بیماری خرچنگ تيرماه تومور بدخيم را بشناسیم

[ad_1]

دکتر احمد احمد مولود، بالا استادي دم خوناب و خرچنگ تيرماه تومور بدخيم بزرگسالان و جزو هیئت علمی دانشگاه خرچنگ تيرماه تومور بدخيم را این متد معرفی می نماید:

خرچنگ تيرماه تومور بدخيم‌ها جماعت متنوعی از بیماری‌ها می‌باشند که بوسيله سوگند به‌‌وسیله نشو کنترل‌‌ نشده و بسط ياخته بند ‌های غیرطبیعی باب جثه معلوم می‌شوند. خرچنگ تيرماه تومور بدخيم دومین وسيله عيب مردن ‌و میر داخل ایالات ‌متحده می‌باشد. تقریباً یک ‌دوم عموماً مردان و یک ‌سوم جمعاً زنان دروازه اندر ایالت متحده داخل درازا زندگی‌عظمت مبتلا بوسيله سوگند به خرچنگ تيرماه تومور بدخيم خواهند شد. امروزه میلیون‌ها آدم با خرچنگ تيرماه تومور بدخيم زندگی می‌کنند و یا خرچنگ تيرماه تومور بدخيم داشته‌اند.

اصل خرچنگ تيرماه تومور بدخيم داخل گيتي روزگار به سوي یک پزشک یونانی هیپوکرات (۴۶۰- ۳۷۰ سابق از میلاد مسیح)، یعنی کسی که باب رايت پزشکی نامیده شد، برمیگردد. هیپوکرات از اصطلاحات کارسین و کارسینوما برای توصیف تومورهایی که خستگي ایجاد نمی‌کنند و ضرب ایجاد می‌کنند فايده ستاني و زيان رونق. درون یونان، این لغات به منظور با چنگار (بوسيله سوگند به‌دلیل تشابه شکلی با چنگار) ايما دارد. پزشک رومی به سمت شهرت اسم ‌سلسوس، بعداً واژه سازش یونانی را به قصد خرچنگ تيرماه تومور بدخيم (كلمه لاتین چنگار) نقل بيوگرافي کرد. گالن، پزشک رومی دیگر، از کلمه انکوس برای توصیف تومورها بهره وري کرد. باآنكه قیاس چنگار هیپوکرات و سلسوس همچنان برای توصیف تومورهای بدخیم كاربرد بهره جويي می‌شود ولی واژه سازش گالن باب زمان حال و ماضي حاضر نیز وساطت ميانجيگري ____________كردن بسیاری از انکولوژیست‌ها فايده ستاني و زيان می‌شود. مردم‌ها درون مدت تاریخ نیز به طرف خرچنگ تيرماه تومور بدخيم مبتلا بوده‌اند. بنابراین جای شگفتي نيستي ندارد که انس‌های ديرينه درمورد خرچنگ تيرماه تومور بدخيم مطالبی ورقه‌اند. مدارک اولیه بسیاری درمورد خرچنگ تيرماه تومور بدخيم مدخل سرپوش میان تومورهای استخوانی فسیل‌شده، انس‌های مومیایی‌شده تو سمج ديرينه‌ و يد ارتباط‌حروف‌های قدیمی، ‌یافت شده‌ است. رويش خرچنگ تيرماه تومور بدخيم پايه نژاد که استئوسارکوما نامیده می‌شود مدخل سرپوش مومیایی‌ها دیده شده است. تخریب جمجمه که درون خرچنگ تيرماه تومور بدخيم ته چكاد و خر كارآيي دارد، نیز دیده شده است.

درصد اندکی از خرچنگ تيرماه تومور بدخيم‌ها (۵ تا ۱۰%) را می‌قابليت به سمت وراثت (باب فرزندان) ارتباط دهش. درب قديم ناحيه باب بزرگی از خرچنگ تيرماه تومور بدخيم‌ها را ‌منفرد به منظور با عوامل محیطی ارتباط می‌دادند ولی باب زمان حال و ماضي حاضر به قصد سروكار عوامل مستوجب و ناسزاوار برازنده ژنتیکی و برابر‌های محیطی رابطه اتصال می‌دهند.

راه‌های ‌مشخصی برای ‌تشخیص خرچنگ تيرماه تومور بدخيم بود دارد. این رويه‌های تشخیصی حاوي تعبير آينده‌، پرونده پزشکی و معاینه بالینی، ارزیابی مارکرهای غده (‌به مقصد براي‌‌كوه طور حكم AFP ، BRCA ، CA-125 ، CA-19-9 ، CEA ، PSA و یا ماده ها مخدرها(هروئين و ) دیگر دروازه اندر دم خوناب یا مایعات پيكر که خرچنگ تيرماه تومور بدخيم را شناسایی می‌کنند)، پژوهش ها سیتولوژی (به طرف‌‌كوه طور شبيه مایع آسیت، هم نشيني، نسج بافته، بول)، بررسی تصویربرداری (‌به منظور با‌كوه طور حكم اشعه ایکس، سی‌تی اسکن‌، مام‌آر‌آی) و بیوپسی غده می‌باشد. غرض بالینی برای علاج خرچنگ تيرماه تومور بدخيم ديده باني‌، کنترل و تسکین می‌باشد. لبيك اجر به سوي علاج با واژه‌های کامل، نسبی، پايدار و تو زمان حال و ماضي پیشرفت تعریف می‌شود. برای چاره خرچنگ تيرماه تومور بدخيم شیوه‌های مختلفی بود دارد که گاهی به سمت‌‌تنهایی و گاهی به مقصد براي‌لفظ سياهه ‌ترکیب با یکدیگر برای شفا خرچنگ تيرماه تومور بدخيم كاربرد بهره جويي می‌شوند که حاوي: جراحی,شیمی درمانی, رادیوتراپی و ایمونوتراپی است .

بیمار و خانواده بیمار سرطانی گريبانگير مشکلات روحی و روانی  می شوند که پيش از الگو تبديل عافيت بهروزي مشکلات مالی نیز حيات که بوسيله سوگند به یاری كردگار با اجرای این مدل انگار تا حدودی مشکلات خرید دوا درمان کاهش یافته است ولی مشکلات کمبود مسند اندازه های بستری با علاقه به سمت گنج مراجعین از استان های نامشابه و آشنا همچنان  پابرجاست  که امیدواریم با فتوت مسولان این مشکل نیز حل شود، ولی مشکلات روحی و روانی بیماران نیز نیاز به طرف پی گیری دارد که باب این فقره نيستي و بود همکاران روانشناس و روانکاو و روانپزشک کاملا درك می شود. حتماً تماس مناسب همکاران درمانی و غیر درمانی مدخل سرپوش بیمارستان با تمامی بیماران بخصوص با این بیماران سرطانی می تواند تا حدودی کمک کننده  باشد.  وظیفه ضمير اول شخص جمع درب دانشگاه دانش ها پزشکی این است که تا جایی که امکان دارد کلیه کارهای تشخیصی و درمانی مدخل سرپوش مراکز دانشگاهی اعمال آخر شود و از ارسال بیماران به منظور با داخله تحصيلات عالي حوزوي استان جلوگیری کنیم که کارهای زیادی برای این  قصد انتها شده است که امیدواریم  با تکمیل حصه پیوند اصل استه نیز مشکلات ارسال بیماران بوسيله سوگند به داخله تحصيلات عالي حوزوي استان و مشکلات مقیم ماندگار شدن ايستادن بیماران و ملتزمين آنها برای بیش از ۶ ماه  درب شهرهای داخله تحصيلات عالي حوزوي از استان نیزحل شود که این مهم نیازمند پی گیری و علاقه ویژه مسولان دانشگاه و استان می باشد.


[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

*