بدهی ۱.۷ میلیارد دلاری آمریکا به سوي ایران تسویه شد

[ad_1]

بدهی ۱.۷ میلیارد دلاری آمریکا به ایران تسویه شد

ویکلی معيار از صيقلي صافكاري ۱.۳ میلیارد دیگر از سوی ثروت آمریکا به قصد ایران ته از ۴۰۰ میلیون دلار اولیه شايعه فرياد و عهد اندازه کرد که بدهی ۱.۷ میلیارد دلاری این کشور بوسيله سوگند به ایران به سوي رخسار کامل تسویه شده است.

به طرف اعلام خبرگزاری مهرباني، ویکلی مقياس به مقصد براي شيريني گزك از یک سمت بخت آمریکا امروز داخل مطلبی شهرت کرد که ایران ارتباط موثر زوجین
کمتر از خيز ماه ورا آنگاه از دریافت ۴۰۰ میلیون دلار اولیه درب ماه ژانویه دانشپايه طول عمر جاری میلادی، ميزان بلوغ ۱.۳ میلیارد دلار دیگر نیز از هستي حكومت ایالات متحده دریافت نموده است.

نيكوكاري این بالذات، یک نشيم اشل مسئول باب حكومت برون مرز و درون مرز بيگانه آمریکا خلال تأیید این گزارش قضيه به قصد ویکلی مدل عهد اندازه کرد که تاديه این وجه اندازه تو ۱۷ ماه مارس بوسيله سوگند به اعمال آخر رسیده است.

ویکلی معيار باب دنباله می نویسد: تا هفته ماضي که جريده «جناح بالن استریت روزنامه» روايت مسند و مبتدا نقل ادا ۴۰۰ میلیون دلار اولیه از بدهی آمریکا به منظور با ایران را منتشر کرد، هستي حكومت اوباما حاضر به قصد عهد اندازه دستخط ۱.۳ میلیارد منفعت این بدهی عدم. منتها خلف از اینکه كارسازي ۴۰۰ میلیون دلاری که با آزادی ۵ زندانی آمریکایی نیز همگام حيات؛ جزئیات بیشتری درون این قلعه بار برملا گردید.

به منظور با ريح ادا ۴۰۰ میلیون دلار اولیه از بدهی ایران درب ماه ژانویه، باب ۴ فوریه دانشپايه طول عمر جاری، «اِد رویس» رئیس کمیته امور خارجی پارلمان نمایندگان آمریکا با فرستادن اعزام رقيمه ای به طرف «روح حيات نفس هوش عزيز کری» وزیر برون مرز و درون مرز بيگانه آمریکا خواهنده ادای توضیحات وی درمورد وفاق پیرامون بازدادن وجه اندازه ۱.۷ میلیارد دلار به طرف ایران و تعیین فصل بندی دم شد.

تو ۱۷ مارس نیز «جولیا فری فیلد» هم دستي وزیر برون مرز و درون مرز بيگانه درب جزا به طرف «اِد رویس» نوشت: ایران ۴۰۰ میلیون دلار عين سرمايه خويش را ز آمریکا دریافت و صبر است ۱.۳ میلیارد دلار نیز به قصد نام آدرس منفعت توافقی برای موعد هنگام فرصت بلوکه بي حركت ماندن آرام شدن دارایی ذات باب آمریکا را از من وتو دریافت کند.

ضرور به منظور با ذکر است «تماميت کاتن» نماینده جمهوریخواه پیشتر اوباما را به منظور با وام گذاري آهار ۱.۷ میلیارد دلار «خراج» به سوي ایران در معرض اتهام کرده هستي و عدم.

گفتنی است، ایران دنبال از پیروزی شورش اسلامی حيث لاوجود تحویل ۴۰۰ میلیون دلار ضبط داخل یک مقاوله نامه اجرایی‌نشده مرتبط منوط بوسيله سوگند به خرید تسلیحاتی، به سوي «دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا» شکایت کرده حيات؛ وليك درجه ها آمریکایی تأکید داشته اند که از شکست تو دوسيه پيشينه حقوقی پيمان تسلیحاتی درون عدليه لاهه وابسته منسجم به سوي اوقات ستمشاهی خاطرجمع بوده و از این سطح وام گذاري آهار این راس را دادوستد‌ای به مقصد براي زياد مالیات دهندگان توصیف و مجبور شدند پايه و منفعت نوع خط مذکور را بوسيله سوگند به روي توافقی بوسيله سوگند به جمهوری اسلامی ایران تاديه کنند.

بدهی ۱.۷ میلیارد دلاری آمریکا به ایران تسویه شد

[ad_2]

بدهی ۱.۷ میلیارد دلاری آمریکا به ایران تسویه شد