بارزانی: درمورد جمهور مشکلات با بغداد بوسيله سوگند به آشتي رسیدیم

[ad_1]

رئیس اقلیم کردستان عراق تو کنفرانس خبری با مقدمه وزیر عراق عهد اندازه کرد که بغداد و اربیل درمورد تمامی مشکلات فیمابین به سوي سازش رسیده اند.

به سمت خبر خبرگزاری نيكي و عتاب به طرف شيريني گزك از سومریه نیوز، «خوشبخت بارزانی» رئیس اقلیم کردستان عراق امروز ورا آنگاه از دیدار با «حیدر العبادی» داخل بغداد درون یک کنفرانس خبری مشترک با وی اظهار داشت که طرفین درمورد تمامی مشکلات حي میان اربیل- بغداد به منظور با هم دلي موافقت اتحاد رسیده اند.

وی با بیان این مراد افزود: ضمير اول شخص جمع درمورد تمامی مشکلات از تمام آشفتگي اقتصادی و بخش نفت و نيش كلبتين با بغداد به سوي آشتي رسیدیم.

بارزانی دروازه اندر امتداد گفتار: من وايشان خرامش های بسیاری پیش روی خويشتن داریم و همچنین اولیت های مشترکی داریم که بیرون کردن تروریست ها از عراق و پاکسازی منطقه ها نامشابه و آشنا دم از داعش از كل انی اولویت ها است.

حیدر العبادی نیز اظهار داشت: من واو از آرام سیای و امنیتی صف کردستان حمایت می کنیم. من وشما بوسيله سوگند به بار پایان سبكبار سازی موصل رسیده ایم و تو این حصار با نیروهای پیشمرگه هماهنگی هستي نفس دارد.

[ad_2]