برگزاری دومین کنفرانس مهندسی پزشکی

[ad_1]

موضوع ها گفته ها > سررشته رسانی > برگزاری دومین کنفرانس مهندسی پزشکی
دومین کنفرانس " مهندسی پزشکی با رویکردهای نوین داخل حوزه بیماریهای شهروا و عروق" با عند روسای مراکز پژوهشی پيوسته، مسئولین انجمن‌های علمی تخصصی دل و عروق، مسئولین کشوری و مشمولین، مهندسان و محققین ساعي باب زمینه ­های پژوهشی یا تولیدی و مراکز پژوهشی دارای توانمندی‌های في نفسه و بالفعل مدخل سرپوش این زمینه، برگزار می گردد.

مکان: تالار همایش های صدرا دانشگاه دانش ها پزشکی بقیه ا…(عج)

آخرین موسم فرستادن اعزام مقاله ها سخنان: مهر ۱۳۹۴

روزگار برگزاری: برف ماه ۱۳۹۴

دارای امتیاز بازآموزی

تلفکس: ۸۲۴۸۲۵۸۲-۰۲۱

فرستادن اعزام به قصد دوستان

asdf

اعتبار فرستنده:
ایمیل فرستنده:
شهرت اسم گیرنده:
ایمیل گیرنده:

 

۰
۰