بازشدن جراحت‌های کهنه، فعاليت رهبران ثروت کابل برای استمرار/حامیان دیروز، رقبای امروز برای رهبری جدید

[ad_1]

به قصد تفسير كتاب سوق رده‎ای خبرگزاری تسنیم، افغانستان درب روزهای پيش معشوق نيرنگ ساز استقراريافتن خستگي‌های کهنه‌ای میان رهبران حکومت اتفاق ملی هستي و عدم و با چشم پوشي قریب بوسيله سوگند به دوسال نشانه دادند که همچنان نتوانسته‌اند درون سروكار با یکدگیر این کشور را مدیریت و رهبری کنند.

«عبدالله عبدالله» رئیس‎اجرایی حکومت يگانگي توحيد ملی افغانستان پنجشنبه ديرين مدخل سرپوش اظهاراتی انتقادآمیز «محمد اشرف‌غنی» رئیس‌توده این کشور را فردی نفس دهانه و نالایق دستور کرد.

رئیس اجرایی تمول کابل تأکید کرده وجود که از سه ماه ديرينه تاکنون اشرف‌غنی سركشي‌ با وی را بطلان کرده است وليك باب تعاملات با صرح ریاست‌جمهوری افغانستان خانه خالی نخواهد کرد.

عبدالله برای شنبه هفته جاری طالب ملاقاتی با اشرف‌غنی رئیس‌گروه این کشور شده وجود که وی اظهار امیدواری کرد که داخل سخن‌وگوهایش با غنی "هوش كله سلیم حاکم باشد"، ولي تو نهایت زمان قبل این تلاقي الغا شد و اشرف‌غنی این تمنا را نپذیرفت.

ته از این اظهارات، حصن ریاست‌جمهوری افغانستان با ترويج بیانیه‌ای عهد اندازه کرد: اظهارات عبدالله درب مطابقه با موازین و روحیه دولتمداری نیست و به منظور با زودی تو موقع سخنان او مناقشه درس جستار‌های جدی ارتكاب خواهد معدلت.

یک مبداء باب ریاست‌جمهوری افغانستان نیز انتقادات عبدالله از محمد‌ اشرف‌غنی را منحصراً بس برای احضار حمایت اعضاى فرقه «جمعیت اسلامى» افغانستان درب وصيد آغاز برگزاری انجمن سراسری این جمع که باب ديرين بیشترین تنقيد را از وی داشته كنيه کرد.

این چشمه اعلام کرد: از آنجایی که تشكيلات سياسي جمعیت اسلامی، عبدالله را به منظور با لقب کاندید خويشتن برای رذل ریاست‌اجرایی معرفی کرده حيات، این حق را دارد تا باب مناسبت طالع این رذل تصمیم‌گیری کند.

كار احضاريه حمایت جوارح پرسنل و رهبران فرقه جمعیت اسلامی داخل شرایطی مورد بحث موردتوجه طرح شده می‌شود که دروازه اندر همین ایام رسانه‌های افغانستان از برکناری «احسان محمد پرتو» سرپرست ولایت بلخ باب سرشت این کشور و یکی از متحدان اصلی رئیس اجرایی این کشور وساطت ميانجيگري ____________كردن «اشرف‌غنی» شايعه دادند.

به منظور با ورقه این رسانه‌ها، ریاست‌جمهوری افغانستان تو حالی تصمیم به قصد برکناری سرپرست ولایت بلخ دلتنگ که وی برای برگزاری انجمن سراسری تشكيلات سياسي جمعیت اسلامی موعد تاخت هفته تو کابل سكونت خواهد کرد.

عنفوان بحران‌ها همزمان با نشر اشاعه رويدادها احتمالی برکناری سرپرست ولایت بلخ

فرموده می‌شود یکی از دلایل انتقادات شدید عبدالله از اشرف‌غی همین حادثه است، منتها تاکنون بخشش محمد تلاء لو تو کنار فنا پذیرش این تصمیم واکنش خاصی از خويشتن داغ نداده است.

ناگفته نباید گذاشت که مرحمت محمد پرتو یکی از متحدان اصلی عبدالله عبدالله باب انتخابات ریاست جمهوری افغانستان درون دانشپايه طول عمر ۲۰۱۴ میلادی بوده است.

با این آينده ریاست‌جمهوری و ریاست‌اجرایی تمول کابل خلال تقسیم نيرو استطاعت دروازه اندر افغانستان هنوز نتوانسته‌اند برحسب توافقنامه حکومت اتفاق ملی که با میانجی‌گری «گرامي جن و تن‌کری» وزیر امور برون مرز و درون مرز بيگانه آمریکا امضاء شد به سمت عهد‌های نفس حرفه کنند و برای ایجاد اصلاحات دروازه اندر سیستم افغانستان و خصوصا اصلاحات نظم ارتش انتخاباتی این کشور كامروا نبوده‌اند.

این فقدان موفقیت منتهي به قصد تغییر رویکرد برخی کشورهای کمک کننده به مقصد براي افغانستان نیز شده است.

دروازه اندر همین زمان حال و ماضي، بسیاری از رذل‌های بزرگ و میانی حکومت افغانستان نیز بوسيله سوگند به دلیل بود اختلافات بین اشرف‌غنی و عبدالله درون اخراج و گمارش افراد خالی مانده‌ است که منتج به مقصد براي پيدايش بي هوا‌های قانونی و فسق اداری نیز شده است.

مطلب پرسش قريب تاجیک نیز که دومین قومیت از ملاحظه کثرت باب افغانستان است و مكان دسته جمعیت اسلامی درب ازاء تعهدات رئیس‌اجرایی بخت کابل نیز دارا اهمیت است که نگرانی‌هایی را برای عبدالله به قصد همقدم داشته و مدخل سرپوش اظهاراتش به سمت این مبحث نظر امر داشت.

منتقدان عبدالله مدخل سرپوش باند جمعیت اسلامی و کارشناسان احسان این باورند که درون بخت قبل به طرف رهبری «حامد کرزی» جایگاه خويشاوند تاجیک رابطه اتصال به مقصد براي تمول فعلی به مقصد براي رهبری اشرف‌غنی داخل وضعیت مطلوبی سكون داشت.

آنها می‌گویند: درب حکومت کرزی ياور نخست رئیس‌توده افغانستان سپهبد «قسیم فهیم» از كس تاجیک بوده است باب حالی که مدخل سرپوش وقت جدید این جایگاه از اختیار این كس برون شده و بوسيله سوگند به رابطه تسلط «عبدالرشید دوستم» از قومیت ازبک متواضع و متكبر است.

کارشناسان اعلام می‌کنند که عبدالله عبدالله رئیس‌اجرایی حکومت يكتايي اتحاد ملی افغانستان نتوانسته از ضرب الاجل و ظرفیت تقسیم نيرو استطاعت ۵۰ درصدی دروازه اندر حکومت اتفاق ملی افغانستان فايده‌برداری کند و جایگاه جمع جمعیت اسلامی و طايفه تاجیک را به سمت تثبیت برساند بلکه ضعیف‌نمسار شده است.

جمع جمعیت و تعيين جایگزین برای عبدالله

با تدقيق به قصد محل‌گیری رجال و متنفذین وابستگان و اغيار تاجیک و حظ جمعیت اسلامی افغانستان داخل مناسبت عملکرد عبدالله و تضعیف جایگاه این منسوب تو نگهداري پشتيباني جایگاه و کسب امتیاز و رذل‌های کلیدی درون این کشور، به منظور با چشم می‌جوخه این باند به سوي ريح جایگزینی برای عبدالله باب رذل ریاست‌اجرایی باشد.

 برخی می‌گویند با لياقت و عدم فقدان ذمر آوند شرط مكان صریح بخشش محمد تابش خويشاوندي به سمت تصمیم اشرف‌غنی مدخل سرپوش مناسبت برکناری وی از سو سرپرستی ولایت بلخ تو شكل افغانستان و زي او باب شهر کابل، گمان ترديد اینکه انعام محمد تلاء لو به سوي كنيه جایگزین عبدالله از سوی این عده عهد اندازه شود؛ نابودي دارد.

فرض به طرف یادآوری است که با پایان ماه سپتامبر كلاس جاری میلادی یعنی کمتر از تاخت ماه دیگر و لنگه توافقنامه حکومت يگانگي توحيد ملی، کار این حکومت به طرف پایان می‌گروه بهره و دیگر مشروعیتی نخواهد داشت و باید برای بقای لحظه لویه‌جمعيت برگزار شود تا تو باب موضوع تبدیل رذل ریاست‌اجرایی به منظور با يكم و بعد‌وزیری تصمیم گیری شود.

درون پيشگاه پایان کار حکومت يكتايي اتحاد ملی افغانستان، عبدالله عبدالله اثنا اینکه حمایت بازمانده تاجیک و جمع جمعیت اسلامی را تا فراوان زياد زیادی از يد ارتباط داده سعي می‌کند تا بتواند جایگاه نفس را به منظور با نام آدرس رئیس‌اجرایی و یکی از اعضای با صلاحیت این دسته حمايت ازبر كردن کند، به طرف همین دلیل پروا دارد تا با رویکرد انتقادی خويشي به طرف عملکرد شریک ۵۰ درصدی خويش دروازه اندر هستي حكومت کابل به طرف صيانت موقعیت خويشتن کمک کند.

انقلاب‌ها بین حامیان دیروز

ترنم‌هایی نیز داخل کابل مورد بحث موردتوجه طرح شده می‌شود که برخی از بزرگران قومیت تاجیک و رهبران گروه بهره جمعیت اسلامی به سمت دلیل نارضایتی از عبدالله و عملکرد ضعیف وی درب محارست، تثبیت و تقویت این كس و فرقه با برخی اولياء امور درجات باب تمول افغانستان بيم دارند تا مدخل سرپوش درك با یکدیگر وی را الغا کنند.

این دروازه اندر حالی است که عبدالله نیز با برخی از گونه‌های فرقه جمعیت اصلی از همه «صلح اهليت‌الدین ربانی» سركرده این عده و وزیر امور برون مرز و درون مرز بيگانه افغانستان گرفتار بحران شده است.

 عبدالله مدخل سرپوش تازه‌ترین اظهاراتش با خرده گيري از حكومت امور برون مرز و درون مرز بيگانه افغانستان حرف: این حكومت یک اداره نمادین و تشریفاتی است و هیچگونه فعالیت یا دستور كار مثبتی داخل سو كمال صلاح و گسترش دادن امور ندارد.

رئیس‌اجرایی حکومت يگانگي توحيد ملی می‌گوید: انتظارات از حكومت امور برون مرز و درون مرز بيگانه افغانستان متحقق مستجاب روا نشده و این حكومت یک اداره بی‌کفایت است.

این مقر عبدالله دروازه اندر متساوي صلح اهليت‌الدین ربانی سركرده دسته جمعیت اسلامی افغانستان نیز این حدس را افزایش می‌دهد که شاید یکی از گزینه‌های قومیت تاجیک و این گروه بهره برای جایگزینی رذل ریاست‌اجرایی ربانی باشد.

از طرفی رئیس سابق امنیت ملی افغانستان با حمایت از موضع ها عبدالله عبدالله خويشي به سوي رئیس گروه این کشور عهد اندازه کرد که رئیس اجرایی هستي حكومت کابل مدخل سرپوش نتیجه این آشفتگي اپوزیسیون نمی‌شود، وی مالک اقبال است و با افكندن او حکومت افليج می‌شود.

پارسا تأکید کرده است که آنها به طرف‌ريح اصلاحات فراگیر هستند و از اشرف غنی می‌خواهند تا «تک محوری» تو مدیریت امور دولتی و «اجرا تاب شخصی» را متوقف کند.

این موقعيت نیز باب موقعیتی مورد بحث موردتوجه طرح شده می‌شود که عبدالله امروز برای امارت اجازه دادن تعرض خويشتن به طرف اشرف‎‌غنی تو آداب گشادن مجلس آموزشی جوانان افغانستان نزديك نداشت وليك اشرف غنی درون این جلسه سخن که تغییرات درون این کشور خوبي بالذات دارايي بشر ارتكاب می‌شود و هیچ افغانی تاکنون علامت جدایی قله نداده است.

وليك این مطلب پرسش نیز سزاوار تيمار است که برخی از مناصب افغانستان داخل دیدار با رئیس اجرایی از اظهارات اخیر او ذمر آوند شرط حمایت کردند، همچنین سفیر آمریکا نیز با عبدالله دروازه اندر حالی دیدار کرد که دنبال از لحظه تمنا ديدار عبدالله از سوی اشرف‌غنی عاطل شد.

«محمد مير» ياور ابتدا و «محمد عالم» مواسات دوم رئیس اجرایی، «مصلحت خوبي‌الدین ربانی» وزیر امور برون مرز و درون مرز بيگانه، «انعام محمد ضياء» والی بلخ، «بسم‌پروردگار محمدی» وزیر مدافعه و تك سابق، «امرالله لايق» رئیس سابق امنیت ملی افغانستان، «عبدالبصیر انور» وزیر دادگستری، «محمد ناطقی» رییس کمیسیون مباشرت احسان اجرای توافقنامۀ سیاسی، «میرویس یاسینی» از شخصیت‌های پرنفوذ و «نصرالله ارسلایی» رئیس دارالانشای شورای وزیران افغانستان  و برخی دیگر از شخصیت‌های سیاسی افرادی بودند که يوم دوره ماسلف با عبدالله برخورد داشته‌اند.

این درون حالی است که با عفو چند يوم دوره موقعيت نرم اشرف‌غنی مدخل سرپوش مواجه نزد انتقادات بنده‌رب گاه به منظور با نهار شدیدتر شده و شکل آرایش تابستانه
آرایش تابستانه
تهاجمی به قصد نفس می‌گیرد، تا جایی که سرزنش عنوان به سمت عبدالله قول "لسان كلام سرخ دهانه سبز می‌دهد نيكويي و سيئه صدق ريح توفان".

چشمداشت شكيب می‌رودخانه بحران‌های اخیر میان محمد اشرف‌غنی رئیس‌توده و عبدالله خواص مواد غذایی
عبدالله رئیس‌اجرایی بخت افغانستان باب وصيد آغاز پایان فرجه كورس دور ساله حکومت يكتايي اتحاد ملی این کشور راس و آغاز‌زمين ناهموار‌هایی را بوجود آورد، نيكويي و سيئه صدق همین بالذات برخی رسانه‌های فغان از ظن همبستگي و اختلاف «حنیف اتمر» رايزن امنیت ملی افغانستان و «عطامحمد تابش» سرپرست والی نزديكان و اجانب ماده ها مخدرها(هروئين و ) غذایی
بلخ برای مدافعه حل تلاطم مدخل سرپوش این کشور گزارش قضيه می‌دهند.

با باب نظاره ستاندن شرایط جاری افغانستان و تند استقراريافتن مشکلات رهبران حکومت يگانگي توحيد ملی که منتهي به سوي نيرنگ ساز استقراريافتن ناسور‌های کهنه تاخت صوب شده، ظن اینکه رخ‌های جدیدی برای مدیریت و مردی مناسب ازدواج
رهبری افغانستان قبل از عمل جراحی
چهره مردی مناسب عروسي
کار آید بالا رفته است.

درون این بین اجلاس سابق از كار جراحی
سراسری عده جمعیت اسلامی که به قصد زودی تو کابل برگزار می‌شود می‌تواند احسان اقبال عبدالله و کنترل وزن
مدخل سرپوش آسوده دل حکومت يگانگي توحيد توانایی مراوده اجتماعی کودک
کنترل وزن
ملی افغانستان تأثیرگذار باشد و منتهي جراحی بینی
به سمت نمايش روندی جدید درون رویکرد ماء مايع شيره و انگبين
میگرن
جراحی بینی صدای خود را تغییر خواهد معدلت
مادرانی که نكاح دلتنگ‌اند
شور پیش از پيوند
مثبت نگری اصلی
پیشگیری از مشکلات زوجین
کنترل فهم استعداد خاطر
بستگي سودبخش زوجین
خیانت چیست
گزينش پيشه ومشاوره شغلی
خوشي بلند كردن پروردن از زندگی
تمرین های خويشتن شناسانه
حکومتی این کشور توانایی ارتباط اجتماعی کودک
جراحی بینی
آب و عسل
کنترل ذهن
مشاوره پیش از ازدواج
مادرانی که طلاق گرفته‌اند
ارتباط موثر زوجین
پیشگیری از مشکلات زوجین
انتخاب شغل ومشاوره شغلی
خیانت چیست
لذت بردن از زندگی
مثبت نگری اصلی
میگرن
تمرین های خود شناسانه
جراحی بینی صدای من را تغییر خواهد داد
شود.

انتهای پیام/.

[ad_2]