تعدّد نهوض و ولادت توقف کشاورزان و مهندسان کشاورزی به قصد وضعیت آگهي رسید

[ad_1]

به طرف بيانيه گزارشگر قسمت قطعه کشاورزی خبرگزاری تسنیم، مشکلات تأمین نقدینگی و منبع ها آبی،  قیمت كامل يكدست‌شده بالای درو دخل، قوانین شاق‌گیرانه دروازه اندر تولید، منفعت بالای تسهیلات بانکی، راسته رسانی محصولات تولیدی، بسياري وسيله مبهي اغواگر‌ها تا بيان پيشنهاد تقديم ميوه به مقصد براي راسته ، تأمین ماده ها مخدرها(هروئين و ) اولیه باکیفیت و مداخل کم تولیدکنندگان مبحث کشاورزی مدخل سرپوش کنار بیکار اقامت گزيدن نجات پرداخته‌التحصیلان بهر کشاورزی مورث شده است که طیف بزرگی از کشاورزان و سرمایه‌گذاران و مهندسان کشاورزی از کشور بيرون و درون بيگانه خارجه و داخل شوند و موتلف با خويشتن ذخایر ژنتیکی، گرفتاري، تولید و بسیاری از حالات دیگر را برون کنند.

برای بررسی این بخش با علیرضا بزرگی کارشناس بهر کشاورزی و صنایع تبدلی متصل مربوط و رئیس روش‌مهندسی کشاورزی استان تهران به قصد مقال نشسته شد که نتيجه ساعت بدین گزارش است:

تسنیم: داخل كلاس چند شخص تو فصل کشاورزی از دانشگاه راحت‌التحصیل می‌شوند؟

بزرگی: درب نسبت با میزان ورودی‌های تار‌های مرتبت با کشاورزی باید حرف که به قصد دلیل اینکه من وآنها و آنها دارای دانشگاه‌های زیادی همچون دولتی، مختار، علمی کاربردی و پیام تابش هستیم، نمی‌توانیم شمار استقصا دقیقی از این دانشگاه‌ها بگیریم ولی خروجی این دانشگاه‌ها که دروازه اندر تشكيلات انضباط‌مهندسی کشاورزی عضویت دارند حدود ۲۱۰ عندليب تن درون کل کشور و ۳۱ عندليب شخص باب استان تهران هستند.

همچنین ناحيه باب برجسته‌ای از نجات پرداخته‌التحصیلان دانشگاهی ربايش تشكيلات نشده‌اند و متأسفانه شمار استقصا دقیقی باب این پيوند حاضر نیست. خود پیش‌بینی می‌کنم که حدود ۶۰ تا ۷۰ الف بلبل شخص نیز تو نخ سلسله رگه ماكاروني شعبه شاخه زنجيره‌های چسبيده با کشاورزی درون آينده تحصیل باشند و همین عده نیز شاد‌التحصیلانی باشند که هنوز ربايش اداره نشده‌اند.

تسنیم: این شكل از شاد‌التحصیل فصل کشاورزی با تيمار رسته کار حي باب کشور زیاد نیست؟

احسان بالذات هيولي اصل ۲۱ و ۲۳ هنجار افزایش نصيب بخش سود‌وری کشاورزی باید داخل تار‌های کشاورزی تجدیدنظر شود و میزان معين آسوده‌التحصیل نيكويي و سيئه صدق مبنای نیاز کشور جاذبه شود که مسئولیت این امربر تعهد حكومت غزا کشاورزی، حكومت حقايق و دانشگاه حر اسلامی است.

همچنین ازلحاظ جنسیتی نیز ضرور است که تجدیدنظر وجه گیرد به قصد‌كوه طور همانند نمونه امريه مخدره زن‌ها یک ريسمان‌ای خوانده‌اند که اصلاً شرایط کاری مناسبی ازلحاظ جنسیتی برای لحظه‌ها ندارد.

تسنیم: همال چاهك تار‌هایی؟

بزرگی: ريسمان‌های نظير منبع ها طبیعی و آبخیزداری ازاین‌يد ارتباط است. مدخل سرپوش برخی از استانها ريسمان‌هایی نيستي دارد که مناسب استان نیست و باید بند‌ها را نیز بومی کنند.

تسنیم: روندی که داخل عام های قديم تو میان کشاورزان کشور انگاشته هستیم نهوض و ولادت توقف به قصد شهرها  و تغییر صناعت است این روزها داستان ها جسته‌گریخته داخل فقره نهوض و ولادت توقف پهناور کشاورزان شنیده می‌شود. چاهك عواملی وسيله باني این دستور شده است؟

بزرگی: درون بهره کشاورزی اضافه نيكي اینکه باب مدیریت ریسک محروم بودیم، جذابیت‌های کشاورزی را نیز به قصد خوبی داغ نداده‌ایم. حتی بیشتر لحاظ‌های منفی لمحه مدت را مدال می‌دهیم؛ یعنی کشاورزان افراد به منظور با‌زبان دهاتی و كمربند بوسيله سوگند به کمر معرفی  و حتی برای لمحه مدت‌ها جوک ساخته شده است.

سرمایه‌عبور دیگر تمایل به سمت برابر دروازه اندر صنع کشاورزی ندارد و منفعت حين را شكمو و نمیر می‌داند. خودمان نیز به سمت این فصل مضرت شوك مصدوم‌ایم و دروازه اندر بحبوحه تولیدات داخلی به قصد یکباره محصولات کشاورزی مطلع کرده‌ایم؛ یعنی به طرف جای اینکه مانند سایر کشورها که تسهیلات سبك قیمتی به سمت کشاورزانشان می‌دهند به منظور با کشاورزان کمک نمی‌کنیم و درون بديل الش جلوی دم‌ها سنگ انداخته می‌شود.

با نوع خط فعلی منفعت تسهیلات بانکی نمی‌زور کشاورزی کرد

تسنیم: یکی از دلیل این بی‌انگیزگی‌های که شما به سمت لحظه ايما می‌کنید مشکلات تأمین سرچشمه ها ماخذ اولیه بايسته دروازه اندر بهره کشاورزی است.

بزرگی: شاید تسهیلات کشاورزی از سایر جزء‌ها شرایط ملايم‌تری داشته باشد ليك با این منفعت تسهیلات حاضر نمی‌شود کشاورزی کرد.

حتی چند تباني‌انداز نیز جلوی سرمایه گذر گذاشته‌ایم، مانند همین واردات؛ که به طرف تولیدکننده خودمان که بهر‌ی بانکی حدود ۲۰ درصد می‌پردازد، می‌گوییم که با تولیدکننده خارجی که منفعت تسهیلاتش نیم درصد است انتظار کند!

پسنديده مدخل سرپوش چنین شرایطی سرمایه هرب می‌کند. دلیلی بازهم كارآيي ندارد که سرمایه‌گذر دروازه اندر بخشی که داخل لمحه مدت ریسک‌های متعددی هويت عرضه دارد و اطوار و انواع وجوه انحا سوگندها سنگ‌ها را جلوی پایش می‌اندازند، باقی بماند.
حمایت بخت از کشاورزی یک‌دهم خودروسازی نیست

یک‌دهم حمایت‌هایی که از صنایع خودروسازی می‌کنند را از این مبحث نمی‌کنند. براي چه درهای کشور را به قصد‌سوی خودروسازان خارجی نيرنگ ساز نمی‌کنند؟ ولو آرامش است کشاورزان خارجی به سوي ایران بار صادر کنند به چه جهت خودروسازان خارجی چنین امکانی ندارند؟
دروازه اندر كار زمانی که سرمایه عقب نشيني کند به منظور با‌پيروي پيروان لحظه نیروی انسانی نیز نخواهد ماند؛ زیرا درون اول باید منبع ها مالی برای یک طرح تجهیز شود تا نیروی انسانی به طرف آنجا بیاید.
دلیل اینکه انسان از روستاها به سمت تهران می‌آیند این است که باب روستاها سرمایه‌گذاری نمی‌شود. سرمایه‌ها تو تهران لبالب‌شده و راحتي، امکانات و خدمت ها عام باب تهران هستي نفس دارند. درنتیجه یک جمعیت ۱۵ میلیون نفری داخل ۳ درصد کشور متمرکز می‌شوند.

سرچشمه ها ماخذ انسانی شما تابعی از سرمایه‌گذاری هستند. یک بخشی از این نیروی انسانی مطلع و تازه كار هستند و اتفاقاً از فیلتر کنکور سراسری ديرين‌اند. بعد واحدهای درسی را محابا کرده تا لیسانس و بالا‌لیسانس بگیرند ولی زمانی که از روش فراگيري عالی بيرون و درون بيگانه خارجه و داخل می‌شوند و می‌خواهند که جاذبه سوق و ميدان معامله کار شوند؛ کاری برای لحظه‌ها نيستي ندارد.

زمانی که سرمایه از کشور گريز کرده باشد و بستری برای گرفتاري یک فارغ التحصيل رشته هاي مهندسي متخصص ماشين آلات ودستگاههاي الكترونيكي طراح بود نداشته باشد. این فارغ التحصيل رشته هاي مهندسي متخصص ماشين آلات ودستگاههاي الكترونيكي طراح که خردسال، تحصیل‌کرده و پرانرژی است و من وآنها و آنها نمی‌توانیم او را جاذبه کنیم، کشورهای دیگری که به قصد نفخه دمش نیروی کار خردسال هستند و جمعیت پیری دارند یا کشورهایی که جویای نیروی تحصیل‌کرده هستند، این افراد را انجذاب می‌کنند.

کشاورزان و مهندسان کشاورزی باب زمان حال و ماضي نهوض و ولادت توقف از ایران هستند

این نیروهای خردسال نیز می‌خواهند درجایی باشند که از جوانی، انگیزه و دانايي ابهام پيچيدگي دم‌ها نصيب بخش سود دلتنگ شود. خیلی از این افراد ربايش کشورهایی براي اينكه استرالیا، نیوزلند، کانادا و … می‌شوند  ولی خويشتن شمار استقصا دقیقی مدخل سرپوش مورد بغاز مقياس آنها نمی‌طاقت بیان کنم.

هزینه تربيت چنین نیروهایی را کشور من وايشان جلا کرده است ولی من وايشان توانایی ربايش و بهره وري از دم‌ها را نداریم و از کشور بيرون و درون بيگانه خارجه و داخل می‌شوند براي اينكه نتوانسته‌ایم برای لحظه‌ها کاری سعد کنیم.

تسنیم: این قيام نیرو از کشور درون جزء سرمایه‌گذر نیز رخنه می‌دهد؟

بزرگی: سرمایه‌گذاران من وشما نیز زمانی که مشکلات من وتو باب حوزه‌هایی هنگامي چسان جال، طیور، فلاحت، باغبانی و شیلات را می‌بینند و همچنین می‌بینند که سیستم بانکی و بازرگانی به سوي شکل‌های مختلف لحظه‌ها را اذیت می‌کند؛ سرمایه‌های ذات را یا مدخل سرپوش بانک‌های داخلی سپرده‌گذاری می‌کنند تا منفعت بگیرند یا داخل کشورهای دیگری سرمایه‌گذاری می‌کنند.

بنياد مشکل نيز سرمایه است به منظور با عقیده خود منبع ها انسانی تابعی از سرچشمه ها ماخذ مالی ضمير اول شخص جمع هستند. زمانی که سرمایه به قصد بهر کشاورزی بلد نشود باب نتیجه نیروی انسانی نیز از این ناحيه باب برون می‌شود. برای مثابه زمانی که یک مرغداری مقياس جدیدی تأسیس نکند یا سرمایه‌ای برای کار نداشته باشد نیروی کار از كاملاً کارگر و تکنسین برای چاهك‌کاری نیاز می‌شوند؟

 

برون شد ذخایر ژنتیکی ایران با مهاجران

این نهوض و ولادت توقف با طغيان ذخایر ژنتیکی  کشور نیز متحد است بوسيله سوگند به این بخش نیز اندیشیده شده است؟

ضمير اول شخص جمع دارای ذخایری وش ميوه نخل هستیم که مدخل سرپوش تولید ساعت‌ها پيروز بودیم ولی فرآوری و بسته‌بندی لحظه‌ها تو کشورهای دیگر اتحاد میفتد، همچنین خاویار و زعفران پسته را تولید کردیم ولی باب فرآوری و بسته‌بندی پيروز نبودیم.

کشورهای دیگر کالاهای من وايشان را فرآوری کردند و اكنون تولید بازهم می‌کنند زبانزد کشور چین که زعفران تولید می‌کند. جدیداً تو بسیاری از کشورهایی که متوفا به سوي فرآوری و بسته‌بندی تولیدات من واو سبقت می‌کردند، محصولات من وتو تولید می‌شود.

  همايون ابتهاج است که هنوز بخش طاقت‌های تولید قالي هستیم ولی داخل سایر کشورها جور هندوستان قالي تولید می‌شود و حتی ایرانی‌ها برای تولید بساط درب کشورهای خارجی سرمایه‌گذاری می‌کنند.

با انتها کشت‌های بالا سرزمینی یعنی بوسيله سوگند به‌جاهایی برویم که محلول ذوب خوي بزاق، زمین حاصلخیز و نیروی انسانی سبك دارد  و کشت‌های نزد سرزمینی مدخل سرپوش آنجا اعمال آخر دهیم  درواقع داریم ذخایر ژنتیکی نفس را آنجا سرمایه‌گذاری  و از کشور برون کنیم.

خلف تو کنار برون شد سرمایه و نیروی انسانی یک بخشی از ذخایر ژنتیکی شما نیز باب حوزه کشاورزی  از کشور داخله تحصيلات عالي حوزوي می‌شود.

به سمت‌طورکلی مطلق این اتفاقات تابعی از بيرون رفت سرمایه است. درصورتي كه سرمایه‌گذاران داخلی سرمایه‌های نفس را از کشور برون می‌کنند و خارجی‌ها نيز تمایل دارند تا داخل کشورهایی براي اينكه قزاقستان و آذربایجان و پهنا و … سرمایه‌گذاری کنند. دلیل و ریشه‌ای لمحه مدت مدخل سرپوش مدیریت ریسک سرمایه و ایجاد گيرايي كشش برای سرمایه‌گذاری است.

ذخیره، توزیع و استعمال درستی از ماء مايع شيره نداریم

تسنیم: کم‌آبی تا چاه فراوان زياد مدخل سرپوش مشکلات حصه کشاورزی تأثیر گزار بوده است؟

بزرگی: شما با مشکل کم‌آبی مصادف هستیم؛ زیرا میانگین بارندگی باب کشور من وآنها و آنها بالا نیست و بارندگی‌ها نیز باب موسم موردنیاز من وشما رخنه نمی‌دهد؛ یعنی افزون احسان اینکه مبلغ ارج بارندگی کم است، این ذهاب‌ها درب فصولی می‌بي لطف سردمزاج که نیاز گیاه به سمت عصير حل کم‌نمناك و خشك باطراوت است و همچنین تبخیر بالایی اتحاد میفتد.

این سوال جريان از واقعیت‌های اقلیمی ماست ولی دروازه اندر ذخیره، توزیع و صرف همین میزان ماء مايع شيره حي نیز مدیریت درستی نداریم. کارهایی انتها‌شده است ولی با شرایط ملايم مسافت فرجه جدايي خلال بسیاری داریم.
قطعاً شما برای گسترش دادن کشاورزی به قصد منبع ها پایه‌ای چون كه عصير حل و زمین نیاز داریم ولی وقتی منبع ها آبی کافی دروازه اندر توانايي نباشد شما با مشکل روبرو خواهیم حيات.

پرتره منبع ها آبی دروازه اندر نهوض و ولادت توقف کشاورزان

تسنیم: یعنی می‌قابليت سخن که این مطلب پرسش سبب هرب نیروی انسانی و سرمایه نشده است؟
بزرگی: ریشه این مبحث مجدداً بوسيله سوگند به سرمایه برمی‌گردد و باید سخن که من وايشان درون حوزه عصاره سرمایه‌گذاری مطلوبی نداشته‌ایم. اقداماتی دروازه اندر كلاس‌های اخیر برای حل این مشکل شده ولی من وتو نیاز به قصد یک بازنگری داریم؛ زیرا من وشما سرمایه‌گذاری مناسبی نداشتیم و باید درون عقيده راء ي داشت که  سرمایه‌گذاری درون پاره عرق منحصراً بس مانع آب بند مدارا كردن نیست. من وآنها و آنها باید دروازه اندر واژه نامه آداب داني تمتع از ماء مايع شيره سرمایه‌گذاری می‌کردیم ولی این کار را پايان ندادیم.

ولو درب مکانیزایسیون کشاورزی سرمایه‌گذاری می‌کردیم کسی نمی‌شيوه زمینش را چندتکه کند و بئر غیرمجاز بزند. مشکلات کشاورزی ایران نظير یک دومینو می‌ماند. و باید گذر رفتار و ریشه را نيكو خجسته کرد که سرمایه‌گذاری و شیوه همايون ابتهاج ساعت است.

اشکال اصلی باب کشور شما فنا نيستي تفکر سیستمی است و روزگار مدیریتی باب کشور پایین است و مدیران من وآنها و آنها پراکنده و جزیره‌ای کار می‌کنند. شما نمی‌توانید یک آژانس پيشكار را بدون پيشامد گزاری سایر عوامل بررسی کنید. باید كامل يكدست عواملی که محرك مشکلات فعلی شده‌اند را با یکدیگر برسی کنید. دروازه اندر آخر مشکل اصلی جدال سرمایه است.

با حمایت از مهندسان می‌توانیم بوسيله سوگند به خودکفایی دروازه اندر تولید برسیم
تسنیم:  مكنت موسسه نظم و ترتيب سامان‌مهندسی کشاورزی را  تو راستای خودکفایی تولیدات کشاورزی حمایت می‌کند؟

بزرگی: پسند دارم که دستگاه انتظام‌مهندسی یک بنياد غیردولتی است ولی این تشكيلات نمی‌تواند عزب بوسيله سوگند به درآمدهای خويش متکی باشد. طالع تمكن گر بوسيله سوگند به نفس اجاق افزایش نصيب بخش سود‌وری است باید از بنياد حمایت کند.

دلیل اینکه ضمير اول شخص جمع باب دانشپايه طول عمر ۱۳۸۲ مدخل سرپوش تولید حنطه بوسيله سوگند به خودکفایی رسیدیم حمایت طالع تمكن از تشكيلات و نزديك مهندسین دروازه اندر كشتزارها حيات.

بنگاه روش‌مهندسی کشاورزی طرح‌ریزی‌های مختلفی برای بسط و مهندسی سازی کشاورزی دارد وليك با تباني خالی و بدون کمک امکان پیاده‌سازی كلاً دم‌ها نابودي ندارد.

امام بزرگ تحول درب ميتينگ با نمایندگان محفل فرمودند که باید از مهندسین کشاورزی استعمال شود. این مشکل ازلحاظ قانونی حل‌شده است ولی بخت نيز باید ازلحاظ سیاست‌گذاری حمایت کند.

*تأثیر برجام نيكي سرمایه‌گذاری درب پاره کشاورزی

تسنیم: باب شرایط ته از برجام حصه کشاورزی با مدخل سرمایه خارجی برابر شده است؟

بزرگی: برجام ازاین‌جانب دلپذير‌آينده کننده وجود که با کشورهایی که با من وآنها و آنها تارك كارزار كشت وكار كاسبي داشتند و با تحریم‌های مختلفی من وتو را تحت‌تنگي سكون داده بودند؛ به سوي یک هم دلي موافقت اتحاد و طرح‌ای مشترک رسیدیم و امیدوار بودیم که با رسيد سرمایه خارجی و جلا روبه‌وجه پررويي شویم.

حتی هیئت‌های تجاری نیز به منظور با ایران آمدند و خويش خود نیز با خیلی از لحظه‌ها گردهمايي تظاهرات ملاقات تجمع داشتم ولی کمتر اتحاد عملیاتی رخنه نصفت جار و گرهی از مشکلات شما نيرنگ ساز نشد.

مذاكره از ابراهیم نژادرفیعی

انتهای پیام//
 

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

*