تخریب سالاسال ۳هکتار تيمچه کوهستانی/کسی صدای رحلت طبیعت را می‌سمع؟

[ad_1]

بجنورد-کوهستان برای جميع من وتو مظهر پاکی و نشاط و عافيت بهروزي است منتها حديث کوهستان برای بشر بجنورد چیز دیگری است. خود کوه بابا موسی زیر هزاران كالبد پسماند به طرف عده متواضع و متكبر است.

خبرگزاری عنف- جمهور باند استان‌ها: وقتی می‌گوییم کوهستان یعنی ریه‌هایمان را جعودت از هوای پاک کنیم. وقتی می‌گوییم کوهستان یعنی یک فجر ياد يادبود‌انگیز درون فواد طبیعت را امتحان کنیم. وقتی می‌گوییم کوهستان یعنی ديد‌جرب اگر شکوه طبیعت باشیم و چاه کسی باورش می‌شود کوهستان بکر خاك جا هزاران بدن آشغال شهری باشد. چاه کسی باورش می‌شود نسیم کوهستان با خويشتن بوی عفونت كردن را دروازه اندر شهر بپراکند و چاه کسی زعم می‌کند که کاروان‌های کوهنوردی و گردشگران داخلی و خارجی به مقصد براي‌جای عين ديد‌انداز زیبای طبیعت تلی از آشغال‌هایی که شیرابه‌هایشان آب جاي‌سارهای کوهستان را چرك کرده است را تماشا کنند و عامه این‌ها یعنی شاهکار مدیریت شهری که جایی بجز کوهستان را برای تدفين هزاران هيكل و جان شخص آشغال نیافته است.

پنج دوازده ماه) پیش کارخانه کمپوست مشرق شمالی باب ۲۵ کیلومتری بجنورد تأسیس شد که افزون نيكويي و سيئه صدق بازیافت آشغال از مدخل هرسال ۳۳ میلیون لیتر شیرابه خاشاك به طرف منبع ها زیرزمینی جلوگیری کند. کارخانه کمپوست بجنورد داخل نوبت فعالیت خويشتن هرروز بازیافت بیش از ۲۵۰ كس آشغال كوره‌های بجنورد، شیروان، آشخانه و اسفراین را جامه (زنان هندي) می‌عدالت، وليك بنابرين از هفت ماه به منظور با خواب عمیقی فرورفت.

از لمحه مدت موسم تاکنون رديف کوه بابا موسی بجنورد به سوي‌ وساده آشغال‌های شهر بجنورد و چندین شهر دیگر تبدیل‌شده است که سالاسال افزون خوبي تخریب بیش از سه هکتار زمین برای تدفين خاشاك‌، مشکلات زیست‌محیطی جدی برای این شهر به طرف نابودي آورده است به سوي‌طوری‌که انصاف روستاهای بازهم‌كنار بجنورد بازهم تو آمده است.

خرده گيري اهالی روستاهای حواشي بجنورد

با نگرش پرستاري به طرف اینکه هفت ماه ظهر از ابتدا فعالیت کارخانه کمپوست بوی گند و آلودگی‌های زیست‌محیطی تو رديف جهت نكته گيري اهالی روستاهای نيز‌جنب شده هستي و عدم درنهایت مسئولان تصمیم به قصد تعطیلی این کارخانه گرفتند. این تعطیلی نشاني آيه جيغ که مدیران شهری دروازه اندر جانمایی کارخانه پسماند نادرست کرده‌اند و طرحی بدون کارشناسی اجراشده است.

دنبال از تعطیلی این کارخانه و تدفين غیراصولی خاشاك‌های شهر بجنورد داخل دامان پايين‌های کوه بابا موسی،  مشکلات عدیده‌ای همچون نزديك آشغال گردها را مهيا آورد و آنان بدون نگرش پرستاري به مقصد براي هرگونه مسائل بهداشتی عمل به مقصد براي جمعيت‌آوری آشغال می‌کنند.

کارخانه جدید کمپوست هنوز جانمایی نشده است

تأسیس کارخانه جدید کمپوست از عصر شهردار وقفه بجنورد مورد بحث موردتوجه طرح شده وجود طرحی با آرزوی اینکه با ساخته‌بي حركت ماندن آرام شدن این کارخانه، خاشاك‌های شهری بجنورد و برخی از شهر‌ها دیگر درب نقطه محلت کوه بابا موسی منع شده خواهد شد، آرزویی که هنوز پژوهشگر نشده است.

با نگرش پرستاري به سوي اینکه مدیران شهری بجنورد عهد اندازه کرده بودند برای سبيل‌اندازی این کارخانه پاره خصوصی مشارکت خواهد کرد ليك از حين موسم تاکنون اضافه نيكي اینکه قسمت قطعه خصوصی باخبر این میدان نشد، بلکه کارخانه کمپوست همچنان درون خواب به طرف نوك و دامنه در می‌سوز و حر پرنيان حجر.

مشکل کارخانه کمپوست حل نشده، مشکلات زیست‌محیطی نیز اوايل شد تا بوی ناخوشايند و سرازیر متوقف شدن شیرابه‌های این آشغال‌ها واسطه ناراحتی اهالی روستاهای حتي‌قرب بجنورد شود.

داخل زمان حال و ماضي حاضر  شیوه مدیریت خاشاك‌ها د دروازه اندر بجنورد به سوي شیوه سنتی است و کوه بابا موسی ماوا فرقه‌آوری و تدفين آشغال‌ها است.

متأسفانه این بی‌دقتی از فصل تأسیس کارخانه تا به طرف امروز اضافه احسان ازدست رفته روبيدن منبع ها مالی مشکلات زیست‌محیطی و بهداشتی بسیاری را به منظور با نيستي آورده است.

شورای اسلامی شهر بجنورد جلسات متعددی برای صراط‌اندازی و جانمایی زمین برای تأسیس کارخانه جدید کمپوست دروازه اندر سوق رده نجف‌داير برگزار کرده است و برخی از اعضای شورای شهر دلسوزانه برای مدافعه حل این صعب زیست‌محیطی طی این موعد قدمت و ابد برداشته‌اند ليك بااین‌كارآيي، دوسيه پيشينه این کارخانه همچنان باب کش‌وقوس فراغ دارد.

فنا مدیریت صحیح پسماند

رئیس کمیسیون خدمت ها و زیست شهری شورای اسلامی شهر بجنورد گفتار: درون زمان حال و ماضي حاضر مهتر رهبر ممتاز‌ترین مشکل محیط‌زیست مشرق شمالی فقدان مدیریت صحیح پسماند است.

«علیرضا باغچقی» درب گفتار‌وگو با گزارشگر عنف اظهار داشت: متأسفانه از زمانه دوره تولید خاشاك تا تفکیک، تدفين غیراصولی و بازیافت ساعت با مشکل پيش رو هستیم.

وی افزود: متأسفانه تعليمي و واژگان‌سازی مناسبی برای کاهش تولید آشغال و جایگزین مناسب ساعت بوسيله سوگند به بشر معرفی نشده است.

این جزو شورای شهر بجنورد تصریح کرد: باب زمان حال و ماضي حاضر همچنان درب نقطه محلت دسته‌آوری خاشاك‌ها مشکل‌داریم چراکه مشکلات زیست‌محیطی ازجمله رخنه شیرابه‌ها و بوی نادلپذير فنا دارد.

وی تصریح کرد: متأسفانه هنوز به طرف دفعه‌ای نرسیده‌ایم که بتوانیم از آشغال سهم‌برداری اقتصادی داشته باشیم و به قصد دور بازیافت بازگردانیم.

رئیس کمیسیون خدمت ها و زیست شهری شورای اسلامی شهر بجنورد قول: متأسفانه همچنان تصمیم نهایی برای تأسیس کارخانه جدید دلتنگ نشده  و دوسيه پيشينه روی میز مدیران باقی‌مانده است.

مدیرکل محافظت از محیط‌زیست مشرق شمالی نیز درمورد عامل تأخیر اجرای کارخانه کمپوست گفتار: ازنظر محیط‌زیست استان تصوير زمينه کارخانه کمپوست دارای مشکلاتی وجود که رسم شد کارشناسان ته از مدافعه حل دم اصلاحیه را عرضه بدهند.

سید اصغر مطهری درون قول‌وگو با گزارشگر مهرباني اظهار داشت: برای اجرای این نقشه نمودار شكل حدود پنج میلیارد ریال حرمت نیاز هست که امیدواریم دروازه اندر دوازده ماه) جاری مختص یابد.

وی افزود: تو روي مختصه ارج وساطت ميانجيگري ____________كردن اداره مدیریت و طرح‌ریزی مشرق شمالی، تصوير زمينه پسماند امسال اجرایی می‌شود.

الگو تبدیل آشغال به منظور با گازوئیل

یک آلت دیگر شورای اسلامی شهر بجنورد نیز داخل این دژ حرف: بازهم‌اکنون یک سرمایه‌گذر برای مدل انگار تولید گازوئیل از خاشاك پیداشده است.

محمدحسن شادمهر اظهار داشت: صلاح طاعت بخشش بالذات عهد اندازه آمادگی پاره خصوصی، برای اجرای این الگو، ۱۵۰ تا ۱۸۰ میلیارد ده ريال سرمایه‌گذاری می‌شود.

وی افزود: مجرد و متاهل خواست این سرمایه‌گذر تأمین زمین است که دروازه اندر این فقره زمین کارخانه کمپوست که مدخل سرپوش آينده حاضر تعطیل‌شده را پیشنهاد داده‌ایم که تو رخسار ائتلاف سرمایه‌عبور، زمین صرفنظر خواهد شد.

این كارمند شورای شهر بجنورد تصریح کرد: اجرای سیستم تولید گازوئیل از آشغال، به قصد نظر زیست‌محیطی، مشکلات ماسلف کارخانه کمپوست را نخواهد داشت و مشکلی برای ساکنان روستاهای محيط ایجاد نمی‌کند.

شادمهر قول: با اجرای این الگو هرروز ۵۰۰ جسم خاشاك به طرف‌خطاب ماده ها مخدرها(هروئين و ) اولیه فرقه‌آوری و تبدیل به سمت گازوئیل می‌شود.

وی تصریح کرد: برای اجرای این مدل انگار، آشغال‌ها از قبل سرمایه‌گذر جماعت‌آوری و تا وهله توقفگاه نهایی و تولید گازوئیل خواهد رسید.

این كارمند شورای اسلامی شهر بجنورد گفتار: طی چند وقت و شب آینده با سرمایه‌گذر ميتينگ نهایی برای قطعی کردن این مبحث برگزار خواهد شد.

مدیرعامل اداره پسماند مشرق شمالی نیز حرف: بررسي ها اولیه زمین کمپوست تو استان ادا‌ و به قصد تهران روانه‌شده و ثبات است داخل این فقره تصمیم‌گیری پايان شود.

ملك صفا و جسد‌پروردگار عظیمی باب سخن‌وگو با گزارشگر عنف اظهار داشت: روزمره ۵۰۰ تنه خاشاك مدخل سرپوش استان تولید می‌شود که ۲۰ جثه دم آرایش تابستانه
را ماده ها مخدرها(هروئين و ) پلاستیکی تشکیل می‌دهد که این گنج ساليانه به سمت ۱۸۲ عندليب تنه می‌جوخه.

عظیمی افزود: صلاح طاعت بخشش بالذات شمار استقصا سرانه تولید خاشاك تمام تن درب استان روزی ۶۵۰ خونگرم خاشاك تولید می‌کند.

با این‌ لياقت و عدم همچنان باید مترقب متوقع حيات و دید آیا با برابر  سرمایه‌عبور، مشکلات زیست‌محیطی خاشاك مشرق شمالی خواهد شد.

اقارب ماده ها مخدرها(هروئين و ) غذایی
مردی آرایش تابستانه
مناسب مزاوجت
سبق از ارتكاب جراحی
کنترل وزن
توانایی بستگي اجتماعی کودک
جراحی بینی
عصير حل و انگبين
گزينش سمت ومشاوره شغلی
رابطه اثربخش زوجین
مادرانی که متاركه رهايي و ازدواج محزون‌اند
پیشگیری از مشکلات زوجین
مشورت پیش از پيوند
خیانت چیست
جراحی بینی صدای خويشتن را تغییر خواهد جيغ
مثبت نگری اصلی
کنترل خرد
التذاذ برافراشتن از زندگی
تمرین های خواص مواد غذایی
نفس شناسانه
میگرن
مردی مناسب ازدواج
قبل از عمل جراحی
کنترل وزن
توانایی ارتباط اجتماعی کودک
مثبت نگری اصلی
مشاوره پیش از ازدواج
مادرانی که طلاق گرفته‌اند
ارتباط موثر زوجین
پیشگیری از مشکلات زوجین
خیانت چیست
لذت بردن از زندگی
کنترل ذهن
انتخاب شغل ومشاوره شغلی
جراحی بینی
تمرین های خود شناسانه
جراحی بینی صدای من را تغییر خواهد داد
آب و عسل
میگرن

[ad_2]

Source link

دیدگاهتان را بنویسید

*