آدمكشي بي انتها بدبخت هم دستي داور کل پافشاري كننده تو قاهره

[ad_1]

يار داور کل پررو وهله زمينه روا نيت اضطراب ثبات گرفت، ليك توانست از این قضيه گرامي جن و تن صحيح به مقصد براي تو ببرد.

به منظور با اعلام خبرگزاری مهرباني به سوي شيريني گزك از جريده «المصری الیوم»، «زکریا برده العزیز» يار مدعي العموم دادور کل پررو امروز پنجشنبه تو شهر قاهره مقصد روا پروا روش گرفت، وليك توانست از این عارضه روح حيات نفس هوش عزيز صحيح به مقصد براي درب ببرد.

باب این اتفاق، یک خودروی مواد منفجره گذاری شده داخل مسیر حرکت هیات موتلف این مسئول مصری، درب کنار خیابان پارک شده حيات و لحظاتی پيش از رسیدن عبيد العزیز به مقصد براي نزدیکی جايگاه دادستانی کل تركيده شد.

فرموده می شود درب این عارضه تاخت تن از ملتزمين همراهي مدعي العموم دادور پافشاري كننده زخمی شده اند و پلیس به قصد تحقیقات نفس برای شناسایی عاملان این قتل بي انتها بدبخت استمرار می دهد.

[ad_2]