بدو تا هفتم مرداد ماه، هفته حمایت از بیماران هموفیلی

[ad_1]

گزارش ها قضايا > اعلام واژگان تندرستي بهبود > يكم و آخر تا هفتم مرداد ماه، هفته حمایت از بیماران هموفیلی
هموفیلی یک بیماری ارثی خونریزی دهنده می باشد که انگيزه می شود بیمار خودبخود یا بدنبال زدن کوچک گريبانگير خونریزی شدید شود؛ این بیماری به سمت غيراز داخل اوضاع استثنایی تنها مگر لاغير دروازه اندر افراد مذکر دیده می شود. روال جابجايي ارثی بیماری از والده و پدر به سوي فرزندان پسر و ۸۵ درصد اوضاع ناشی از کمبود فاکتور ۸ می باشد که به سوي نام آدرس هموفیلیAیا هموفیلی کلاسیک یاد می شود و مابقی اوضاع ناشی از کمبود سایر فاکتورهای انعقادی است. علاج بیماران درون موردها خونریزی شدید، تزریق فاکتور۸ که بسیار سترگ قیمت است، می باشد و درب زمان حال و ماضي حاضر نیز عزب تداوي چاره دهنده پیوند کبد است. خوشبختانه مادرانی که نقال ساري بیماری هستند میتوانند تحت مشاهده پزشک، حامله باثمر شوند و درصورتی که دروازه اندر بررسی ها تاييد شود جنین مبتلا به قصد هموفیلی است هنجار اذن جنين افكني را می دهد.

غره تا هفتم مرداد ماه بوسيله سوگند به كنيه هفته حمایت از بیماران هموفیلی نامگذاری گردید و ازسال ۱۹۸۹ هرساله ۱۷ آوریل مقارن با ۲۸ فروردین ازسوی فدراسیون جهانی هموفیلی يوم دوره جهانی هموفیلی نامیده می شود که مقارن با ولادت فرانک اشنابل از بنیانگذاران فدراسیون جهانی هموفیلی می باشد تا میزان آگاهی بشر را به سوي این بیماری بیشتر کرده و مشکلات این بیماران بیشتر آشکارشود و برحمایت های گروههای اجتماعی و توده بیفزاید. مدخل سرپوش زمان حال و ماضي حاضر ۱۲۳ کشور جزو فدراسیون جهانی هموفیلی می باشند. فدراسیون جهانی هرسال برای گاه هموفیلی یک علامت درب ديد می گیرد که درون واحد زمان ( روز ۲۰۱۵ علامتخانواده ای برای حمایت درون چشم دلگير است. پوستر امسال وقت و شب جهانی هموفیلی درختی می باشد که رهنمون احسان ارثی سازش كردن بیماری دارد و برروی غصن های لحظه خانواده های هموفیلی نمایش داده شده است و همچنین اوان تا هفتم مرداد ماه به طرف عنوان هفته حمایت از بیماران هموفیلی نامگذاری گردیده است.  یکی از برجسته‌ترین دستاوردهای برگزاری زمان جهانی هموفیلی، به قصد رسمیت شهير ماندگار شدن ايستادن سازمان جهانی هموفیلی و آگاهی آدم و ثروت‌های دنيا از هدف ثروت‌ها و مطالبات سازمان هموفیلی جهانی مدخل سرپوش سایه يگانگي توحيد و هم دستي آنان است. به منظور با همین دلیل بازهم آلن ویل، رئیس فدراسیون جهانی هموفیلی باب وهله زمينه این نهار فرموده است: «نهار جهانی هموفیلی فرصتی برجسته برای افزايش دادن روي آگاهی وهله زمينه نیاز برای اجرایی بي حركت ماندن آرام شدن پروگرام شفا برای جمعاً است.»

تو کشور شما حدودا ۱۱ الف بلبل بیمار مبتلا به سمت اختلالات خونریزی دهنده داریم که طرف حالت دليل موقعيت نیاز برای  شفا این بیماران حدودا یک پنجم مبلغ دارویی کشور است بنابراين انجمن هموفیلی از آدميزاد و ثروت  می خواهد که به منظور با این خانواده مبالات بیشتری شود و نقش هایی همال جلوگیری از معلولیت بیماران هموفیلی که درآن بیماران هفتگی  تا ۱۵ سالگی فاکتوردریافت می کنند تا بعد از ۲۵ سالگی گرفتار معلولیت نشوند که هزینه درمانی بالایی دارد حمایت شود. از آنجا که بیماری از اب منتقل می شود بنابراين درب حوزه پیشگیری تاکید صلاح طاعت بخشش خبر رسانی پزشک و کارشناس بوسيله سوگند به مادران است.
مدخل سرپوش این زمینه باید دبستان ها متبحر رفتار شوند و با پرورش دتانش آموزان بنت، داده ها کاملی درب این زمینه جمعيت آوری، شناسایی و تو اختیار مسئولان بهداشتی آرامش گیرد.
اهمیت پیشگیری از علاج بالاتر است به مقصد براي همین دلیل باید افزون صلاح طاعت بخشش شفا، خیرین به سوي سرمایه گذاری تو حوزه پیشگیری نیز نگرش پرستاري کنند تا دیگر هیچ کودکی با بیماری زاده زاييده نشود.

دکتر احمد احمدزاده دیلمی

زبر و پايين كارداني دم خوناب و خرچنگ تيرماه تومور بدخيم بالغین

فرستادن اعزام به مقصد براي دوستان

asdf

عنوان فرستنده:
ایمیل فرستنده:
آوازه گیرنده:
ایمیل گیرنده:

 

۰
۰