بیمارستان تخصصی و تحت تخصصی ديده مدخل سرپوش زاهدان وا كردن می‌شود

[ad_1]

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی چشم در زاهدان افتتاح می‌شود

محمودرضا میری تو قول‌و‌گو با گزارشگر تسنیم مدخل سرپوش زاهدان اظهار داشت: بیمارستان تخصصی و بالا تخصصی نظر الزهرا(س) زاهدان ۹۹ درصد كمال صلاح فیزیکی دارد و به سمت زودی به مقصد براي نصيب بخش سود‌برداری می‌جوخه.

رئیس دانشگاه دانش ها پزشکی زاهدان قول: این بیمارستان ۵ عندليب و ۱۶۲ واحد طول مربع زیربنا دارد و از يكسره عبارت زمره الگو‌های درب تباني اجرای دانشگاه دانش ها پزشکی زاهدان است که  بزودی به سمت قسمت‌برداری می‌گروه بهره.

وی افزود: کلینیک ویژه زاهدان، بیمارستان ۳۲ تختخوابی میرجاوه ، مراکز اورژانس و پیشگیری از مشکلات زوجین
بلوکهای زایمانی، مراکز بهداشتی درمانی روستایی، مسكن حجره‌های سلامت و مراکز تندرستي بهبود از يكباره مدل انگار‌های داخل تباني ادا این دانشگاه است.

رئیس دانشگاه دانش ها پزشکی زاهدان با اشارت بوسيله سوگند به اینکه نیازهای بهداشتی و درمانی شهرها و حاشیه شهرها ميانجيگري این بنياد بررسی و تو دليل ازبين بردن آنها رفتار می شود، تصریح کرد: خوشبختانه تصوير زمينه تبدل ترتيب عافيت بهروزي توانسته داد باب دسترسی بوسيله سوگند به فعاليت ها درمانی را برای عموم جمع آوري کند.

وی حرف: درون مهاجرت وزیر سلامت به سوي استان نیز ۶۳ طرح نظیر مراکز تسهیلات زایمانی، پایگاه‌های عافيت بهروزي شهری، مسكن حجره‌های سلامت، مراکز آموزشی، پایگاه‌های اورژانس و واحدهای مسکونی تصويب شده و مدخل سرپوش تباني ادا آب و عسل
است.

انتهای پیام/

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی چشم در زاهدان افتتاح می‌شود

[ad_2]

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی چشم در زاهدان افتتاح می‌شود