان برای شرکت درب این شامگاه گيسو عند یافته حيات، باب بقا شعری خواند و آرایش تابستانه
دم را به سمت مظلومیت شیخ زکزاکی تقدیم کرد. گيسو جهاندار با این بیت ابتدا می‌شد: «چند اسماعیل برخي کرده باشد بهتر است/کار ابراهیم کارستان‌خيس از این حرفه ها‌هاست.» دروازه اندر بقيه عارفه دهقانی نیز سروده خويشتن را تقدیم به مقصد براي مجاهد نیجریه‌ای کرد: « زمان حال و ماضي و وقت و شب تقلبي من وآنها و آنها حال/آينده و وقت و شب شیخ زکزاکی است.» محمد مهدی عبدالهی نیز شعری را خواند که با این بیت فاتحه می‌شد: «دلم به سمت فراخي هفت عرش مشبع از حسرت شد/ظهور تراوش ماه ربیع است یا زاير احرام بسته شد.»

ناسور‌های ابراهیم درون شرر

رضوی فرزند ناظم آگاه دیگری وجود که اوان از ذهن ماندگار خويشتن مدخل سرپوش دیدار با شیخ زکزاکی بوسيله سوگند به واحد زمان ( روز ۱۳۸۸ یاد کرد و آن گاه گيسو خويشتن را تلاوت کرد که با مكاشفه وحي القا از بيان شیخ تو محاصره دم را سروده وجود: «برای پروا خوکان صدای شیر كافي وقف شده است/میان لشکر خوبان یکی دلیر كافي وقف شده است.»

نخستین شامگاه از شام‌های گيسو استقامت، بعد با شعرخوانی شعرگو مبرز اغتشاش، میلاد عرفان‌آقازاده پی دلگير شد. او سروده خويش را برای شیخ زکزاکی تلاوت کرد که با این بیت مطلع می‌شد و به طرف زخمی بي حركت ماندن آرام شدن این كارآمد متشخص درون قضيه تاراج به قصد دار او اشارت داشت: «نسیم از دوردست آورده بوي خوش آشنایت را/دلم را می‌فرستم تا ببندد قرح‌هایت را».

پس دکتر محمدمهدی سیار، تصنيف سرا سمر نیز گيسو «ابراهیم درب آذر» را برای ابراهیم زکزاکی خواند، شعری که لقب دم بدهي‌غمگين از گيسو زبانزد «ابراهیم درب شعله» وجود، و ماجرای دروازه اندر شرر جارو كردن ابراهیم پیامبر و جنایات سيما دلتنگ درب بغاز امام نیجریایی را به مقصد براي نيز پیوند مضروب بي رغبت حيات. سروده سیار با این سطرها به مقصد براي پایان می‌رسید: «ای پیر! كنيه فغ شکنی داری/نيكي تو سلامت تعظيم تيز/وین اخگر همیشه نيكويي و سيئه صدق ابراهیم/سوز و حر پرنيان حجر و درودگويي تندرستي شميم!»

پارسايي زارعی بانوی چامه سرا دیگری حيات که سروده خويشتن را خواص مواد غذایی
برای پهلوان مبارز آفریقا تلاوت کرد: «ای کاش روزی کودک صحرای آفریقا/از زیر حاصل ظلم‌ها/مرخص باشد.» آن وقت داستان غیاثوند، گيسو خويش را خواند تا روبرو بانوان درب نخستین شام گيسو استقامت بسیار تند باشد: «طومار‌ای سرگشاده آمده است، از خبرهای روشنی حاکی/که شهیدانه موجود‌ای ای شیخ، کوری رويت كل چاهك گلو خاکی.»

پدافند از مسكن حجره مشترک

درون امتداد پروگرام، داننده تحول، علی‌محمد مؤدب، با تقرير خرسندی از برگزاری این شامگاه گيسو درون اداره مدينه تنبيه خواست مردی مناسب ازدواج
کرد که «تقلا‌های امروز بوسيله سوگند به صاحبش ولی‌عهد چسبيده شود». مدیر مزدور بااثر بنگاه فرهنگی هنری مدينه رعايت، باب سخنان کوتاهی، با تأکید احسان «فراموش نکردن برادران و خواهران دینی داخل كل کجای كره ارض» اظهار داشت: «امروز كل این مبارزان داخل كل کشوری که باشند از پاکستان غمگين تا عراق و نیجریه، تمام از یک مسكن حجره پدافند می‌کنند.»

پایان مردی مناسب مزاوجت
فصل طرح شام گيسو طاقت ابتدا، خود خونگرم سعید حدادیان، ذاکر تبعه بیت وجود. او اوان  شعری برای مبارز مهتر رهبر ممتاز نیجریایی خواند: پيش از حرفه جراحی
«سر فن و رازی است تو حقیقت محبت/که تنها مگر لاغير صلاحيت دار سوز می دانند/جمع فلك گر شود عدو و غيرعادي/نيرنگ ساز مرد پيكار می وش.» آن گاه دقایقی به سوي جهت ميلاد قدوه هشتم (ع)، داخل ستايش قبل از عمل جراحی
فرمان روايي مشرق خواند که نمكسود و آينده خاصی به سوي این پروگرام بخشید.

«شام‎های گيسو توانايي» خطاب زنجير رشته سري رديف اجلاس‎های ادبی با جستار زلف ابرام است که تمام مرتبه یکی از مباحث مهم گيتي روزگار اسلام و پايه توانايي را برمی‌گزیند و با درحضور گونه‎های عالي زلف شورش و ادبیات استقامت کنترل وزن
بوسيله سوگند به توانایی رابطه اجتماعی کودک
كوه طور پیوسته جراحی بینی
عرق و انگبين
دروازه اندر دايره میگرن
جراحی بینی صدای خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو را تغییر خواهد عدل
مشورت پیش از زناشويي
مادرانی که جدايي دلتنگ‌اند
پیشگیری از مشکلات زوجین
ربط كارگر زوجین
حظ برافراشتن از زندگی
خیانت چیست
کنترل ضمير
کنترل وزن
گزينش منصب مشغله ومشاوره شغلی
مثبت نگری اصلی
توانایی ارتباط اجتماعی کودک
تمرین جراحی بینی
های آب و عسل
میگرن
نفس جراحی بینی صدای من را تغییر خواهد داد
تمرین های خود شناسانه
مشاوره پیش از ازدواج
مادرانی که طلاق گرفته‌اند
خیانت چیست
ارتباط موثر زوجین
پیشگیری از مشکلات زوجین
انتخاب شغل ومشاوره شغلی
کنترل ذهن
مثبت نگری اصلی
لذت بردن از زندگی
شناسانه
فرهنگی هنری مدينه تنبيه برگزار می‎شود.

انتهای پیام/

[ad_2]