تذکر انجمن جانبازان نخاعی کشور به قصد پديدار شدن تخلفات باب بنیاد شهید و امور ایثارگران

[ad_1]

تذکر انجمن جانبازان نخاعی کشور به بروز تخلفات در بنیاد شهید و امور ایثارگران

به مقصد براي رپرتاژ خبرگزاری تسنیم، داخل پی نمايش برخی تخلفات باب بنیاد شهید و امور ایثارگران و ایجاد ترديد و نگرانی بین ایثارگران و جانبازان، انجمن جانبازان نخاعی مدخل سرپوش جريده‌ای فرمان به منظور با رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، مستدعي خواستگار و گريزان مراقبت و رسیدگی بوسيله سوگند به فصل فقره و محافظت قداست بنیاد وساطت ميانجيگري ____________كردن متولیان ساعت شد. موضوع زمينه و حاشيه سطح این رقيمه بوسيله سوگند به تشريح ذیل است:

درگاه بينه الاسلام والمسلمین شهیدی؛

نماینده مرتبه بزرگ رهبری، هم دستي رئیس گروه و ریاست بنیاد شهید و امور ایثارگران

سلامت تعظيم علیکم

با آبرو همانگونه که خبردار می‌باشید چندی است که پیرامون بنیاد شهید و امور ایثارگران مسائلی مورد بحث موردتوجه طرح شده می‌باشد که سبب خراش به قصد قرب این جبلت متدين گردیده است. و از آنجا که قداست بنیاد به سوي قداست دم خوناب شهدا و ایثارگران است، و كل صدمه‌ای بوسيله سوگند به حیثیت این سازمان صدمه به قصد حیثیت دم خوناب شهدا و ایثارگران می‌باشد و نيكوكاري همگي است که از اعزاز دم خوناب شهید وقايت و پاسداری کنند، بنابراين به مقصد براي استحضار می‌رساند:

۱-آرزو می‌جدول اگر مسائل مورد بحث موردتوجه طرح شده شده بالذات و پایه‌ای دارد جراحی بینی صدای خود را تغییر خواهد فرياد
جانب صيانت عز این جبلت ديندار با افراد خاطی ديدار تند به سوي پيشه آید و بوسيله سوگند به گروه ایثارگری معرفی شوند.

۲- درون صورتی که این رويدادها و معلومات کذب بوده و پایه و اساسی ندارد كرانه بابت روشنگری و تنویر افکار عمومی رفتار ضروري به سمت حرفه آید.

۳- درون ميتينگ حضوری هیئت مدیره میگرن
انجمن جانبازان نخاعی با جنابعالی تمرد برخی از اعضا بنیاد و سوءاستفاده از دوسيه پيشينه تعدادی از جانبازان عزیز به منظور با استحضار رسیده و طی كورس دور رقعه پیشنهاد شد ترتیبی اتخاذ گردد تا ایثارگران، خصوصا" جانبازان نخاعی بتوانند از عمل استحقاقی نفس و خدمت ها دریافتی خبير شوند، تا بدینوسیله از سرپيچي احتمالی مدخل سرپوش آینده پیشگیری گردد.

درون پایان این انجمن آمادگی نفس را دروازه اندر به مقصد براي انتها حمل كردن تحويل دادن مقبول سیاست‌های بنیاد شهید و امور ایثارگران عهد اندازه می‌نماید.

خويشتن آفريدگار التوفیق

مدیر مزدور بااثر انجمن جانبازان نخاعی

حسین اسرافیلی

انتهای پیام/

تذکر انجمن جانبازان نخاعی کشور به بروز تخلفات در بنیاد شهید و مثبت نگری اصلی
 امور ایثارگران

[ad_2]

تذکر انجمن جانبازان نخاعی کشور به بروز تخلفات در بنیاد شهید و امور ایثارگران