ترافیک سنگین باب لاین شمالی و جنوبی بزرگراه کرج

[ad_1]

کرج – رئیس پلیس شاهراه استان البرز ترافیک تو لاین شمالی و جنوبی اتوبان کرج را سنگین عهد اندازه کرد.

سرهنگ خوشدل اکبری مدخل سرپوش مقال با گزارشگر مهرباني خلال عهد اندازه وضعیت جوی و ترافیکی محورهای استان، اظهار کرد: مدخل سرپوش آسه کرج – چالوس حدود های هزارچم، خدك جلاجل تا سیاه بیشه و دهليز کندوان باران پراکنده ذهاب را معشوق هستیم.

وی با گوشه علامت راي به منظور با اینکه باران ذهاب دروازه اندر دايره استان البرز نگاه نمی شود، ترافیک درب فرودگاه جنوبی بزرگراه  تهران – کرج قلمرو خدك حسین برپا تا خدك فردیس را سنگین عهد اندازه کرد.

به طرف فرموده سرهنگ اکبری ترافیک درون لاین جنوبی اتوبان کرج – قزوین حد خدك فردیس تا خدك کلاک نیز سنگین است.

وی با استعاره به منظور با یکطرفه بوده مبنا راه کرج – چالوس از شكل به قصد نواحي پهلوها، قول: ترافیک درون این آسه نیمه سنگین است.

رئیس پلیس گذرگاه استان البرز وضعیت ترافیک سایر محورهای مواصلاتی استان را عادی و رقيق عهد اندازه کرد و از رانندگانی که پروا تردد از محورهای کوهستانی به مقصد براي ویژه مركز اساس چالوس را دارند خواهش با نگهداري پشتيباني فراغ بال و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی از نمود آشكار شدن كل متد رخداد جلوگیری کرده و سفری ایمن را برای خويشتن و خانواده دستخط بزنند.

[ad_2]