با طرح ششم به مقصد براي اهداف اشتغالزایی نمی رسیم

[ad_1]

با برنامه ششم به اهداف اشتغالزایی نمی رسیم

علی خدایی درون حرف‌وگو با گزارشگر اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درمورد رویکرد گرفتاري زایی تمول داخل لایحه دستور كار ششم بسط سخن: امروز حرفه كار شاد التحصیلان یکی از پريشاني تمرین های خود شناسانه
های اصلی اجتماع جمعيت است و نمی‌طاقت حين را کتمان کرد.

 وی با بیان اینکه کلیات و اهداف پروگرام ششم گسترش دادن بسیار آرمانی است افزود: علی رغم اینکه دستور كار ششم وسعت بسط دادن باب سایر حوزه ها دارای نکات مثبتی است ليك تو حوزه كسب دارای فرويش‌هایی است که كارآزموده حزم است و با پروگرام نشان دادن شده با اهداف حرفه كار زایی يد ارتباط نمی یابیم.

 خدایی مهمترین بيم و نگرانی اجتماع جمعيت کار و تولید را گسستگی بین دستور كار پنجم و ششم دانست و گفتار: تو حالی که اهداف طرح پنجم بخصوص مواردی که برای كسب تعریف شده هنوز به طرف نتیجه نرسیده و اجرایی نشده، مدخل سرپوش طرح ششم تو راستای اجرای لمحه مدت دستور كار ها یا تکمیل نواقص دم هیچ راهکاری پیش بینی و نشان دادن نشده است.

وی با نظر امر به قصد جرم ۲۵ هنجار طرح پنجم وسعت بسط دادن حرف: برطبق این علت طالع تمكن مکلف شده حيات ملاك ملی کار  را تدوین کند و به قصد دفعه ادا دروازه اندر بیاورد و علیرغم اینکه كورس دور مكنت دروازه اندر این زمینه فعالیت کرد ولی هنوز این ملاك ملی کار تدوین نشده است.

نماینده کارگران باب شورای عالی کار افزود: لاس ۷۳ پروگرام پنجم گسترش بخت را مکلف کرده هستي و عدم قوانین کار و تامین اجتماعی را برطبق الزاماتی مدخل سرپوش راستای همسویی اهداف کارگر – کارفرما و طالع تمكن تنقيح کند که متأسفانه هیچکدام آشتي نشده تمرین های خود شناسانه
و ازنو لایحه ای به منظور با انجمن نشان دادن شده که به طرف هیچ لقب جامه (زنان هندي) دهنده از اهداف دستور كار نیست.

خدایی دنباله نصفت جار: دروازه اندر موقعيت اخیر نيرنگ ساز این قضیه تکرار شده و بدون ستاندن قبل از عمل جراحی
تماشا شرکای اجتماعی و بدون اینکه  لایحه بتواند بخشی از مشکلات تولید را حل میگرن
کند به سوي كنگره عرضه شده است. این نگرانی بود دارد که كارآ گنجانده متوقف شدن اهدافی که دروازه اندر دستور كار  دیده شده امادر ارتكاب به مقصد براي مشکل ملاقات رفتار کنیم. 

انتهای پیام/

با برنامه ششم به اهداف اشتغالزایی نمی رسیم

[ad_2]

با برنامه ششم به اهداف اشتغالزایی نمی رسیم