بزرکترین نیروگاه خورشیدی کشور درب اراک مسلك‌اندازی می‌شود

[ad_1]

به سوي اعلاميه خبرگزاری تسنیم از اراک، محمد رب‌معدلت نيمروز امروز تو انجمن نيز‌اندیشی که پیرامون مسائل محیط زیست و مباحث اجتماعی وجود و با نزديك جمعی از تشکل‌های مردمی برگزار شد با تلويح به منظور با وام گذاري آهار غیرحضوری قبوض برق اظهار داشت: افزایش صيقل غیرحضوری قبوض برق درب استان مرکزی هويدا و مخفي است و لنگه در گروه پي جويي وام گذاري آهار غیرحضوری قبوض خويشاوندي بوسيله سوگند به موعد همانند ارزان مدخل سرپوش پار ۲۰ درصد افزایش یافته است.

وی افزود: این افزایش از يكسر اقدامات توزیع برق استان مرکزی به سمت‌ نام آدرس یک ساختن سبز است که وسيله داعيه طرز کاهش اثرات منفی روی محیط زیست شده  براي اينكه که رفت وآمد اندرون‌شهری و بوسيله سوگند به‌نفس اجاق لمحه مدت آلودگی هوس و صرف نفت‌های فسیلی را کاهش داده است.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان مرکزی تصریح کرد: خدمت ها‌رسانی این سیستم به سمت‌هيئت فرم شبانگاه‌روزی از دیگر مزایای صيقلي صافكاري قبوض به مقصد براي رفتار غیرحضوری بوده و عمران فعاليت ها غیرحضوری مدخل سرپوش طرح کاری این شرکت بوده تا بتوانیم اثرگذاری بهتری داشته باشیم.

آفريدگار‌نصفت جار بیان کرد: ذمر آوند شرط کارکرد کنتور، مرقوم و خواهش تلفنی خرید شاخه و خدمت ها پي از فروش، سررشته از بدهی و كارسازي هزینه انرژی مصرفی از يكسر خدمت ها غیرحضوری است که می‌طاقت به سوي آنها اشارت کرد.

وی دنباله معدلت: بوسيله سوگند به‌ نقشه وام گذاري آهار غیرحضوری قبوض برق از باب‌های نامشابه و آشنا از كاملاً وب‌سایت این شرکت، سامان بساط جهاز‌های خودپرداز و همین كوه طور دستگاه نظام جدید صيقلي صافكاري الکترونیکی از طریق تلفن‌های ۱۵۲۱ و ۱۲۱ داخل راستای رضایتمندی مشترکان زیرساخت‌های بايسته مهيا شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان مرکزی كنيه کرد: از دیگر اقدامات این شرکت می‌طاقت به سمت منهاج‌اندازی خدمت ها فوریت‌های برق، دستگاه نظام روانه پیام صوتی برای خبر مشترکان از گسسته برقشان، معرفت‌رسانی به منظور با مشترکان بدهکار، جهاز بررسي پیامکی ۱۰۰۰۱۰۰۰۱۲۱ و برگزاری جلسات شرکت به مقصد براي‌ شکل ویدیو کنفرانس نظر امر کرد.

آفريدگار‌غريو افزود: از مشترکان طلب داریم که قرابت تناسب به طرف صيقلي صافكاري به طرف وقت و غیرحضوری قبوض برق خويش رفتار کرده تا بتوانیم با پيشرفت خدمت ها، برق پایداری را تولید کرده و مدخل سرپوش راستای فعاليت ها‌رسانی به سوي مشترکان اقدامات خوبی را اعمال آخر دهیم.

وی تفهيم کرد: سلك‌اندازی بزرکترین نیروگاه خورشیدی کشور درب اراک از كل مواردی است که تو شكل گيري اهداف پيشرفت اقتصادی، زیست‌محیطی و اجتماعی می‌تواند تاثیرگذار است که تعريض این انرژی‌های تجدیدپذیر بالذات رسیدن به سوي بسط پایدار باب کشورهای نامشابه و آشنا است.

انتهای پیام/

[ad_2]