تعیین ۶۰ نماينده مشخص برای گلچين برگزيدن كانديدا نهایی اصولگرایان

[ad_1]

نایب رئیس جبين پیروان حرف: من واو برای معرفی كانديدا اصولگرایان درون انتخابات ریاست‌جمهوری حدودا ۶۰ نما را از معنا هنجار اساسی، حلف رئیس‌همگي و رهنمودهای پيشوا و رهبری گزينش کرده‌ایم.

اسدالله بادامچیان نایب رئیس جبين پیروان عريضه معصوم ولي پيشرو و رهبری درب مشافهه با گزارشگر نيكي و عتاب با گوشه علامت راي به سمت مميزه‌های مدنظر اصولگرایان برای گلچين برگزيدن گزینه نهایی تو انتخابات ریاست‌جمهوری، اظهار کرد: من واو برای معرفی منظور نام برده اصولگرایان تو انتخابات ریاست‌جمهوری از میان ۷۰ تا ۸۰ مميزه، حدودا ۶۰ معلوم برجسته را گلچين برگزيدن کرده‌ایم.

وی افزود: این مميزه‌ها از معني هنجار اساسی، قسم رئیس‌گروه، رهنمودهای رهبر خمینی(ره) و مسند سترگ رهبری و شرایط عمومی کشور استحصال شده است.  

بادامچیان حرف: من وشما گزینه‌ها و افراد مناسبت مشاهده را مدخل سرپوش نمودار جو علامت‌ها صبر می‌دهیم و تك فايق را معين کرده، بعد درون شورای مرکزی نما پيشاني پیروان تصویب می‌کنیم و به قصد سایر تشکل‌ها و افراد اصولگرا عرضه می‌دهیم.

نایب رئیس جبين پیروان الفبا رهبر و رهبری تصریح کرد: مدخل سرپوش بررسی کاندیداها، ممتاز هنجار اساسی و رهنمودهای پيشوا(ره) و منزلت بزرگ رهبری خويشاوندي به مقصد براي دیگر علامت‌ها اولویت دارد.

وی مدخل سرپوش دنباله با ايما به طرف توصیه سلسله جنبان بزرگ اغتشاش به مقصد براي احمدی‌نتاج مبنی نيكي لاوجود کاندیداتوری درب انتخابات ریاست‌جمهوری ۹۶، تصریح کرد: گر سكون حيات احمدی‌عرق به قصد ميدان پرده انتخابات بیاید، مدخل سرپوش مساله هم چشمي هم چشمي كردن‌های انتخاباتی یک چگونگي دوقطبی بین طرفداران احمدی‌عرق و روحانی ایجاد می‌شد و توقع انتخابات را از مورد درست بیرون می‌آورد.

بادامچیان حالي کرد: تکلیف سایرین باز تو این خير که احمدی‌دودمان کاندیدای انتخابات نشود مبرهن شده و بعید است تاخت قطبی که بوسيله سوگند به ضرر یک انتظار سرحال باشد شکل بگیرد.

[ad_2]