اولین کنگره شهدای روحانی دفاع كننده حرم درون قم برگزار شد

[ad_1]

اولین کنگره شهدای روحانی پاسدار حرم با پيش آیت دادار مکارم شیرازی و شخصیت‌های حوزوی مدخل سرپوش قم برگزار شد.

به طرف تفسير گزارشگر نرمي، اولین کنگره شهدای روحانی ظهير حرم با مقابل آیت ايزد العظمی نصير مکارم شیرازی، جانشین سپهسالار جند پاكي، جمعی از شخصیت های حوزه علمیه و خانواده های شهدای روحانی ظهير حرم مدخل سرپوش دبستان علمیه معصوم ولي پيشرو کاظم (ع) برگزار شد.

دروازه اندر این سنن از تعدادی خانواده های شهدای روحانی حامي حرم تقدیر و تجلیل شد. تقدیرشدگان از کشورهای ایران، افغانستان، عراق و پاکستان بودند.

خانواده شهیدان مالامیری، مکیان، هاشمی تبار، سید امیرحسین، بکتاش، موسوی ناجی و توسلی از يكباره این خانواده ها بودند که تو برابر آیت رب مکارم شیرازی تقدیر شدند.

سخنرانی آیت دادار مکارم شیرازی، جانشین فرماندهی گند صفا و مدیر حوزه های علمیه تمام کشور از حصه های این کنگره وجود.

باب حاشیه این سنن به سوي تناسب هفته تدافع منزه و ناپاك نمایشگاهی برقرار داير ايستاده وجود که مناسبت بازدید تعشق مندان فراغ گرفت.

[ad_2]