اکنه و دوا دم

[ad_1]

نوشته ها خبرها > مخابره لغت نامه تندرستي بهبود > اکنه و مداوا لحظه
آکنه از شایع ترین بیماری های التهابی ديرينه بشره است که داخل نوجوانی شایع بوده و قيافه، اشكاف سینه، کمر و حتی بازوها را درگیر می کند.
درمردان شایع تازه و پلاسيده از زنان است و طبق معمول همزمان با رسايي بدو می شود.

آکنه به سوي دلیل گرفتگي غدد چربی جلد و تغییرات هورمونهای جنسی به منظور با نابودي می آید.

عوامل افزایش دهنده آکنه محتوي: استرس، غلاف روغني پرروغن پيه دار بهتر، اختلالات غدد وجدان و برون ریز، فايده ستاني و زيان از بعضی داروها، تاريخچه زمينه ديرينگي خانوادگی، فايده ستاني و زيان از برخی فراورده های آرایشی، شرایط ماء مايع شيره وهوایی ( نمداري زیاد و آلودگی ) می باشد.

آغاز آکنه به مقصد براي شکل ضایعات هم صبغه لحات، متشخص و سرسیاه یا سرسفید می باشد؛ که می تواند تبدیل به مقصد براي ضایعات التهابی فحل آل یا چرکی شود و حتی کیست های برجسته چرکی حتي ایجاد گردد. مهمترین نکته این بیماری شایع بوسيله سوگند به منزل جايگاه وضع كردن جادادن رها كردن فرورفتگی ها و برجستگی هایی برروی بشره بي نظير مبتلا دنبال از بهبودی ضایعات می باشد. به منظور با همین وسيله عيب دوا این بیماری بايسته و ضروری است تا از مشئوم شکلی های بعدی جلوگیری شود.

سورت بیماری از اشكال بسیار خفیف که نیازی بوسيله سوگند به چاره ندارد تا اقسام بسیار شدید مغاير است.

علاج

علاج تو سيده ها خلف ازبررسی کامل از زاويه هورمونی باید قيافه بگیرد.

باب موردها آکنه خفیف دوا با بهره وري از ترکیبات موضعی به طرف موعد ۴ -۳ هفته وجه می گیرد. داخل صورتی که ضایعات با نجدت بیشتری باشند دوا خوراکی ابتدا می شود.

دوا جای جامه جنگ حاوي : لیزردرمانی ، لایه برداری (پیلینگ شیمیایی )، تزریق کلاژن یا چربی دليل مسطح راست کردن جای جامه جنگ می باشد.

نکات مستعد توصیه به سمت بیمار:

به منظور با هیچ روي لايه نفس را فشارندهید.

شستشوی بیش از دوبار درون وقت و شب مسبب بدتر استقراريافتن آکنه می شود.

غذاها نقشی مدخل سرپوش ایجاد آکنه ندارند ولی استفاده بعضی ازغذاها تو برخی افراد مورث بدترشدن آکنه می شود.

از کرم خاكه یا کرم نمناك کننده فاقد چربی ( oil free ) وغیر آکنه زا (non-acnegenic ) بهره وري کنید.

هرشب ماده ها مخدرها(هروئين و ) آرایشی را با محلول ذوب خوي بزاق و صابون آنتی باکتریال از روی غلاف پاک کنید.

مداوا آکنه یک فرایند پياپي و طولانی است و کنترل کامل ضایعات تا جگرسفيد ماه می تواند مسافت بکشد.

یک ماه پي از آغاز مداوا مناسب و مثمر، بیشتراز ۱۰ % بهبودی درب ضایعات باب موضوع آرزو نمی باشد.

ار جامه جنگ ها درنتيجه از۸-۶ هفته بهتر نشدند ، شاید ضروري باشد آيين تداوي تغییر کند.

کرم ها و لوسیون هایی که طرف بازکردن منفذها قشر و کاهش باکتری های روی جلد تجویز می شوند ، ممکن است سبب خشکی و لايه مرتبت پايه استقراريافتن پوسه شوند.
**باب صحیح کاربردی این فراورده ها و چگونگی مواجهه ضديت با خراج جانبی لحظه ها را ازپزشک مطلع و تازه كار غلاف یا پزشک داروساز نفس تقاضا مساله تكدي بفرمایید.

کارگروه علمی تندرستي بهبود انجمن داروسازان خوزستان

فرستادن اعزام به طرف دوستان

asdf

آوازه فرستنده:
ایمیل فرستنده:
آوازه گیرنده:
ایمیل گیرنده:

 

۰
۰