تاب، سرف و اختلاط معاشرت خونی را جدی بگیرید

[ad_1]

نوشته ها خبرها > خبر معجم تندرستي بهبود > بیماریهای واگیر دار > تاب، سرف و اختلاط معاشرت خونی را جدی بگیرید
یک بالا استادي ریه با حكم به قصد شرایط سرایت بیماری تب لازم نطفه درون میان افراد، سخن: علائمی همال تاب، سرف های مکرر، تالم درب كمد سینه و یا هويت عرضه آميزه لنف خلق خونی را درمورد این بیماری رابطه تسلط کم نگیرید.

  دکتر حانیه راجی تو این مرتبه بار اظهارکرد: تب لازم نطفه فساد مزمنی است که به منظور با وسیله باکتری ایجاد می شود و غالباً ریه را درگیر می کند، وليك تقریبا هیچ کدام از آلت های كالبد بدنه از عارضه ها حوادث بیماری تب لازم نطفه داخل كنف نیستند.

وی بقيه عربده: افرادی که گريبانگير فساد كارآمد تب لازم نطفه باشند، خلال عطسه و سرف باید همیشه برای پرده پوشي دهن و بینی خويشتن از دستارچه تمتع کنند و دنبال از لحظه، رابطه تسلط های خويش را با امعان نظر بشویند.

این ته كارداني ریه افزود: علایم اولیه تب لازم نطفه، ممکن است بسیار عادی باشد و علاقه را بردن نکند؛ یک يكتا مبتلا بوسيله سوگند به تب لازم نطفه همال شخصی است که گريبانگير سرما خوردگی یا مدتی ضعيف و ضعیف است و یا گاهی تاب می کند و مبتلا سرف های مکرر می شود و اگر داخل این بار به قصد پزشک احاله نکند، علایم شدیدتری ظهور می کند. همچنین علایمی همال تالم تیزی داخل ناحیه اشكاف سینه که با خويش کشیدن و سرف ایجاد و تشدید می شود و یا فنا هم نشيني خونی را نیز نباید برای این بیماری تباني کم گرفت.

راجی با بیان اینکه بسیاری از انسان میکروب تب لازم نطفه مدخل سرپوش بدنشان فنا دارد ليك مبتلا بوسيله سوگند به بیماری تب لازم نطفه ساعي نیستند، اظهارکرد: علایم تب لازم نطفه می تواند شبیه علایم سایر بیماری های ریوی وش طبيعت الریه، تومورها و تعفن های قارچی باشد. بیماری تب لازم نطفه به منظور با وسیله جرعه های ریز حي درب آتمسفر از فردی به سوي وحيد دیگر منتقل می شود و وافراً و به ندرت افرادی که درب رابطه نزدیک با نفر بي مانند بیمار باشند، دروازه اندر روي گردان ابتلا به سوي لحظه هستند.

وی متذكر کرد: با این شرایط كلاً اعضای خانواده يكتا بیمار، تو اعراض كننده ابتلا به طرف این بیماری هستند. بنابراین كس بیمار یا باید به منظور با بیمارستان منتقل شود و با لمحه مدت ها زندگی نکند و یا تحت دوا صحیح ثبات بگیرد. مسلماً این به سوي لحظه مفهوم نیست که شخص مبتلا بوسيله سوگند به تب لازم نطفه باید قرنطینه شود بلکه رعایت نکات سلامت فردی مدخل سرپوش این زمینه مدخل سرپوش پیشگیری از ابتلا به سوي بیماری تب لازم نطفه بسیار كارگر است.


[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

*