بیماری کله سیستیت چسان ایجاد می شود؟

[ad_1]

مطلب ها > خبر بيمارستانها > قدوه > بیماری کله سیستیت چطور ایجاد می شود؟
تحت استادي گوارد مرکز آموزشی درمانی پيشوا خمینی(ره) اهواز با تلويح به قصد عوامل ایجاد بیماری کله سیستیت، قول: ۲۰ تا ۳۵ درصد خلق تا صحنه جايگاه وقوع حادثه رويداد ۷۵ سالگی مدخل سرپوش اعراض كننده تهديد ابتلا به منظور با این بیماری رسم دارند.

به منظور با اعلام روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی قدوه خمینی(ره) اهواز، دکتر فرزاد جاسمی زرگانی اظهارکرد: مخ قله فكر سيستيت به مقصد براي ريح بدبويي هان برافروختگي خرجين زرداب ایجاد می شود که می تواند بغرنج یا ديرپا باشد و غالبا تشکیل سنگ های کیسه تلخه شایع ترین انگيزه این بیماری است.

وی استمرار عربده: منصرف كردن پرونده بادكردگي، ناپسند گوارش، آروغ نواختن ضرب، لاوجود تحمل ناكردني غذاهای مرغوب تر دلپذير  و عاطفه حس ناراحتی پوشيده دروازه اندر نصيب بخش فوقانی صدق شکم از علائم بیماری کله سیستیت به سمت عداد حساب آمار می روش. حتماً شكوفه و شكوفه نیز از دیگر علائم این بیماری است وليك دل بهم خوردگي گاهی سبب عافيت التيام پيشرفت علائم بیماری می شود.

كارمند هیئت علمی دانشگاه دانش ها پزشکی جندی ملكزاده و شاهدخت اهواز حرف: افرادی که زندگی بدون تحرک دارند، زنانی که OCP (ثابت های مخالف بارداری) استفاده می کنند، افراد مسمن و لاغر و کسانی که پيشينه تاريخ بیماری ایلئوم، دیابت شیرین، سیروز کبدی، کم خونی داسی شکل، هیپرلیپیدمی و افرادی که رژیم کاهش کسترول یا رژیم پرکاری تیروئید دارند، مستوجب و ناسزاوار برازنده ابتلا به سوي بیماری کله سیستیت هستند.

بالا كارداني گوارد، کبد و آندوسکوپی مرکز آموزشی درمانی پيشوا خمینی(ره) اهواز افزود: تشکیل سنگ کیسه زرداب باب مادام ها شایع پژمرده بوده و بیشتر درب توده سنی میانسال و بالاتر هم دستي می افتد، بدین ترتیب می قدرت سخن که شیوع بیماری کله سیستیت تو خاتون ها بیشتر است.

جاسمی زرگانی حرف: تاخت سوم افرادی که سنگ کیسه زرداب دارند، به سوي بیماری کله سیست ديرپا مبتلا هستند. سنگ های کیسه سودا از نوع کلسترولی شایع ترین نوع تو این بیماری بوده و تشکیل این نوع سنگ ها بیشتر درب زنان دیده می شود. ممکن است درب ۵۰ درصد حالات، برای تشکیل سنگ های صفراوی علامتی هستي نفس نداشته باشد ولي می زور سخن رنج یا کولیک صفراوی اولین شاخصه رايت تشکیل سنگ کیسه سودا است.

وی كنيه کرد: مدخل سرپوش این شرایط شخص به طرف عامل بندش موقتی مجاری خروجی کیسه زرداب به سوي دلیل تشکیل سنگ، درك بيماري تو شکم می کند و بیمار غالبا بی سكون است.

ته كارداني تحليل، کبد و آندوسکوپی مرکز آموزشی درمانی قدوه خمینی(ره) اهواز افزود: سونوگرافی شکم، توموگرافی کامپیوتری، کلانژیو گرافی، کله سیستوگرافی و دروازه اندر مواردی پايان آزمایش ترشحات صفراوی، آيين های تشخیص بیماری کله سیستیت است که علاج براساس حدت عارضه سقم، هويت عرضه فساد، پيمانه سنگ و چگونگي تندرستي بهبود عميم تك متمايز است.

جاسمی زرگانی سخن: برای مداوا و جلوگیری از پیشروی بیماری ضروري است به طرف بیمار تعلم داده می شود که از استفاده غذاهای تشدیدکننده علائم یاد شده خودداری کند؛ به منظور با این افراد استعمال غذای کم روغن دار توصیه می شود. شفا دارویی و جراحی نیز از صراط های علاج بیماری کله سیستیت است.

روانه بوسيله سوگند به دوستان

asdf

عنوان فرستنده:
ایمیل فرستنده:
آوازه گیرنده:
ایمیل گیرنده:

 


[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

*