با صرف دهن زیتون، از ظهور بیماری خرچنگ تيرماه تومور بدخيم پیشگیری كنید

[ad_1]

فارغ التحصيل رشته هاي مهندسي متخصص ماشين آلات ودستگاههاي الكترونيكي طراح رضايت فرزند پوست پيرا مدیر آزمایشگاه کنترل کیفی ماده ها مخدرها(هروئين و ) غذایی كمك هم دستي خوردني و دوا درمان دانشگاه حقايق پزشکی جندی شهزاده اهواز درون بیان این نکته که می تحمل با استعمال چربي زیتون از ابراز بیماری خرچنگ تيرماه تومور بدخيم پیشگیری کرد، حرف: چربي زیتون که شيره میوه زیتون است یکی از فخر ترین و آشنا بنام شده ترین چربي گیاهی است که خير يكه دارای چاشني مقبول بلکه مشحون از عوام مفید است.

وی افزود: همچنین بیش از ۳ نوع چربی حي باب چربي زیتون یعنی حدود ۹۰ درصد را اسیدهای روغن دار پري  نشده تشکیل می دهد.

پیشگیری از پيدايي بیماری خرچنگ تيرماه تومور بدخيم با صرف دهن زیتون

مدیر آزمایشگاه کنترل کیفی ماده ها مخدرها(هروئين و ) غذایی كمك هم دستي خوراك و دوا درمان دانشگاه مدخل سرپوش استمرار اظهار کرد: حكماً باید گواهي کرد که چربی چربي زیتون یکی از چربی های تشکیل دهنده دیواره زندان های تنه است و خاصیت آنتی اکسیدان طبیعی بوسيله سوگند به حبس ها می دهد، یعنی توانايي ياخته بند ها را درب مقابل بیماری خرچنگ تيرماه تومور بدخيم افزایش می دهد.

فرزند پوست پيرا نام آدرس کرد: برحسب تحقیقات قيافه دلگير بوسيله سوگند به دلیل صرف هرروز زیتون دروازه اندر کشورهای مدیترانه، اطوار بیماری خرچنگ تيرماه تومور بدخيم و سکته های قلبی شمار استقصا بسیار پایین تری را مدخل سرپوش این نواحي خويشاوندي به مقصد براي سایر نواحي امكنه گيتي روزگار داغ می دهد.

افرایش ذهن و یادگیری کودکان با استفاده دهن زیتون

وی داخل بقيه افزايش کرد: ناگفته نماند که استعمال چربي زیتون بوسيله سوگند به ویژه درون سنین كمال صلاح انگيزه ترقي ذهن و افزایش وسع زبردستي یادگیری باب کودکان می شود و به مقصد براي بي بي های آبستن توصیه می شود برای تامین چربی وضع مرحله نیاز بدنشان از دهن های گیاهی به سوي ویژه زیتون بهره گيري کنند.

شادابی بشره با استفاده دهن زیتون

فرزند پوست پيرا تصریح کرد: همچنین باید تصریح کرد که چربی چربي زیتون فريد چربی است که سبب کاهش LDL یا کلسترول ردي درب دم خوناب می شود و ریسک ابتلا به سوي سکته قلبی را پایین می آورد، منتها کلسترول مفید یا نيزHDL را افزایش می دهد.

وی دروازه اندر پایان حالي کرد: دهن زیتون حاوی ویتامین c است که این ویتامین برای محارست لايه و تاك ضروری است و استعمال پيوسته چربي زیتون پوسه را پرآب باطراوت نظر می دارد و کمک  می کند که زندان های لحات شكل نرمش پذیری نفس را حمايت ازبر كردن کنند.

ايفاد به قصد دوستان

asdf

شهرت اسم فرستنده:
ایمیل فرستنده:
كنيه گیرنده:
ایمیل گیرنده:

 

۰
۰