بهداد سلیمی فك شد

[ad_1]

بهداد سلیمی حذف شد

وزنه‌حامل دسته تحت سنگین ایران که درب حرکت یکضرب رکورد المپیک و آفاق را شکسته حيات درون حرکت كورس دور كوب نتوانست مدخل سرپوش سه حرکت وزنه ۲۴۵ کیلوگرمی را بالای مخ و پا ببرد و از سير این رقابت کنار شيوه.

به قصد رپرتاژ گزارشگر اعزامی عنف به سمت ریودوژانیرو، امتحانات وزنه برداری دسته تحت سنگین سی و یکمین وقت بازیهای المپیک از وقت نما ۲:۳۰ دقیقه بامدادان امروز بوسيله سوگند به وقفه تهران با مقابل ۱۱ وزنه حامل فاتحه شد که بهداد سلیمی نماینده ایران دروازه اندر این وزن وجود.

سلیمی مدخل سرپوش حرکت يكم و آخر خويشتن وزنه ۲۰۶ کیلوگرمی را بالای دهانه برودت و داخل حرکت دوم نیز وزنه ۲۱۱ کیلوگرمی را پالاهنگ کرد. سلیمی برای حرکت سوم وزنه ۲۱۶ کیلوگرمی را گلچين برگزيدن کرد که كامروا به طرف لگام این وزنه شد و رکورد این دسته را درون اختیار بشخصه نگه داشت.

بعد از سلیمی لاشا تالاخادزه از گرجستان با ضبط وزنه ۲۱۵ کیلوگرمی باب یک‌مانند درون جایگاه دوم ایستاد. مثوي میناسیان از ارمنستان با عنان وزنه ۲۱۰ کیلوگرمی سوم شد.

برای حرکت دوم توقع سنگین مرطوب حيات. بهداد سلیمی که چند ماهی است زانویش را جراحی کرده و آمادگی کاملی برای ضربه حرکت كورس دور زخم تنبك تالي نداشت، درب حرکت آغاز نفس وزنه ۲۴۵ کیلوگرمی را نتوانست زمام کند و از داوران كورس دور چراغی آل دریافت کرد.

درحالی که سلیمی داخل حرکت دوم این وزنه را دهنه کرد و از داوران سه جلوند سفید دریافت کرد، مشاوره پیش از ازدواج
هیات ژوری این وزنه را از وزنه حامل ایران پذيرش نکرد تا کار به قصد حرکت سوم کشیده شود. وی داخل سومین حرکت خيز شوك خويشتن حتي برابر وزنه ۲۴۵ کیلوگرمی صبر گرفت وليك نتوانست این وزنه را انتخاب شغل ومشاوره شغلی
بقه کند.

بهداد سلیمی حذف شد

[ad_2]

بهداد سلیمی حذف شد