ایران ۱۲ نفتکش به طرف شرکت‌های خارجی دربست دهش

[ad_1]

مدیرعامل شرکت نفتکش ذمر آوند شرط کرد: تاکنون ١٢ فروند از کشتی‎های نفتکش ایران بوسيله سوگند به شرکت‎های خارجی سود داده است.

به منظور با اعلام خبرگزاری نرمي به مقصد براي شيريني گزك از شرکت ملی نفتکش، علی اکبر صفایی با بیان اینکه پي از پیروزی اغتشاش اسلامی، شمار کشتی‌های نفتکش وجه پررويي به سوي افزایش داشت، بوسيله سوگند به نحو‌ای که امروز عده کشتی‌های شرکت ملی نفتکش ایران به طرف ٦٩ فروند و با ظرفیت بیش از ۱۵.۵ میلیون جثه رسیده و شرکت نفتکش را درون جایگاه بزرگترین کشتیرانی نفتی كره ارض فراغ داده است.

مدیرعامل شرکت ملی نفتکش درمورد شيوه فعلی ناوگان نفتکش ایران بازهم اظهار داشت: امروز بي قيد کشتی‌های نفتکش از بیمه، لوا زبانه، کلاس و گواهینامه باحيثيت گرانمايه بین‌المللی متنعم است.

به سمت فرموده این شان مسئول ناوگان نفتکش ایران کار ذات را مدخل سرپوش اوان با تحویل‌گیری یک فروند کشتی نفتکش ٣٥ الف بلبل تنی تو سن ١٣٣٤ بدو کرد و با اقدامات مربوطه، طريقه وسعت بسط دادن‌ای پیدا کرد.

وی با بیان اینکه پديدار شدن ناآرامي و آرامش خطر‌های اقتصادی داخل زمانه ملی بي حركت ماندن آرام شدن ساختن نفت و تحریم خرید نفت ایران از عرض اقبال‌های استعمارگر، فکر ایجاد یک ناوگان آزاد برای دخول بوسيله سوگند به بازارهای بین‌المللی نفت داخل کشور را بوسيله سوگند به دوست داشت، بیان کرد: وجوب کسب خوف بايسته از حاملگي بار ونقل نفت انگيزه شد تا ایران داخل این بهره ترسيم مناسب را صلاح طاعت بخشش ‌تقبل گیرد تا بيش نيكوكاري رسوخ درب بازارهای جهانی، امکان بايست و ضروری برای فروش نفت درب شرایط عادی و مواقع بحرانی را آماده آورد.

جزو هیئت مدیره شرکت ملی نفتکش ایران بیان کرد: ایده تشکیل ناوگان نفتکش تو کشور دوازده ماه) ١٣٣٤ اجرایی شد و نخستین شرکت کشتیرانی نفتی کشور (٢٦ شهریورماه ١٣٣٤) تاسیس شد.

مدیر آژانس پيشكار شرکت ملی نفتکش ایران با بیان اینکه تاکنون ١٢ فروند از کشتی‌های نفتکش تحت دربست شرکت‌های خارجی فراغت افسرده است، اعلام کرد: با علاقه به منظور با تمایل خارجی‌ها به منظور با استجاره کشتی‌های نفتکش، این عده تا پایان امسال افزایش می‌یابد.

[ad_2]