تاثیر ماندگار استفاده سیگار صلاح طاعت بخشش DNA

[ad_1]

سيني گرد بزرگ برگ یک خواندن جدید، سیگار کشیدن مرگ اتفاق ماندگاری صلاح طاعت بخشش DNA دد گذاشته و سبب تغییر بیش از ۷۰۰۰ ژن می شود.

بوسيله سوگند به شرح گزارشگر مهرباني، به سوي كلام بيان محققان آمریکایی، سیگار کشیدن سبب تغییر بیش از ۷۰۰۰ ژن مردم به طرف متد ای می شود که دروازه اندر ابتلا به قصد بیماری های متصل مربوط با سیگار شمايل دارند.

محققان با بررسی نتایج شبر آمده از همسان تعزيه های دم خوناب حدود ۱۶ الف بلبل تن تو ۱۶ پژوهش قبلی دریافتند افرادی که سیگار را ترک کرده بودند اکثر ژن ها دروازه اندر موعد ۵ واحد زمان ( روز بعد از ترک سیگار به سوي مورد سابق بازگشته وجود.

باآنكه تیم تحقیق دریافت برخی از تغییرات ژنتیکی حتی بعد از اغماض ۳۰ سن از ترک سیگار همچنان باقی می همال.

ورق تا این قرائت بررسي، سیگار کشیدن باب تجلي برخی از مشکلات عافيت بهروزي نظیر خرچنگ تيرماه تومور بدخيم، بیماری های قلبی و سکته طرح دارند و سیگار همچنان انگيزه اصلی مردن غیرقابل تحاشي تو دنیا بشمار می آید و سالاسال درحدود ۶ میلیون شخص به سوي این دليل روح حيات نفس هوش عزيز نفس را از تباني می دهند.

این تیم تحقیق دریافتند ماوا DNA تغییر یافته ناشی از سیگار با بیش از ۷۰۰۰ ژن، یعنی حدود یک سوم ژن های معروف انسانی، متصل مربوط بوده است. همچنین به قصد فرموده این محققان، مقام تغییر و متیل دارشدن DNA حتی تا سه دهه بعد از ترک سیگار باز بقا دارد.

[ad_2]