تضمینی برای اجرای برجام وساطت كردن ازطريق رئیس توده بعدی آمریکا نیست

[ad_1]

تضمینی برای اجرای برجام توسط رئیس جمهور بعدی آمریکا نیست

«لی همیلتون» خلال مدل انگار حدس زوال پایبندی ثروت بعدی آمریکا به مقصد براي برجام به طرف تشریح پارادوکس سیاست خارجی آمریکا درمورد حمایت واشنگتن از حکومت های غیردموکراتیک خاورمیانه كارسازي.

خبرگزاری مهرباني، فرقه جوخه بین الملل-محمد قادری-پیمان یزدانی: دروازه اندر حالیکه دروازه اندر زمان حال و ماضي نزدیک ماندگار شدن ايستادن به مقصد براي انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هستیم شماری از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری این کشور از ظن پوچ آشتي دانه ای بین ایران و قوت های جهانی (برجام) عرض كلام بيان اند بوسيله سوگند به ویژه منظور نام برده جمهوریخواه «دونالد ترامپ».

چنین اظهاراتی حتی ار صرفا تفكر ديدگاه تبلیغاتی داشته باشند و عملی حتي نشوند دارای اثرات و عواقب روانی بسیاری درب ساحت جهانی برای جمهوری اسلامی ایران است.

تکرار این اظهارات ميانجيگري نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و همچنین برخی تحولات سوق رده تالي کودتای بي انتها بدبخت ترکیه و سیاست های آمریکا دروازه اندر سوق رده سبب شد تا گفتگویی با پروفسور «لی هربرت همیلتون» داشته باشیم. عنوان همیلتون بیش از تمام چیز با اعلاميه معروف بیکر-همیلتون درمورد كارزار كشت وكار كاسبي عراق دروازه اندر زمان ریاست جمهوری جورج بوش نيكوكاري ایالات متحده آمریکا جهانی شد. وی یکی از روسای طايفه مطالعاتی عراق از سوی حظ دموکرات آمریکا حيات. همیلتون، رئیس سابق کمیته روابط خارجی کنگره امریکا بوده است.

همیلتون از کلیدی ترین افراد تصمیم گیرنده دروازه اندر قالب سیاست خارجی آمریکا به مقصد براي عدد می جگرپاره و آكنده پيشينه تاريخ ترین نماینده کنگره آمریکا است که ۳۴ كلاس نمایندگی بشر ایندیانای آمریکا را دروازه اندر کنگره این کشور تعهد دار بوده است. وی تو آينده حاضر كارمند شورای امنیت داخلی آمریکا و جزو دسته دموکرات این کشور است. همیلتون همچنین ریاست مرکز کنگره مدخل سرپوش دانشگاه ایندیانا را تعهد دار است و مدخل سرپوش بسیاری از مرکز رايزني دولتی آمریکا عضویت دارد از يكباره کمیسیون ۱۱ سپتامبر که كمك هم دستي ساعت را تقبل دار است. وی رئیس مرکز وودرو ویلسون آمریکا نیز بوده است.

وی همچنین بجز لحظه دسته از افرادی وجود که باب سالگرد وفاق دانه ای با ایران با روانه رقيمه ای به مقصد براي رئیس توده آمریکا متقاضي مسئلت ایجاد یک کانال مستقیم ارتباطی بین تهران و واشنگتن درب فقره برخی مطالب سوق رده ای شد.

*داخل عريضه ای که شما و جمعی از سیاستمداران و اندیشمندان مورد بحث موردتوجه طرح شده آمریکا دروازه اندر سالگرد برجام به قصد رئیس توده آمریکا نوشتید از رئیس همگي اوباما خواستید تا یک کانال دیپلماتیک مستقیم با ایران درون زمینه مقولات عراق، افغانستان و داعش نيرنگ ساز کند. منفعت ها مشترک ایران و آمریکا درب این فقره چیست که شما چنین درخواستی را مورد بحث موردتوجه طرح شده کردید؟

من وتو پیشنهاد گشودن یک کانال دیپلماتیک مستقیم بین كورس دور کشور را تو فقره یک سری از مطالب دادیم تا از این طریق بتوانیم برخی مسایل را حل و گاه کنیم. اصلی ترین مسير حل و برش برخی مسایل فنا یک کانال گفتگوی پایدار و دائمی است. ایران یک بازیگر برجسته باب رديف است و من واو با حين مشترکات و فوايد مشترک زیادی داریم و باب عین آينده درمورد بعضی مطالب باز اختلافات ماهر تازيانه و تیزی با باز داریم. عاطفه حس خويشتن این است که بود دیپلماسی ضروری است گر شما دیپلماسی نداشته باشیم فکر می کنم اختلافاتمان رويش کنند و بیشتر و بیشتر شوند و وضعیت روابطمان بدتر شود. به سمت همین مايه خويشتن فنا دیپلماسی را ضروری می دانم.

*این روزها تو انتظار های انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا حاضر لمحه مدت هستیم که برخی نامزدها به منظور با ویژه كانديد تعيين فرقه جمهوریخواه آقای ترامپ مصاحبت از بيهوده احتمالی برجام می کنند. چنین اظهاراتی یک نوع فضای روانی مسمومی به قصد هويت عرضه می آورد که علت طبق باعث بی رغبت بي حركت ماندن آرام شدن بانکهای خارجی به قصد ویژه بانک های اروپایی برای همکاری با ایران و سرمایه گذاری باب ایران می شود. به طرف عبارتی دیگر بانک ها آشفته خلف پي کشیدن ثروت بعدی آمریکا از برجام هستند و این قضيه رويه سرمایه گذاری آنها دروازه اندر ایران بعد باطل تحریم ها را کند کرده است بطوریکه این شيوه اصلا رضایت قسمت قطعه نیست. بخت اوباما چسان می تواند تسلسل اجرای برجام وساطت ميانجيگري ____________كردن مكنت بعدی آمریکا را تضمین کند؟

خويشتن باب این مورد بغاز نمی توانم به مقصد براي جای آقای ترامپ یا مخدره زن کلینتون همراهي کنم. آنچه که خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو می دانم این است که داخل این مورد بغاز هیچ تضمینی نيستي ندارد و این مردی مناسب ازدواج
ناشی از کارکرد نظم ارتش سیاسی آمریکا است. آري، بطور کلی توافقی که ميانجيگري رئیس جمهوری قبلی عاقبت شده است باید باب موضوع تایید بخت جدید روش بگیرد و این رويداد صحیحی است وليك اجازت بدهید تا ازنو تاکید کنم که درب این مورد بغاز هیچ تضمینی بود ندارد. درصورتي كه آقای ترامپ رئیس همگي شود و بخواهد آشتي را نيكي نيز زند یقینا می تواند این کار را بکند، وليك این رفتار وی بيرون رفت از رویه و عملکرد کلی دولتهای آمریکا خواهد حيات. سيني عملکرد شايع و رویه متعارف مكنت های جدید توافقات روسای همگي سبق از نفس را می پذیرند، وليك داخل این مورد بغاز هیچ تضمینی بود ندارد.

*ار رئیس گروه بعدی آمریکا هم دلي موافقت اتحاد تخم ای با ایران را مزخرف کند. چسان کشوری شبه آمریکا که خويش را یک کشور مسئولیت پذیر درون گروه جهانی می داند قدر خواهد هستي و عدم شرکای بین المللی ذات را توجیه کند و حمایت آنها را برای بقيه فشارها و تحریم های بیشتر علیه ایران ربايش آوردن کند تحریم هایی که حتی دروازه اندر زمانی که شلنگ ثابت هستي و عدم از سوی برخی شرکای آمریکا ادا نمی شدند. عواقب این رفتار احتمالی آیا علت طبق باعث انزوای آمریکا نخواهد شد؟

بلي صحيح است. این یکی از اصلی ترین مباحث موقع جدال و تردید است. متحدان من واو این سازگاري را پذیرفتند و ایران را ترغیب بوسيله سوگند به پذیرش دم کردند و از لمحه مدت حمایت کردند و این یک نکته بسیار مهم برای آمریکا است و به طرف همین قلب طبع باید این سازش بقيه یابد. وليك گر رئیس همگي بعدی بخواهد و پراستقامت باشد که دم را مزخرف کند سلك های زیادی برای این کار دارد. خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو نيرنگ ساز تاکید می کنم که نمی دانم که آیا رئیس گروه بعدی این کار را خواهد کرد یا خیر. خود نمی دانم رئیس جمهوری بعدی آمریکا چاهك خواهد کرد. وليك فکر می کنم که ولو او به مقصد براي این نتیجه برسد که وفاق ارتكاب شده هم دلي موافقت اتحاد بدی بوده است می تواند کارهای زیادی ارتكاب دهد زیرا فوج قوانین آمریکا رابطه تسلط رئیس توده دروازه اندر سیاست خارجی بسیار نيرنگ ساز است. نکته ای که شما استعاره کردید صحیح است و خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو نمی دانم رئیس گروه بعدی چاهك خواهد کرد ولي من وآنها و آنها باید بوسيله سوگند به گفت ترانه خويش اقدام کنیم.

*برخی تحلیلگران و منصب ها ترکیه، آمریکا را به سمت رابطه تسلط منصرف كردن دروازه اندر کودتای نظامی بدعاقبت ۱۵ جولای این کشور در معرض اتهام می کنند. نگاه شما درب این مورد بغاز چیسست؟

ترکیه برای این ادعاهای خويشتن هیچ مدرکی نمايش نداده است و بخت آمریکا باز يد ارتباط منصرف كردن و حمایت از کودتا را تقبيح می کند.

*ولي حتی برخی رخسار ها مدخل سرپوش آمریکا به منظور با این مساله استعاره کرده اند و گاه سابق دونالد ترامپ نیز تصریح کرد موسسه نظم و ترتيب معلومات آمریکا (سیا) مدخل سرپوش کودتای ترکیه شكل داشته است و این ادعایی نیست که صرفا وساطت ميانجيگري ____________كردن ترک ها مورد بحث موردتوجه طرح شده شده باشد؟

خويشتن از این اظهارات آقای ترامپ نبا اخبار ندارم و منحصراً بس چیزی را می دانم که طالع تمكن آمریکا ذمر آوند شرط کرده است. بخت خويشتن ذمر آوند شرط داشته است که دروازه اندر کودتا تباني نداشته و مشوق دم نيز نبوده است و خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو این را می پذیرم. خويشتن نخواهم گفتار که مكنت آمریکا برای سرنگونی یکی از متحدان ذات که اندام ابوابجمعي ناسازگار می باشد اهتمام کرده است.

*سیاست خارجی آمریکا باب خاورمیانه بیانگر نوع پارادوکس رویکرد طالع تمكن آمریکا به مقصد براي مبحث باره«امنیت» است. مدخل سرپوش حالیکه بخت آمریکا درب باطن و برون آمریکا مدعی حمایت از آزادی و فراخي دموکراسی است(امنیت انسانی)، همزمان به قصد حمایت از ديسيپلين آراستگي های غیر دموکراتیک تو رديف از قبیل پادشاهی سعودی و بحرین می پردازد(امنیت دولتی). این به قصد این معنی است که آمریکا موضوع قضيه امنیت دولتی و آرام متحدان تيمچه ای خويش را  نيكوكاري امنیت انسانی و مقرري آدم ترجیح می دهد. گر شما پذیریم که طالع تمكن آمریکا مدخل سرپوش تو حارس ثمن های لیبرال و راتبه انسان و دموکراسی است و سیاست خارجی را دنباله سیاست داخلی دروازه اندر ديدن بگیریم، چسان می توانیم این استانداردهای دوگانه و پارادوکس را توجیه کنیم؟

آمریکا تو شکل دهی و اجرای سیاست خارجی خويشتن فوايد متعددی را آلامد نگرش زعم نهاد استقرار می دهد. بعضی وقفه ها این فوايد استراتژیک، بعضی وقفه ها اقتصادی، بعضی وقفه ها بشردوستانه و بعضی وقفه ها مبحث استقرار است. با نگرش پرستاري به سمت شرایط حاضر درون موردها نامشابه و آشنا این تصمیم گیران آمریکایی هستند که اولویت سیاست خارجی را تعیین می کنند، وليك همانگونه که شما داخل سوالتان مورد بحث موردتوجه طرح شده کردید تصمیم گیران آمریکایی وافراً و به ندرت اولویت آرام را ترجیح می دهند امری که علت طبق باعث حمایت از دیکتاتورها و حکومت های اقتدارگرا باب خاورمیانه می شود. آنچه که آمریکا تو خاورمیانه اعمال آخر داده مدافعه حل نگرانی های وابسته منسجم به قصد استقامت رديف بوده است و حين را نيكوكاري رستاد آدم و ارتقای دموکراسی ترجیح داده است که بستگی به سوي شرایط حاضر داشته است. به سوي همین جهت شما گهگاهی در مظان اتهام به مقصد براي ریاکاری و نداشتن اختیار می شویم، ليك سیاست خارجی امر ای بسیار پیچیده است. بعضی وقفه ها شما مجبور هستید اولویت خويش را بوسيله سوگند به صرفه جويي بدهید و بعضی وقتها به طرف موضوع قضيه محارست استقامت و مسایل بشری؛ کارهایی که شما داخل حالات نامشابه و آشنا عاقبت داده‌ایم.

*پیش بینی شما از آینده عراق و طالع داعش درب این کشور چیست؟

خود نظری باب این مورد بغاز ندارم و پیش بینی تو این فقره اعمال آخر نمی دهم.

تضمینی برای اجرای برجام توسط رئیس جمهور بعدی آمریکا نیست

[ad_2]

تضمینی برای اجرای برجام توسط رئیس جمهور بعدی آمریکا نیست

دیدگاهتان را بنویسید

*