تعطیلی ۱۵ فرد متخلف ارائه وفروش موادغذایی درباغملك

[ad_1]

نوشته ها خبرها > خبر كانال تور گروه پنجره مشبك هاي سلامت > تعطیلی ۱۵ فرد متخلف بيان پيشنهاد تقديم وفروش موادغذایی درباغملك
به مقصد براي رپرتاژ گزارشگر وب دا آرایش تابستانه
خوزستان، دکترفرجی مدیرشبکه سلامت ودرمان باغملک قول: با پیگیری های به سوي كار آمده وساطت كردن ازطريق بازرسان حفظالصحه محیط داخل راستای صيانت شفا شهروندان از ابتدای سن تاکنون شمار ۲۹ متخلف شناسایی و به مقصد براي قاضي امير معرفی گردیده است که ازاین تعداد۱۵ مناسبت تعطیل گردید.

مدیر شبکه حفظالصحه و تداوي باغملک افزود: سایرمعرفی شدگان با ۵ وقت و شب تعطیلی تخلفات آنان ازطریق مسند قضایی دردست بررسی است که به منظور با زودی رأی نهایی درباب حالات ذکرشده صادرخواهدشد.

وی سخن این مرکز مرتب تماس باعواملی که شفا انسان راتهدید می نماید می باشد.

div.send2friends background:#FFFFFF; width: 30%; position: absolute; left: 34%; border: 1px solid #CCCCCC; box-shadow: 0 0 10px #CCCCCC; border-radius: 10px; padding: 10px; display:none; z-index:999; div.send2friends table td padding: 5px 10px; span#send2friends_message display: none;

ايفاد به منظور با دوستان

asdf

كنيه فرستنده:
ایمیل فرستنده:
شهرت اسم گیرنده:
ایمیل گیرنده:

 

۰
۰

رعایت موازین حفظالصحه فردی بهترین منهج پیشگیری از شپش است
مدل انگار پایلوت معاینات دهن ودندان باب دبستان ها حوزه باختر اهواز درون آينده اعمال است
منهاج اندازی خانه "ناسره مركز بي گزند" دروازه اندر دبستان ها مسئول وحيد تعلم شفا شبکه حفظالصحه و تداوي رامشیر از تدارک سرا قلابي بي گزند درب مدرسه ها نبا اخبار قسط تاریخ : ۳۰ نيكي و عتاب دسته : اعلام كانال تور گروه پنجره مشبك هاي حفظالصحه بازدید: ۵۰۳">سلك اندازی سرا "دل صحيح المزاج" داخل مدرسه ها رامشیر
ميتينگ كمیته ذیج حیاتی تو رامهرمز
برگزاری كمیته اندر بخشی با جستار شفا جوانان
تشريفات تکریم و آشنايي مدیر شبکه حفظالصحه لالی
برپایی ایستگاه سنجش عافيت بهروزي داخل دعا آدينه بلد رامشیر
الگو هفته بدون دخانیات درون گردهمايي تظاهرات ملاقات تجمع شورای تندرستي بهبود شهر اهواز
باز كردن پایگاه اورژانس اتوبان ای ۱۱۵ شهدای خامل بلد لالی
تعطیلی ۱۵ تنها متخلف نمود نشان دادن وفروش موادغذایی درباغملك
پایان مدل انگار واکسیناسیون مسكن حجره به قصد مسكن حجره زمينگير بچه ها
برگزاری دومین گردهمايي تظاهرات ملاقات تجمع شورای تندرستي بهبود و امنیت غذایی كوره اهواز
خلاص گرامي جن و تن کودک ۲ ساله دروازه اندر بیمارستان امید لالی
بازدید بغتت رئیس دانشگاه دانش ها پزشکی اهواز از بیمارستان امید كوره لالی
اجلاس رئیس عصاره خلاصه حفظالصحه خاورزمين اهواز با مدیر نماينده مامور دستگاه پسماند

۱ ۲ ۳ ۴ ۵ بعدی

تا کنون نظری مندرج كتابت نشده

آرایش تابستانه

اعتبار:
ایمیل:
وب سایت:
تماشا: خواص مواد غذایی
کد امنیتی: سابق از پيشه جراحی
مردی مناسب ازدواج

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

*