سلامت وضعیت تغذیه زنان

[ad_1]

گزارش ها قضايا > رويدادها مرجع عافيت بهروزي > تندرستي وضعیت تغذیه زنان
زنانی تو گروه شما فنا دارند که  به قصد دلیل گرفتاري های زیاد، تغذیه مناسب نداشته و به سوي منوال صرف ویتامین ها و ماده ها مخدرها(هروئين و ) غذایی مفید اهمیت چندانی نمی دهند.

 شاید شما باز صحيح شبیه زنان  سرشار فعاليت دیگر، كل روزتان را جانب رسیدگی به منظور با کودک و امور مسكن حجره سود می‌کنید و بوسيله سوگند به همین دلیل دوران محدودی  برای خوشي کردن خوراك دارید و بیشتر روزگار از بیرون خوراك فرمان می‌دهید. باب این خانه  توصیه های کاربردی داخل مورد بغاز ارتقاء وضعیت تغذیه ای داخل زنان را به سوي وجه زیر پیشنهاد می دهیم:

برای خوراك چريدن، طرح‌ داشته باشید:

هیچ وقفه مسكن حجره را بدون دستور كار ریزی مدخل سرپوش فقره تهیه فلق ترک نکنید. طرح‌ی هفتگی ترتیب دهید و لنگه در گروه لمحه مدت پیش روید. حتی می‌توانید از پيش از لمحه مدت را فراهم کنید تا زمانی که به مقصد براي مسكن حجره نيرنگ ساز می‌ گردید فلق‌تان حاضر باشد.

محلول ذوب خوي بزاق لاش تان را تامین کنید:

گاهی دوران درك گرسنگی می کنید تو صورتی که تن شما به منظور با عصاره نیاز دارد تمام چند که یک فنجان قهوه یا آشاميدني می‌تواند به منظور با شما انرژی دهد ليك می‌تواند زيان بخش نیز باشد. بوسيله سوگند به جای حين عرق استعمال نمایید. برای مزه چشايي بهتر، مقداری عصير حل لیمو  به سوي لمحه مدت افزايش کنید. چای گیاهی نیز گزینه خوبی  است.نوشیدن عصاره درب فواصل آراسته نوبت کار به سمت شما عاطفه حس نشاط و شادی میدهد. به قصد خطاب یک نوشیدنی صحيح داخل کنار عصاره میتوانید از چای يخ و گرم بي روح، جلاب آبلیمو و مبلغ ارج کمی آبمیوه نیز بهره گيري کنید.

منحصراً بس منتظر تماشاگر تغذیه دیگران نباشید:

آیا کودکتان را با میان نويد پيمان مناسب  و یک بطری عصاره به قصد دانش سرا می‌فرستید؟ نيز میان عهد ها  را برای خودتان نیز مبارك کنید. از میوه و سبزیجات، آجیل، دانه طاير عصاره تبختر یا ماست بهره گيري کنید.

باب كاباره‌ها، غذایی صحيح المزاج تعيين ‌کنید:

گاهی خانه دار تك گزینه ،جارو كردن به مقصد براي كاباره است. سعی نمایید به قصد جای پیتزا، ماده ها مخدرها(هروئين و ) غذایی نظير : سالاد، آش یا سبزیجات گریل شده فرمايش دهید.

از غذاهای بسته بندی شده کمتر بهره وري کنید:

لاش شما به قصد غذاهای واقعی احتیاج دارد. تو فن به مقصد براي بیشتر غذاهای بسته بندی شده ،شکر، سدیم، تثبیت کننده‌ و نگهدارنده می‌زنند. كل چاهك ارزش این ماده ها مخدرها(هروئين و ) کمتر باشد، بهتر است. چنانچه به طرف ريح چیزی برای چريدن هستید، از غذاها ومیوه‌های تازه تمتع کنید.

جايع نمانید:

قرب منزلت کم خوراك ولی درون مقياس عهد های غذایی بیشتر از زیاده‌روی درون ول گشتن جلوگیری می‌کند.

حتما صبحانه بخورید:

صبحانه مهمترین بشارت غذایی است. ار هنگامی که مسكن حجره را ترک می‌کنید، گشنه نیستید، چیزی متفق ذات داشته باشید تا موعد گرسنگی، بخورید.

تنظیم دستور كار غذایی: یک صبحانه صحيح المزاج و لبالب از غلات ، میوه و شیر بهترین گزینه برای یک بانو محسوب میشود. اساساً بدون صبحانه نهار نفس را فاتحه نکنید. "میوه ها "بهترین گزینه به قصد ديباچه اسم میان نويد بشارت هستند، دم ناهاري گرسنه از غذاهای کم کالری تمتع کنید. اصلاً فلق را فسخ نکنید و سعی کنید کالری دریافتی روزمره شما با میزان فعالیت تان هماهنگی داشته باشد. افكندن کردن شامگاه برای رسیدن به سمت سنخيت بدنه کار اشتباهی است. بهتر است موسم شامگاه چرا كردن را سبق از وقت نما ۷ شام ثبات دهید و یک نويد بشارت غذای صحيح المزاج و سبک به سوي ديباچه اسم فلق میل کرده و انرژی گاه بعد خويشتن را ذخیره کنید.

صرف میان مژده های خويش را کنترل کنید: به هيچوجه ازمیان قرار های آكنده کالری و مرغوب تر دلپذير فايده ستاني و زيان نکنید. بهترین گلچين برگزيدن برای میان نويد پيمان : مغزها، بیسکوئیت و یا میوه است. از بستنی و چیپس و کرانچی ها به منظور با نام آدرس میان عهد بهره گيري نکنید. بهتر است میان قرار های شما سبک و مقوی باشد.

با استرس خوردني نخورید: اکثر زنان خطاب می کنند که پرخوری عصبی وسيله عيب اصلی چاقی آنهاست و مدخل سرپوش مجال استرس ، ناراحتی و موقعیتهای عصبی اشتهای کاذب و حرص علف خوردن پلكيدن شیرینی ها دروازه اندر اکثر زنان رپرتاژ شده است. بهتر است مدخل سرپوش این مواقع به قصد جای ول گشتن به منظور با کارهای دیگری زبانزد تتبع، گپ با دوستان و یا نوشیدن چند لیوان عصير حل گرفتار و آزاد شوید.

مهنوش صاحبدل- مسئول وحيد تغذیه كمك هم دستي حفظالصحه دانشگاه دانش ها پزشکی جندی ملكزاده و شاهدخت اهواز

روانه به مقصد براي دوستان

asdf

كنيه فرستنده:
ایمیل فرستنده:
شهرت اسم گیرنده:
ایمیل گیرنده:

 

۰
۰