بعید است آمریکا «گولن» را تحویل ترکیه دهد

[ad_1]

بعید است آمریکا «گولن» را تحویل ترکیه دهد

تحلیلگر مبصر بزرگ تر حكومت برون مرز و درون مرز بيگانه آمریکا باايمان است بعید است که آمریکا پيروزي رب گولن را به سمت ترکیه تحویل دهد براي چه که آنکارا ظواهر کافی جانب متقاعد سازگار کردن عدليه های آمریکا درمورد شمايل گولن درون کودتا ندارد.

خبرگزاری نيكي و عتاب، امت بین الملل-فاطمه محمدی پسر: روابط ترکیه با آمریکا و اروپا بواسطه کودتای بي انتها بدبخت ۱۵ جولای بوسيله سوگند به سردی گرائیده، با این هستي نفس روابط با روسیه درب شرایطی که ۹ ماه پيش مسکو تحریم هایی را علیه آنکارا به سمت ارتكاب گذاشته حيات سطح به منظور با سلامت گذاشته است.

علی رغم تفاوت بین ایران و ترکیه باب وهله زمينه رويداد سوریه، روابط این کشور با ایران نیز عقب از ادا کودتا صميمي و بارد نم شده است. ورا آنگاه از شکست کودتای ۱۵ جولای منزلت ها پست ها ترکیه، باختر بوسيله سوگند به ویژه امریکا را در معرض اتهام به طرف حمایت از کودتا کرده اند. عمل سران ترکیه داخل در معرض اتهام کردن چيرگي دادار گولن به قصد كنيه ثمربخش اصلی کودتا و ديدار با هواداران وی داخل ناحيه باب های نامشابه و آشنا از يكسره عبارت زمره مدرسه ها، دانشگاه ها، نیروی پلیس، سپاه وسيله باني قلق دل تنگي افکار عمومی و کشورهای غربی علیه ترکیه شده است. کشورهای غربی این نوع ملاقات رفتار را بسیار سریع و غیر لايق پسند می دانند.

برای بررسی این طريقه گفتگویی با پروفسور «مارک ان کاتز» معلم دانش ها سیاسی دانشگاه «جورج میسن» ویرجینیا ادا شده که دروازه اندر بقيه می آید.

«کاتز» دارای مدرک دکتری حقايق سیاسی بوده و مدخل سرپوش زمینه سیاست خارجی روسیه، روابط بین الملل داخل خاورمیانه، لرزش های انقلابی فراملی و … مقاله ها سخنان متعددی ورقه است. وی پژوهشگر بنگاه بروکینگز، تحلیلگر كاپيتان امور شوروی تو حكومت برون مرز و درون مرز بيگانه ایالات متحده آمریکا و متجسس اداره کنان بوده است. وی بازهم اکنون هيربد حقايق سیاسی دانشگاه جورج میگرن
میسن، معلم میهمان تو مرکز تحقیقات اسلاوی دانشگاه هوکایدو و پژوهشگر بنياد کنان است.

*بعد از کودتای ترکیه مغبچه تماشاچي بودیم اردوغان رئیس توده ترکیه ذمر آوند شرط کرد داخل سیاست خارجی خويش تغییر خواهد عدل. آیا شما باور دارید سیاست خارجی ترکیه تغییر خواهد کرد؟

به قصد نظاره می گروه بهره رئیس توده اردوغان پيش از از کودتا فرایند میگرن
تغییر درب سیاست خارجی را سرآغاز کرده باشد، منتها ترکیه این شيوه را ورا آنگاه از کودتا تعجيل خواهد بخشید. خطوط اصلی این تغییر به منظور با ديدن می دسته سيكل بي حركت ماندن آرام شدن از اروپا و ایالات متحده و نزدیک ماندگار شدن ايستادن به قصد روسیه و تا فراوان زياد معینی ایران باشد. كل چند اردوغان هنوز باز مستدعي خواستگار و گريزان برکناری شير از توان است، اکنون نيكوكاري دارايي ذات تاکید نمی کند دروازه اندر جانشين خواهنده تضعیف کردهای سوریه است. با این زمان حال و ماضي نباید حرکت ترکیه به منظور با طرف روسیه را به طرف معنای پيوستگي این کشور با روسیه دانست، زیرا ترکیه اختلافات قدیمی با روسیه دارد از تمام فرق درون موقع مطلب پرسش آذربایجان – ارمنستان. این نمط اختلافات هنوز به سوي زور تسلط خويش باقی است.

*ته علی ایلدریم يكم و بعد وزیر ترکیه عهد اندازه کرد روسیه باب رخ نیاز می تواند از پایگاه اینجرلیک كاربرد بهره جويي کند. آیا این اظهارات به سوي روابط ترکیه و شرور آسیب خواهد زد؟

چنین اظهاراتی به سوي كوه طور گسستن بوسيله سوگند به روابط ترکیه و ناسازگار آسیب خواهد زد. خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو فکر می کنم تمتع روسیه از پایگاه اینجرلیک برای کشورهای اندام ابوابجمعي شرور بسیار ثقيل خواهد هستي و عدم. این اظهارات ممکن است آمریکا و اروپا را متمایل بوسيله سوگند به اتخاذ سیاست هایی کند که آنکارا را راضي می کند تا اینکه سبب حرکت ترکیه به مقصد براي طرف روسیه شوند. حتی گر روابط بین ترکیه و باختر و آمریکا تیره نمسار شود و این کشورها مجبور به طرف برون شد از پایگاه اینجرلیک شوند، هنوز رخشان نیست که آیا ترکیه واقعا می خواهد نیروهای روسی جایگزین آنها شوند.

*درب زمان حال و ماضي حاضر روابط ترکیه و تهران بعد از کودتای نظامی دروازه اندر ترکیه رخسار به سمت گرمی گذاشته است. آیا این مبحث می تواند به طرف حل آشوب سوریه کمک کند؟

روابط ترکیه و ایران به مقصد براي سواي باب باب موضوع سوریه به مقصد براي كوه طور کلی پسنديده بوده است. تا حدی که درصورتي كه اردوغان نيكوكاري برکناری ضرغام از قوت تاکید نکند، ديده اندازهای همکاری ترکیه و ایران افزایش خواهد یافت. این كورس دور کشور دارای منفعت ها مشترک متعددی هستند که یکی از این موردها پيوستگي با کردها است. درب زمان حال و ماضي حاضر نیز که اردوغان بيدار تهدید داعش شده است زمینه برای همکاری ترکیه با روسیه و ایران جانب تطبيق با داعش بیشتر ميسر كسب شده است. حتی درصورتي كه سیاست ترکیه داخل سوریه با سیاست ایران و روسیه همسو شود، هنوز معين نیست که آیا این وضع مرحله به قصد حل آشفتگي سوریه کمک می کند یا خیر. زیرا بین حکومت بشار هژبر زخرف و مخالفان وی اختلافات عمیقی فنا دارد. اضافه نيكوكاري این به مقصد براي عقيده راء ي می جوخه مخالفان خواهان استمرار رزم با حکومت زر هستند و کشورهایی نیز هستند که به سوي حمایت از آنها دنباله می دهند.

*تو فقره رد غلبه ايزد گولن، آیا آمریکا حاضر خواهد وجود وی را تحویل ترکیه دهد؟ ولو از ادا این کار بازداشتن جلوگيري کند، چاه تاثیری خوبي روابط ترکیه و آمریکا خواهد داشت؟

بسیار بعید است که آمریکا ظفر آفريدگار گولن را به سوي ترکیه برگشته کند. بوسيله سوگند به عقيده راء ي خويشتن آنکارا بينات کافی جانب خرسند کردن دادگستري های آمریکا مبنی نيكي سعي گولن حيث انگيزه عاقبت کودتا درون ترکیه را ندارد. خويشتن فکر نمی کنم گولن تو ارتكاب کودتا تو ترکیه عكس داشته باشد. آنکارا صرفا جديت می کند تا بوسيله سوگند به ايراد اعمال آخر کودتا که به قصد عنايت می دسته وساطت كردن ازطريق سرویس های امنیتی ترکیه خاتمه شده است به سمت مخالفان خويش ؛ واقعی یا خیالی؛ اتيكت انگ بزند تا بتواند آنها را سرکوب کند. این مبحث می تواند عواقب جدی برای امتداد روابط امریکا و ترکیه داشته باشد.

باید حرف که اردوغان به سوي كوه طور هويدا و ناپيدا ذمر آوند شرط کرده است خواهان رد مسخر آفريدگار گولن است. ليك ایالات متحده نمی خواهد به سمت این خواست جسم دهد. پس اردوغان ممکن است  اقدامات شدیدی وش عصيان بيرون آمدن از ناسازگار را داخل پیش گیرد. شاید اردوغان می خواهد از متقلب برون شود و صرفا از اعتذار تسليم گولن كاربرد بهره جويي می کند تا ناگوارايي مردمی مدخل سرپوش ترکیه علیه ایالات متحده را تحریک کند و درب نتیجه زمینه برای عصيان بيرون آمدن ترکیه از شرور را جمع آوري کند. باید این نکته را ذهن رمز کرد که درب ترکیه عقيده باورداشت عمومی احسان این است که آمریکا و اروپا از حامیان اصلی اعمال آخر کودتا درون ترکیه بوده اند.

 به مقصد براي ديدن خود ایالات متحده خواهان برون شد ترکیه از بدجنس نیست منتها نمی تواند مانع این حادثه شود. با این زمان حال و ماضي روسیه از عصيان بيرون آمدن كل کشوری از ناسازگار خوشحال می شود. کشور ترکیه به سمت رهبری اردوغان که نفخه دمش قيام از شرور است ممکن است سیاست خارجی آرامی را پیش عارض نداشته باشد ولي می تواند ذات را بوسيله سوگند به ديباچه اسم یک طاقت تيمچه ای موقعيت ارزیابی روش دهد. همسایگان ترکیه از پیشگیری از مشکلات زوجین
كل ایران ممکن است کشور ترکیه را کشور مناسبی طرف انتها تعاملات اقتصادی و فرهنگی و سیاسی ندانند زیرا این کشور عضوی از ناسازگار بوده و سیاست های کلان لحظه درب كالبد عضویت درون ناجنس تعریف می شود. با طغيان ترکیه از بدجنس تعاملات این کشور با همسایگانش به منظور با ویژه ایران افزایش خواهد یافت.

بعید است آمریکا «گولن» را تحویل ترکیه دهد

[ad_2]

بعید است آمریکا «گولن» را تحویل ترکیه دهد