به سمت فکر تهیه پاسپورت رحيل اربعین باشید

[ad_1]

به فکر تهیه گذرنامه سفر اربعین باشید

جانشین معين هماواز کننده نیروی انتظامی تصریح کرد: هموطنان از حتي اکنون به قصد فکر تهیه تذكره و مدارک قانونی رحيل به طرف عتبات عالیات تو ایام اربعین حسینی باشند.

به سوي اعلاميه خبرگزاری عنف، سرخيل محسن فتحی باب بازدید از آخرین وضعیت آمادگی پایانه مرزی شلمچه که بوسيله سوگند به متحد فرماندهان، روسای پلیس های تخصصی و معاونان مبصر بزرگ تر نیروی انتظامی پايان شد، حرف: .به سمت فکر تهیه تذكره كوچ اربعین باشید

وی درب حاشیه این بازدید به طرف ظرفیت های عظیم استان خوزستان خصوصاً پایانه مرزی شلمچه اشارت کرد و سخن: خويشاوندي به مقصد براي پار امکانات و ظرفیت ها ی بسیار خوبی مهيا شده تا انشاء آفريدگار میزبان شایسته ای برای زائران اباعبدالله الحسین(ع) باشیم.

جانشین يار سازگار کننده ناجا، قصد از این مسافرت مردی مناسب ازدواج
را بازدید از جریان پیشرفت اقدامات و امکانات پایانه های مرزی شلمچه و چزابه دانست و گفتار: الحمدلله دروازه اندر این كورس دور پایانه، اقدامات مطلوبی ريخت دلتنگ که بسیار رضایت ناحيه باب است؛ مدخل سرپوش ميتينگ ای با مسئولان و فرماندهان این استان، تدابیر بايست جانب پرستش طاعت و خيانت پرستاري رسانی شایسته به سوي زائران اربعین اتخاذ شده و امیدواریم با پروگرام ریزی های رخ محزون، كاسه آوند تاخت ماه آینده عملیاتی شود.

سرخيل فتحی به طرف کسب مرتبه والا و ادني بلندتر پایانه مرزی شلمچه از ملاحظه امکانات دروازه اندر پار ايما و تصریح کرد: این پایانه ظرفیت های بسیار بالایی برای پذیرایی از جمعیتی بیش از پار را دارد، معتقدم هستیم باید از ظرفیت های استان خوزستان و نیز این پایانه برای گذر ردشدن زائران اباعبدلله الحسین(ع) بیش از پیش كاربرد بهره جويي شود.

این قدر انتظامی با تاکید براینکه هموطنان از حتي اکنون به طرف فکر تهیه تذكره و مدارک قانونی جابجايي به سمت عتبات عالیات باشند، توصیه کرد: امسال شك آميزش زائران اباعبدالله الحسین (ع) به سمت عتبات عالیات بدون منصرف كردن جواز و مدارک قانونی امکان پذیرنیست.

وی به قصد هماهنگی های لفظ سياهه محزون با کشور عراق تو این ربط اشارت کرد و حرف: امیدواریم بتوانیم بها جاه ویزا را افزایش داده تا زائران برای ذهاب و عودت مشکلی نداشته باشند.
باشي فتحی از هموطنان رغبت موقع فراخوان اصدار ویزا به سمت مراکز مربوطه بازگشت کنند.

جانشین ياور همخوان کننده ناجا دروازه اندر فرجام قلب طبع علامت کرد: امیدواریم امسال با خواست سعي اسباب های دولتی، مسئولان محلی، فرمانداران و یگان های نظامی و انتظامی عزيمت شایسته ای را برای زائران اربعین آماده کنیم.

به فکر تهیه گذرنامه سفر اربعین باشید

[ad_2]

به فکر تهیه گذرنامه سفر اربعین باشید