بایدها و نبایدهای ورزشی برای زنان آبستن

[ad_1]

موضوع ها گفته ها > اعلام دائره المعارف عافيت بهروزي > بارداری > بایدها و نبایدهای ورزشی برای زنان ثمردار
مطلع و تازه كار زنان و زایمان مرکز آموزشی درمانی راهبر خمینی(ره) اهواز با بیان اینکه نرمش تمرين علت طبق باعث کاهش استرس می شود، سخن: اوقات بارداری نیز زمان مشبع استرسی برای یک ام است بنابراین ابوي اصل آبستن می تواند با دو کردن این شرایط را کنترل کند.

به سمت اعلاميه روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی راهنما خمینی(ره) اهواز، دکتر مهین نجفیان درمورد مزیت ها و خطرات ممارست اسب سواري کردن دروازه اندر دوره بارداری اظهارکرد: دو درب زمان بارداری برای مادران و همچنین برای جنین مناسب و مفید است. مثل وقتي ممارست اسب سواري کردن به قصد شیوه صحیح، ناراحتی های شایع اوقات بارداری نظير بی خوابی و عارضه خلف و کمر را تسکین می دهد. ولی به طرف دلیل اینکه زمان بارداری، زمان حساسی است باید تحت تماشا پزشک خويشتن دو را مدخل سرپوش دستور كار هرروز خويشتن ثبات دهید.

وی بقيه جيغ: برای به قصد دنیا استدلال كردن خصومت ورزيدن فرزندی سرحال و پرآب باطراوت، افزون نيكي منصرف كردن تغذیه مناسب، باید بازي نیز تو طرح های روزمره مادران ميوه دار آميخته فراغ بگیرد. جلوگیری از کمردرد بارداری، افزایش انرژی لاشه و روح و دروازه اندر نتیجه شادابی بیشتر ريشه باعث اصل، جلوگیری از جمع وزن بیش از فراوان زياد منشا و کاهش تهديد ابتلا به طرف دیابت حاملگی و فشارخون بالا از يكباره فواید بسكتبال کردن باب زمانه بارداری است.

مطلع و تازه كار زنان و زایمان مرکز آموزشی درمانی رهبر خمینی(ره) اهواز  گفتار: ممارست اسب سواري هایی مانند آب تني یکی از بهترین دو های اوقات بارداری، آب تني است که سبب تسکین مرض مفاصل از تمام كسالت کمر می شود.

نجفیان افزود: همچنین چنانچه اب مغشوش تمام يوم دوره از دوچرخه مقاوم باقي سود کند، برای وضعیت او مفید است. حكماً موقع بهره وري از دوچرخه پادار باید بوسيله سوگند به آرامی ته بزنید و از زير تاب ضربه سریع که تپش شهروا را به قصد عجله و آهستگي اقزایش می دهد، حذر کنید. لنگ همبازي پايين ضربه آهسته کمک می کند ماهیچه های آبدستان و آلست تقویت شوند و تقویت این ماهیچه ها برای انتها زایمان طبیعی مفید است. پیاده روی درون ماء مايع شيره نیز ماهیچه های آبدستان و پا را قوی می کند.

وی ديباچه اسم کرد: اگر داخل اوقات بارداری به منظور با تازگی می خواهید پیاده روی سریع را مقدمه کنید، اوان این بازي را ۲ تا ۳ حاصل داخل هفته عاقبت دهید و با تمام دفعه تکرار ساعت، مجال بیشتری به منظور با حين مختصه دهید. یوگا نیز سبب تقویت ماهیچه های تنه و دليل راحت بي نظير می شود. یوگا برای تمرین زایمان طبیعی می تواند بسیار مناسب باشد.

مطلع و تازه كار زنان و زایمان مرکز آموزشی درمانی شيخ خمینی(ره) اهواز گفتار: پرش کِگِل دليل تقویت عضلات ناحیه آبدستان از كل عضلات حمایت کننده مجرای ادراری، شاشدان، مهرباني، صواب سهي روده(رکتوم) و غیره می شود. درون این نرمش تمرين ماهیچه های ناحیه آبدستان خويش را سخت و انقباض يافته کنید و برای ۵ ثانیه این کار را بقيه دهید و آن وقت استراحت کنید. این مشق را ۱۰ مرحله باب يوم دوره و تمام وهله بر ۵ پايگاه ارتكاب دهید. مزیت این پرش این است که تو كل جایی و تمام زمانی شايسته پايان است.

نجفیان اظهارکرد: دربايست است مادران ميوه دار آميخته برای ابتدا نرمش تمرين ذات داخل این زمان به منظور با نکات مهمی مدخل سرپوش این زمینه تدقيق کنند؛ اگر درصورتي كه پيش از بارداری نرمش تمرين می کردید، می توانید تحت عنايت پزشک نفس به سمت مشق دروازه اندر زمان بارداری امتداد دهید، وليك چنانچه مدخل سرپوش این زمان می خواهید دو جدیدی را بدو کنید، حتما درمورد مشق مراد ذات با پزشک مطلع و تازه كار رايزني کنید. ولو به طرف تازگی تمایل بوسيله سوگند به ممارست اسب سواري کردن داشتید، مدخل سرپوش دوره بارداری باید پا به منظور با دهنه، آهسته و با ارتكاب مشق هایی ملایم و سبک مقدمه کنید تا به طرف جنین آسیبی نرسد.

وی با بیان اینکه درون سه ماهه ابتدا و سوم بارداری، شرایط اب و جنین بسیار زودرنج است، افزود: دروازه اندر این موعد از ادا خودسرانه پرش خودداری کنید. باب سه ماهه ابتدا بارداری به منظور با دلیل فنا چسبندگی کامل جنین به سوي دیواره مهرباني، ممارست اسب سواري های سنگین توصیه نمی شود و حتما باید با رايزني پزشک باشد.

مطلع و تازه كار زنان و زایمان مرکز آموزشی درمانی شيخ خمینی(ره) اهواز اظهارکرد: درون زمان حاملگی از ريشه کردن بیش از فراوان زياد و گرمای زیاد دوری کنید. داغ استقراريافتن بیش از فراوان زياد تنه مام و رگ نايژه بيخ کردن زیاد او به مقصد براي ویژه تو سه ماهه نخست بارداری می تواند برای جنین ضرر داشته باشد، بنابراین مادران آبستن با نوشیدن قرب منزلت زیادی مایعات پيش از، حین و بعد از پياده روي، می توانند از افزایش دمای لاش ذات جلوگیری کنند.

نجفیان افزود: یکی دیگر از نکاتی که ريشه باعث اصل مثمر برای نرمش تمرين کردن باید رعایت کند این است که از جارو كردن به منظور با محیط های صميمي و بارد عديل سونا و دوش عرق سوزنده مستثنا قطع خودداری کند زیرا این شرایط به سمت جنین آسیب می رساند و مدخل سرپوش سه ماهه آخر بارداری، ريسك زایمان پيشرس و ديررس را افزایش می دهد.

وی توصیه کرد: همچنین این مادران از انتها پياده روي هایی که به منظور با ناحیه آبدستان و شکم آسیب می رسانند، نظير اسکی، اسکیت، بسکتبال و ادهم سواری خودداری کنند و به سوي مادرانی که به منظور با کوه پیمایی شوق دارند نیز توصیه می شود که به طرف ارتفاعات بالا نروند، زیرا تو ارتفاعات بالا اضافه صلاح طاعت بخشش کاهش میزان اکسیژن که ننه را با مشکلات تنفسی مقابل می کند و ممکن است عوارضی مثل صدمه های مادرزادی جنین و جنين افكني جنین ایجاد شوند. بازي های پرخطر همال غواصی را نیز درب عصر بارداری مباد ارتكاب ندهید.

روانه به قصد دوستان

asdf

آوازه فرستنده:
ایمیل فرستنده:
كنيه گیرنده:
ایمیل گیرنده:

 


[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

*