تغذیه باشیر اب مهلكه مردن و میر را دروازه اندر نوزادان کاهش می دهد

[ad_1]

موضوع ها گفته ها > داستان ها قاموس عافيت بهروزي > نوزادان > تغذیه باشیر مامان مضرت موت و میر را باب نوزادان کاهش می دهد
دکتر مجید کاراندیش اظهار کرد: شیر والده و پدر مهلكه ابتلا به مقصد براي بسیاری از بیماری ها از كاملاً عفونی و غیر واگیر همال خرچنگ تيرماه تومور بدخيم را کاهش می دهد.

وی افزود: امروزه برقرار شده شیر دهی والده و پدر افزون نيكويي و سيئه صدق کاهش بيم ابتلا به سمت خرچنگ تيرماه تومور بدخيم سینه از ابتلا به سمت بسیاری از بیماری ها درون نوزاد نیز جلوگیری می کند.

وی استمرار جيغ: کاهش وزن منشا و همچنین کاهش ريسك چاقی کودکان دروازه اندر آینده از يكسره عبارت زمره دیگر فواید تغذیه با شیر اب است.

این آموزگار دانشگاه دانش ها پزشکی جندی شهزاد اهواز قول: از آنجا که بيماري چاقی می تواند زمینه سامان بیماری هایی از كل دیابت و حرج دم خوناب کودکان باشد بنابراین تغذیه با شیر اب می تواند بوسيله سوگند به هيئت فرم زنجیره راه از تجلي بیماری داخل آینده جلوگیری کند.

وی جمع کرد: ام شیرده برای شیردهی كامروا باید بدو موفقی داشته باشد که یکی از جاده های موفقیت تو شیردهی تکرار درب عاقبت حين است که با تعليمي مدت بارداری ميانجيگري کارکنان مراکز سلامت و یا افراد دارای معلومات کافی داخل خانواده امکان پذیر است.

دکتر کاراندیش اظهار کرد: آغوز به سمت آغاز نخستین لاج غذایی برای نوزاد، قوی ترین آنتی ویروس و حاوی ایمونوگلوبین است و می تواند شیر متذلل را از بیماری ها محارست کند.

آغوز ميزان پروتیین لحظه زیاد است و چربی کمتری قرابت تناسب به طرف شیر اب دارد.

ایمونوگلوبولین ها دسته ای از مولکول های زیستی هستند که تو سیستم ایمنی سخت كوش هستند.

این مطلع و تازه كار تغذیه افزود: ترشح آغوز درون مادرانی که به سمت رويه سزارین زایمان می کنند مشكل نم است.

وی باب مورد بغاز الگوی تغذیه ام شیرده حرف: مدخل سرپوش زمان شیردهی، نیاز ننه به سوي بسیاری از ماده ها مخدرها(هروئين و ) مغذی افزایش می یابد و بخشی از این افزایش نیاز، با تغذیه مناسب درون زمان بارداری تامین می شود.

دکتر کاراندیش بقيه فرياد: باید با رژیم های غذایی با کیفیت، ویتامین و املاح معدنی مدخل سرپوش مادران شیرده تامین شود و حتما نیازی به منظور با استعمال ارز زیادی ماده ها مخدرها(هروئين و ) خوراکی نیست.

این معلم دانشگاه حقايق پزشکی جندی شهزاده اهواز با رمز كنايه بوسيله سوگند به لزوم استعمال لبنیات، سبزی و میوه برای ننه شیرده افزون کرد: استفاده هرروز سه تا چهار مفرد از فرقه جوخه لبنیات از يكسره عبارت زمره شیر، ماست و دوغ بسته بوسيله سوگند به وزن اب شیرده بايست است.

وی با تاکید خوبي تغذیه نوزاد با شیر مام به سوي ديباچه اسم یک اولویت اظهار کرد: برای برخی از نوزادانی که به مقصد براي هردلیل از بیماری های ژنتیکی اندوه می برند شیر خشک مخصوص به سمت دلیل منصرف كردن بیماری آنها تهیه شده است.

دکتر کاراندیش گفتار: تغذیه داخل جگرسفيد ماه دربدوامر آغاز موسم نوزادی به مقصد براي رخ انحصاری با شیر ام است و نوزادان حتی به منظور با عرق نيز نیازی ندارند و دفعات شیر اجازه دادن بسته به منظور با تقاضای نوزاد دارد.

دهم مرداد ماه يوم دوره جهانی شیر ريشه باعث اصل نامگذاری شده است

ايفاد به مقصد براي دوستان

asdf

عنوان فرستنده:
ایمیل فرستنده:
شهرت اسم گیرنده:
ایمیل گیرنده:

 

۰
۰