اینجا «فارسی» لسان كلام بین‌المللی است!

[ad_1]

اینجا «فارسی» زبان بین‌المللی است!

باب هشتاد و سومین زمانه دانايي ابهام پيچيدگي‌افزایی لسان كلام فارسی، دانشجویان خارجی از ۴۱ کشور دنیا مدخل سرپوش فرصتی یک‌ماهه به مقصد براي ایران آمدند تا به منظور با قرار خودشان با لسان كلام فارسی، واژه نامه آداب داني و نفوس و پري ایران بیشتر نزديك همسر شوند.

نشريه هفتگي و جريده نرمي: اینجا ثبات است کمی آداب قوانين معمولي و دنیا را به منظور با باز بریزد. اینجا لسان كلام بین‌المللی مردم‌ها لسان كلام فارسی است. لمحه مدت‌ها وقتی می‌خواهند با بشر‌های نامشابه و آشنا دنیا از خاور و مغرب باخترزمين ناپديدشدن و خاور کره زمین حرفه ها بزنند و حشر کنند به منظور با‌جای انگلیسی، فارسی نشست وبرخاست می‌کنند، کنارش کمی باز  از گويش زبان لسان كلام مادری‌شكوه به منظور با لحظه افزايش می‌کنند تا حرفه ها زدنشان بیش‌ازپیش شیرین به مقصد براي چشم برسد. طوری که می‌توانید، به طورمثال انگارً شعرهای مولانا و سعدی را به طرف گويش زبان‌های روسی، انگلیسی یا پرتغالی از زبانشان بشنوید و بفهمید ناس‌هایی داخل دنیا هستند که بستگي‌شوكت بوسيله سوگند به فیلسوفی شبيه سهروردی آنها را به طرف اینجا کشانده است. اینجا جایی است که نفر ابوالبشر و جانور‌ها به طرف موافقت هشتاد و سومین عصر دانايي ابهام پيچيدگي‌افزایی لسان كلام فارسی از ۴۱ کشور دنیا دورهم حزب شده‌اند تا به سمت این گزك کمی بیشتر با لسان كلام و مرجع ایرانی‌ها نزديك همسر شوند. این دانشجوها باز شبيه آزاد گردشگرهای خارجی بعد از رحيل بوسيله سوگند به ایران یک حرفه ها مشترک دارند ساعت‌حتي اینکه «ایرانی و ایرانی‌ها از چیزی که فکر می‌کردند گيرا‌نم و پرعاطفه‌خيس به سمت نگرش زعم می‌رسند.»

دوستان ایرانی؛ چاکرم!

زمان سنج روزگار از ۱۰ قبل همین‌که مطلع ميدان دانشگاه عليم طباطبایی می‌شویم برای پیدا کردنشان باید خودمان را به سوي دانشکده مدیریت و حسابداری برسانیم نرسیده به مقصد براي آنجا تک‌وتوک بچه‌هایی را می‌بینیم که جامه پوشیدنشان نشانه از واژگان و ملیت مختلفشان می‌دهد. آنها قسمت بازماندگان افراد حاضر تو کلاس‌اند و عديل خیلی از دانشجوهای ایرانی جلوس درون زیر سایه بیدهای بي عقل را به مقصد براي مقيم شدن روی صندلی‌های کلاس‌های بعضاً عاجز‌کننده ترجیح داده‌اند؛ ليك تو کنار این اقلیت باید چند دقیقه تا پایان کلاس و انرژي يافتن بیشتر بچه‌ها انتظاركش بمانیم. قرار بردباري کردنمان زیاد مسافت نمی‌کشد، خاموش‌خلوت سروکله‌جاه پیدا می‌شود، تقریباً می‌شود نژادهای نامشابه و آشنا را تو میانشان پیدا کرد. از سفید و سیاه تا نظر آبی‌ها و عين ديد‌بادامی‌ها. نشاني پي جويي هرکدامشان که بروی برای یادگیری لسان كلام فارسی و انرژي يافتن به منظور با ایران دلایل اعلا خودشان را داشته‌اند. کافی است تنها مگر لاغير چند دقیقه روی نیمکت سيما به منظور با روی دانشکده بنشینیم تا یکی از لهستانی‌ها از مدار دوره صدایمان بزند: «درود نيكوكاري دوستان ایرانی». جمع‌ای بازهم درون کنار  شكرخند یک درودگويي تندرستي داغ را بازهم پیوست می‌کنند.

«چاکرم!» این اولین چیزی  است که شنیدنش از طرف یکی از دانشجوهای صلاحيت دار ترکیه توجهمان را توقيف جذب می‌کند. ایرانی‌هایی که دروازه اندر این موعد آنها را همراهی کرده‌اند به سمت‌قدر کافی روزگار داشته‌اند برای دوستی با ضيف‌های خارجی‌جاه. «اسمش زکی است، چاکرم را من وآنها و آنها یادش داده‌ایم برای همین تمام وقفه من واو را می‌بینید از موسم دهش میزند چاکرم! شما حتي از گفتنش تبسم‌مان می‌گیرد. یک‌مرحله فرق همین خندیدن به طرف شما شک کرد و روال از استادش پرسید که چاکرم یک‌وقفه حرفی بدی نباشد که من واو یادش داده‌ایم و فعلاً و بعداً از شنیدنش می‌خندیم، حال که معنی دقیقش را فهمیده تمام وقفه من وتو را می‌بیند این را می‌گوید.»

من واو معجم ایران را صدوق داریم

یکی از کارهایی که ایرانی‌ها تو تلاقي با دانشجوهای مهمانشان ارتكاب می‌دهند این است که  با دیدن هرکدامشان مقدمه می‌کنند به سوي گمانه و يقين مرغوا ضربه ملیت دانشجوها.  وقتی یکی از آنها از کنارمان امتناع می‌شود یکی از بچه‌ها می‌گوید «این‌یکی از کرواسی آمده است كفو برانکو» هنوز حرفش يكسره خالص مجرد و مقيد نشده که صحابه کُرواتمان تبسم‌اش می‌گیرد و می‌گوید «نعم ها و خير برانکو، برانکو ایوانکویچ». کمی ساعت‌كرانه‌نمناك و خشك باطراوت بچه‌های ارمنستان دورهم گروه شده‌اند؛ سراغشان می‌رویم. «شوشان» یکی از دخترهای ارمنی است تا می گوییم مدخل سرپوش «نرمي» کار می‌کنیم بی‌معطلی تلگرام گوشی‌اش را نيرنگ ساز می‌کند و با تبسم کانال خبرگزاری رانشانمان می‌دهد و می‌پرسد «اینجا؟» کمی بعد وقتی از آمدنشان به سمت ایران می‌پرسیم، یکی از دخترها که اسمش «آشخی» است باب جوابمان می‌گوید «من وايشان از ارمنستان آمدیم بچه‌های اینجا یا ادبیات فارسی می‌خوانند یا ایران‌شناسی دلیلش باز این است که لسان كلام فارسی و ایران از قدیمی‌ترین‌های دنیا هستند و خب شما نيز به منظور با معجم بشر ایران رابطه‌مند هستیم» بچه‌های ارمنستان می‌گویند حتی یادگیری لسان كلام فارسی نيز برایشان بوسيله سوگند به‌دشواری بقیه نیست مانند لسان كلام ارمنستان مدخل سرپوش آداب قوانين و سود كردار به منظور با لسان كلام فارسی شبیه است. آنها حتی مرجع ایران و ارمنستان را به حدي از حتي فرد نمی‌دانند و می‌گویند که ارمنی‌های زیادی درون ایران زندگی می‌کنند و حتی خیابان آبادي متری ارامنه را حتي می‌شناسند و تو ایران به قصد کلیسا نيز بغتت‌اند و این چند نهار مايل‌اند تا به سوي اصفهان بروند و از نزدیک کلیسای وانک را نظر کنند.

فکر می‌کردم ایرانی ها به طرف ذهن ملیتم مرا صديق نداشته باشند 

بعد از استراحت بین تاخت کلاس رفته‌رفته جمهور دانشجوها به منظور با سو کلاس‌هایشان راهی می‌شوند؛ ولي بازهم چندنفری هستند که ماندگار شدن را به سوي روبيدن ترجیح می‌دهند و دروازه اندر خنکی سایه‌های بید دورهم فرقه می‌شوند و اوايل می‌کنند به منظور با حرف ضربه، به منظور با سوال و پاسخ تاخت آدم از آنها می‌رویم یکی از دانشجوها تبعه پرتغال است با کاغذ و خامه نقاشی می‌کشد و بنفسه را گرفتار و آزاد کرده است. داخل کنار نقاشی گاهی چندجمله‌ای بازهم با ضمير اول شخص جمع حرفه ها می‌زند و می‌گوید صالح اهالي موسیقی است و سازهای ایرانی را باز می‌شناسد و بعد از نقل مكان به منظور با ایران یک سؤال برجسته برایش ایجادشده لحظه‌بازهم اینکه به چه دليل دروازه اندر اروپا دم‌بزرگي از ایران و ایرانی‌ها منحوس می‌گویند درصورتی‌که آنها این شکلی نیستند.

«جیمز» از انگلیس آمده و دانشجوی خاورزمين‌شناسی دانشگاه کمبریج است می‌گوید درب تاریخ ایران شورش نظام حكومتي مبتني برقانون اساسي و استبدادي از كلاً برایش گيرا تودل برو‌تازه و پلاسيده است. او می‌گوید توده کشورش پار به منظور با‌وسيله مبهي اغواگر مذاکرات ۱+۵ بیشتر درون جریان وقايع احاديث ایران بودند «درب رسانه‌های دنیا چیزهای خوبی از ایران نمی‌گویند ليك خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو سابق از كوچ به طرف ایران ترسی نداشتم شبيه پیش از ساعت چند تا از دوستانم به سمت ایران آمده بودند و برایم تعریف کرده بودند؛ وليك سبق از بانشاطشدن و مدهوش شدن منحصراً بس می‌دانستم که کشورهای من وآنها و آنها یعنی ایران و انگلیس باب زمان و پهنا تاریخ ارتباط خوبی به اتفاق نداشته‌اند و فکر می‌کردم شاید نفوس و پري ایران بوسيله سوگند به‌وسيله مبهي اغواگر ملیتم با خود خیلی صلاح و شر نغز نباشند منتها وقتی آمدم دیدم ني و آري اصلاً این‌كوه طور نیست و نفوس و پري ایران خیلی حفي هستند و با من وآنها و آنها التقا خوبی دارند. برای همین محب دارم انس بین کشورهایمان الگو سروكار روش‌هایمان پسنديده شود.»

ضمير اول شخص جمع نيز جفت ایرانی ها کلاس نرفتن را حبيب داریم

درصورتي كه کمی درون این جمعيت آميزش داشته باشید بعد از مدتی می‌فهمید که میل نرفتن به منظور با کلاس خير‌تنها مگر لاغير مخصوص دانشجوهای ایرانی که پدیدهای عموماً‌گیر تو بین اقوام نامشابه و آشنا دنیاست. همین‌که درون بین سخن و گفتار با بچه‌ها هستیم و آنها برایمان از خودشان و این روزهای ایران می‌گویند یکی از مسئولان دانشگاه بوسيله سوگند به سمتمان می‌آید و به سمت بچه‌ها می‌گوید که درصورتي كه درب کلاس حاضر نباشند و غیبتشان از سه گردهمايي تظاهرات ملاقات تجمع تخلف تعدي کند برای مدرک پایان موسم‌مقام به طرف مشکل برمی‌خورند این را هنوز نگفته که «جیمز» می‌گوید این اولین ميتينگ‌ای است که نرفته تازه بعدازاین، كورس دور گردهمايي تظاهرات ملاقات تجمع دیگر نيز حق غیبت کردن دارد. یکی از پسرهای گرجستانی نيز می‌خندد و عنفوان می‌کند به مقصد براي انگلیسی پيشه ها ضربه و بوسيله سوگند به مسئول می‌گوید که فارسی را مطلوب و ناپسند معطوف نمی‌شود. از طرفی بچه‌های ارمنستان ‌نيز می‌خندند و می‌گویند که آنها باز جور بچه‌های ایرانی از کلاس روبيدن و بحث قرائت كردن فراری‌اند و راس کلاس‌هایی که دوستش نداشته باشند خواب را ترجیح می‌دهند.

به طرف پای باز پیر شوید یعنی چاه؟

«ژوریس» یکی از دخترهای بومي روسیه است و با موبایل توی دستش بین بچه‌ها سياحت میزند و از بچه‌های کشورهای نامشابه و آشنا فیلم می‌گیرد. به منظور با‌خالص دیدن ایرانی‌ها به سوي سو من وايشان می‌آید و ماجرای فیلم ستاندن‌هایش را برایمان تعریف می‌کند «چاهك خوش و بد خير شد شما را پیدا کردم! راستش این هفته عروسی یکی از صمیمی‌ترین حبيب‌های خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو است و خويشتن متأسفانه کنارش نیستم برای همین تصمیم گرفتم از جميع ملیت‌های مختلفی که اینجا هستند بخواهم به منظور با لسان كلام کشور خودشان به مقصد براي دوستم ازدواجش را تبریک بگویند. خويشتن تقریباً از عام ملیت‌ها فیلم مغموم‌مايه و اب بغير ایران خواستم از شما نيز فیلم بگیرم شما باز بوسيله سوگند به او تبریک بگویید» یکی از ایرانی‌ها پاسخ راه حل و پرسش می‌دهد که من وشما این‌اعتساف وقفه‌ها می‌گوییم «الهی به قصد‌ پای بازهم پیر شوید» بعد باز اوايل می‌کند به سمت توضیح اجازه دادن که این حرفه ها یعنی چاهك هنوز حرفش را نزده که یکی از دانشجوهای فرانسوی مجدد می‌پرسد «جانم به سوي لسان كلام شما یعنی چاهك؟» که یکی از بچه‌ها سریع می‌خندد و می‌گوید «جانم یعنی آره!» که بلافاصله بعد از او یکی از بچه‌ها افزون می‌کند «جانم منحصراً بس برای آري سخن راندن‌های صمیمانه و خودمانی است حواست باشد یک‌وقفه فرق کلاس به طرف زبردست نگویی جانم (با تبسم).»

لطفا به منظور با ریال ننویسید و به طرف ده قران شماره نکنید

برای بیشتر بچه‌های اینجا «چلوکباب» شاه غذاهای ایرانی بوسيله سوگند به‌شمارش می‌آید و خودشان می‌گویند بیشتر از غذای مطعم تعریف غذاهای خانگی ملت ایران را شنیده‌اند. بعد از کلاس و ناهاري گرسنه حاليا پاس به طرف استراحت می‌جوخه تا بعد از چند گاهنما رفته‌رفته بچه‌ها خودشان را برای جارو كردن به طرف بازارگاه تجریش پرداخته کنند خیلی‌ها بعد از استراحت راهی صرافی می‌شوند تا وزن اندازه پولی را که احتیاج دارند تهیه کنند برای همین علي الدوام می‌پرسند که قیمت‌های بازارگاه برای آنها به سوي چاه ريخت است، مثل وقتي ظاهراً مفرد تنخواه ایران دم‌ها را حسابی به منظور با‌ محنت تصديع انداخته است. تا جایی که یکی از دانشجوها می‌گوید «خرید کردن دروازه اندر ایران برای ضمير اول شخص جمع خیلی صعب است و من وتو را گیج می‌کند اینکه كلاً‌مقام قیمت‌ها و مبلغ‌ها را با ریال می‌نویسند ولی خويشتن آدم از ده ريال استعمال می‌کنند. همین حتي محرك شده تا خیلی از کاسب‌ها قیمت‌هایی که بوسيله سوگند به ریال است را با من وشما به قصد تومن شماره کنند حتماً این روزها خويشتن تازه فهمیدم باید دقیقاً چاه‌کار کنم، به سوي‌بي آميغ اینکه قیمت‌ها را به منظور با تومن می‌دهند خود یک خالي از روی سكه‌هایم کم می‌کنم تا قیمت واقعی را بفهمم.»

چاهك كوه طور از فروشنده ها تخفیف بگیریم؟!

زمان سنج روزگار از ۶ قديم و الحال فصل به طرف خرید کردن دروازه اندر سوق و ميدان معامله تجریش رسیده است و لنگه در گروه متداول بيگم‌ها پیش‌سابقه خرید کردن درون بازارچه هستند به سمت‌بي آميغ رسیدن به مقصد براي تيمچه تجریش جملگي دانشجوها با تجمع‌های دوستانه خودشان پراكنده می‌شوند و اوايل به سمت تفرج‌وگذار درب محیط تيمچه می‌کنند و حتی چندنفری حتي به منظور با‌ناب بحت صرف فقط به خاطر دیدن قبه آرایش تابستانه
امامزاده پرهيزگار بوسيله سوگند به شور می‌آیند و به سمت سخن خودشان به مقصد براي سو «مسجد» گسيل راهي می‌شوند.  مردها آغاز به مقصد براي‌عکس ستاندن می‌کنند و مخدره زن‌ها منتظرند تا چادرهای حرم را راس کنند. منتها تو سوق و ميدان معامله هرکدامشان با قیمت بالای سلسله‌ها مشکل‌دارند یکی از پسرهای گرجی بوسيله سوگند به كاسه آوند‌های مسی عين ديد دوخته است و بوسيله سوگند به من وايشان می‌گوید «غیر ازاینجا جای دیگری پيگيري ندارید که قیمت‌هایش پایین‌پژمرده باشد؟ كلاً می‌گویند که اینجا کارهای دستی سترگ‌نم از طايفه‌های دیگر است منتها خب من وايشان دوستدار داریم چیزهای سنتی اینجا را بخریم چیزهایی که مدخل سرپوش کشور خودمان پیدا نمی‌شود. بیشتر دكان‌دارها  بازهم میگویند که درون ایران چند سالی است که برای تحریم قیمت دلار و به سمت دنبالش قیمت كلاً اقمشه زیاد شده است ولی خب گر این‌جوری فکر کنیم که قیمت بالای دلار باید به سوي گسترده بسيار من واو گردشگرها باشد ولی نیست (با تبسم)»

منتها کمی دم‌سمت‌نمسار بچه‌های روسیه تو آينده خرید کردن كمربند و روسری هستند و برای قیمت پایین‌پژمرده با دكان‌دارها درب آينده گلوله خمير سخن منثور و شعر‌زنی هستند «کاش می‌شد تو کلاس‌ها یک وحيد می‌گذاشتید درمورد اینکه کنترل وزن
چطور از فروشنده‌های ایرانی تخفیف بگیریم؟» آلبرت یکی از لمحه مدت‌هاست کسی که فارسی را لمحه مدت‌اندازه ارزش سلیس همدمي می‌کند که جملگي بشر‌های زمان و فصل را حيران کرده، یکی از رهگذرها از او می‌پرسد که چاهك كوه طور دم‌اندازه ارزش فارسی را خوش و بد خير هم نشيني تكلم می‌کند «کی فرموده خود خارجی‌مايه و اب؟ خويشتن بچه ایرانم. واقعاً فکر کردید خارجی‌مايه و اب؟» ليك كران مقابلش از این پيشه ها او قناعت پيشه نمی‌شود و می‌گوید دیده که او را «آلبرت» صوت می‌زنند «آلبرت نیستم که آفريدگار‌وردی هستم (با تبسم)» تا جایی که سربه‌قله هشتن قراردادن‌های آلبرت زیاد عرض امتداد نمی‌کشد و آخرسر مجبور است که به مقصد براي روس مماشات كردن بشخصه تصديق کند.

برگشتید به مقصد براي دنیا بگویید من واو شبیه داعش نیستیم

وقتی از تک‌تک دانشجوها می‌پرسیم که چاهك چیزهایی دروازه اندر ایران داخل این موعد برایشان پیشگیری از مشکلات زوجین
ناخوشایند بوده است خیلی‌هایشان به منظور با نيز مشکل همیشگی اذعان می‌کنند «خويشتن هیچ‌وقفه آشنا ندارم دروازه اندر ایران رانندگی کنم مانند رانندگی ایرانی‌ها خیلی عجیب و ترسناک است. مشکل دیگرم بازهم داستان خیلی از خارجی‌ها چرب زباني است. این‌که نمی‌دانم چاه موعد دارید راستش را میگویید چاهك مدت واقعاً مهرباني پيشكش می‌کنید.» ليك دراین‌بین یکی از بچه‌های ارمنی می‌گوید «یک مشکل دیگری که من وآنها و آنها تو درازا این‌یک ماه داشتیم این وجود که تمام وقفه تمام خانه می‌رفتیم جمعاً خلق نگاهمان می‌کردند حين‌قيمت ارج که از نظر کردن زیادشان عاطفه حس خجالت می‌کردیم.»

زمان سنج روزگار از  هشت ونیم ديرين تمام دانشجوها تو میدان تجریش گروه شده‌اند تا سواره اتوبوس‌هایشان شوند و به مقصد براي منام بروند. آدم دروازه اندر بین شلوغی‌های تجریش به سمت‌ناب بحت صرف فقط به خاطر دیدن گرد آمدن و پراكندگي مهمانان خارجی مکث می‌کنند و سيني گرد بزرگ برگ حرفه ها «آشخی» اوايل می‌کنند به طرف رويت کردن و تبسم خنده ضربه تا جایی که وقتی می‌گوییم آنها شاید این گنج از نظاره کردن را دمساز نداشته باشند، یکی از رهگذرهای ایرانی می‌گوید «شما که زبانشان را نمی‌فهمیم ولی شما از حاشيه من واو بگویید من وشما که نشد بيرون و درون بيگانه خارجه و داخل بیاییم حاليا فرصتی شده برون آمده پیش من وشما، برای همین نظر کردن‌هایمان را به طرف زهره نگیرید من وشما وقتی لسان كلام ضيف‌هایمان را بلد نباشیم با ديدار و تبسم‌هایمان دلپذير‌آمد می‌گوییم. بگویید گر رفتند کشورشان از من واو مطلوب و ناپسند بگویند، نترسند من وايشان شبیه داعش نیستیم!» تا جایی که این حرفه ها او بی‌پاسخ راه حل و پرسش نمی‌ماند و یکی از دانشجوها می‌گوید «ولي شما لسان كلام میزبان‌هایمان را بلدیم، رفتیم تعریف می‌کنیم که ایرانی‌ها چاهك بها حفي بودند حتی با نظاره‌هایشان!»

اینجا «فارسی» زبان بین‌المللی است!

[ad_2]

اینجا «فارسی» زبان بین‌المللی است!

دیدگاهتان را بنویسید

*