تسهیلات ویژه برای ساماندهی ناوگان آبستني و شيريني گزك عمومی قزوین تاديه می‌شود

[ad_1]

عبدالعلی دربندی‌مولود تو مصاحبه با گزارشگر تسنیم دروازه اندر قزوین اظهار داشت: دستگاه تاکسیرانی قزوین دستور كار‌ریزی‌های مدونی به قصد نقشه ساماندهی ناوگان حاملگي بار و شيريني گزك عمومی و تسهیل باب گذار و گذر وسایل نقلیه عمومی ادا داده که از همه لمحه مدت‌ها می‌زور به طرف وام گذاري آهار تسهیلات برای تعمیرات تاکسی ايما کرد.

وی قول: داخل همین محاذي جهت مدخل سرپوش یک ماه ماسلف ۱۸ تاکسی متقاضی تسهیلات برای نوسازی ناوگان حاملگي بار و شيريني گزك عمومی مندرج كتابت‌آوازه کرده بودند که به مقصد براي این اندازه متقاضی تسهیلات مربوطه كارسازي شده است.

دربندی‌فرزند افزود: نوسازی ناوگان تاکسیرانی قزوین می تواند تاثیر به سمت سزایی دروازه اندر زمینه کاهش آلودگی آتمسفر و همچنین کاهش آلودگی‌های جانبی باب شهر قزوین داشته باشد.

مدیرعامل بنگاه تاکسیرانی قزوین تصریح کرد: از دیگر طرح‌های موسسه نظم و ترتيب تاکسیرانی می‌انرژي به مقصد براي جابه‌جایی رانندگان تاکسی بین شرکت‌های حاملگي بار و شيريني گزك نهاد شهری نظر امر کرد.

وی امتداد معدلت: از دیگر اهداف این طرح می‌انرژي بوسيله سوگند به تسهیل تو عرضه خدمت ها بوسيله سوگند به شهروندان استان و همچنین حاجت جابه‌جایی رانندگان شرکت‌های تعبير و شيريني گزك نظر امر کرد.

دربندی‌فرزند اعلام کرد: رانندگان شرکت بارداري و شيريني گزك داخل باطن شهری می‌توانند خوبي بالذات اولویت‌های معلوم شده خويشاوندي به سمت جابه‌جایی خويشتن عمل کنند.

انتهای پیام/

[ad_2]