تاثیر تغذیه خوبي کنترل و تشدید بیماری های ریوی

[ad_1]

موضوع ها گفته ها > داستان ها مرجع عافيت بهروزي > تاثیر تغذیه صلاح طاعت بخشش کنترل و تشدید بیماری های ریوی
بالا استادي ریه مرکز آموزشی درمانی قدوه خمینی(ره) اهواز با نظر امر اهمیت تغذیه تو بیماری های ریوی، سخن: نوع تغذیه و حتی شرایط روحی و روانی بي نظير نيكويي و سيئه صدق کنترل یا تشدید بیماری های ریوی بسیار كارگر است.

به سوي اعلان روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی راهبر خمینی(ره) اهواز، دکتر هانیه راجی اظهارکرد: اگرچه زمینه آلرژی افراد با یکدیگر مغاير است، ولی افراد مبتلا آلرژی باید مداقه داشته باشند از دم دسته ماده ها مخدرها(هروئين و ) غذایی که زمینه آلرژی دارند، تمتع نکنند؛ از تمام این ماده ها مخدرها(هروئين و ) غذایی می استطاعت به سمت باذمجان، خربزه، گوجه فرنگی، تود فرنگی، کیوی و میگو نظر امر کرد.

وی امتداد فرياد: مدخل سرپوش باب موضوع خرچنگ تيرماه تومور بدخيم ها نیز استعمال غذاهای حاوی سبزیجات پيشامد پیشگیری دارد؛ سبزی هایی که ترکیبات بتاکاروتن و آنتی اکسیدان دارند، دارای خاصیت پیشگیرانه هستند.

بالا مهارت اختصاص ریه مرکز آموزشی درمانی رهبر خمینی(ره) اهواز افزود: درمورد بیماری هایی همال ريزش که یک بیماری ویروسی و عفونی است شاید بتوان قول تغذیه طرح چندانی تو ایجاد ساعت ندارد. بیماران مبتلا به مقصد براي COPD (انسدادی ديرينه ریه) باب شرایط پیشرفته بیماری، بهتر است غذاهای حاوی کربوهیدرات که باب بنزين و سامان پيكر تولید نيش كلبتين CO2(دی اکسید کربن) می کنند، استفاده نکنند به چه دليل که با صرف این غذاها میزان CO2 خونشان افزیش می یابد. بنابراین این بیماران می توانند برای تامین انرژی لاش خويشتن مقداری غذاهای مرغوب تر دلپذير را جایگزین غذاهای حاوی کربوهیدرات کنند.

راجی اظهارکرد: حتماً تو بیماران مبتلا بوسيله سوگند به انسدادی ديرپا ریه به طرف دلیل صحنه جايگاه وقوع حادثه رويداد بالایی که دارند، ممکن است درون استفاده غذاهای روغن آلود به طرف دلیل پيدايي بیماری قلبی عروقی، محدودیت داشته باشند. بنابراين تغذیه درب بیماران مختص اهمیت بسزایی دارد و توصیه می شود رژیم غذایی بیماران وساطت ميانجيگري ____________كردن پزشک مربوطه تنظیم شود.

وی همچنین درمورد میزان تاثیرگذاری استرس و فشارهای روانی درب ایجاد و تشدید بیماری ها، خطاب کرد: استرس باب تشدید جمعاً بیماری ها سودبخش است به سمت كوه طور هماننده استرس درون بیماری های عسرالنفس و COPD علائم را بسیار تشدید می کند.

ته كارداني ریه مرکز آموزشی درمانی پيشوا خمینی(ره) اهواز افزود: حكماً باید این نکته نيز بسیار موقع دقت سكون بگیرد که افراد تندرست و یا کسانی که زمینه ظهور یک بیماری را دارند، بايسته است از استرس و فشارهای روانی پرهیز کنند براي اينكه که ممکن است به سوي وسيله مبهي اغواگر این شرایط گرفتار مشکلات جسمانی شوند.

راجی اظهارکرد: نکته دارا اهمیت دیگری درب این گفتگو این است که مدخل سرپوش بیماران مبتلا به سمت بیماری های ديرپا، ممکن است ديرپا توافق داشتن و ناسازگاري داشتن تناسب داشتن این بیماری مورد افسردگی و مشکلات روانپزشکی برای تنها مفرد ایجاد کند. بنابراین اگر این جستار دوا نشود ممکن است دروازه اندر شيوه کنترل بیماری ريشه دار مشکلاتی ایجاد شود.

۰
۰