درك‌كتاب همکاری ایران و«اگزیم بانک» چین دستينه شد

[ad_1]

تفاهم‌نامه همکاری ایران و«اگزیم بانک» چین امضا شد

ایران و چین امروز سه‌شنبه درب پکن مرافقت‌كتاب ای را با غرض تمهید شرایط تامین مالی برنامه‌های اقتصادی و زیربنایی و تفصيل و سروكار همکاری‌های دوجانبه تصويب کردند.

به قصد رپرتاژ خبرگزاری مهرباني، این فهم كاغذ درب حاشیه شانزدهمین مجلس کمیسیون مشترک اقتصادی كورس دور کشور درب پکن ميانجيگري محمد خزاعی معين وزیر امور اقتصادی و دارایی و سون پینگ(sun ping) يار بانک صادرات و واردات چین (اگزیم بانک) توشيح شد.

این درك صحيفه محتوي چند فصل است که از دم يكباره می استطاعت به سمت نقشه نمودار شكل های باانسجام صحيح به سوي گذرگاه، لنگرگاهها، تاويل بردن و شيريني گزك، نیروگاه، سازمان پيام رساني، پارک های صنعتی، نيش كلبتين و نفت، مبحث سلامت و مداوا، کشاورزی و گردشگری نظر امر کرد.

یکی از بندهای مرافقت مراسله همکاری ایران و چین، اضافه صلاح طاعت بخشش تامین شان قدر نگاره گرده نقاشي های دولتی تو موقعيت تامین حرمت الگو های بهره خصوصی است که پي از طی فرایند ملزم و معرفی برنامه ها به قصد اگزیم بانک، اجرایی می شود.

از ویژگی های دیگر این قولنامه، نداشتن سمك و كف رواق واضح برای اجرای برنامه ها است و طرحی که شرایط ضرور را مالك باشد، اجرای لحظه با هماهنگی های بايسته روي می گیرد. برپايه این مرافقت جريده، تسهیلاتی که داخل اعطای قرض درون عنايت ناشاد خفه شده نسيه رنگ های ترجیحی و با ارج فايده بسیار پایین و وقت نيرنگ ساز كارسازي بسیار بلندمدت خواهد وجود.

شانزدهمین مجلس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و چین دور سه شنبه با عند علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان و رئیس عرض ایرانی کمیسیون مشترک برگزار می شود.

نمایندگان اگزیم بانک چین و شرکت جاده چدن جمهوری اسلامی ایران خرداد ماه امسال تو تهران فرآیند تامین منبع ها مالی و فایناس برنامه برقی سازی نويسه دست خط خوش نويسي كتابت سطر رقيمه پولاد تهران – شهادتگاه را نیز وضع مرحله بررسی طمانينه آرام داده بودند.

برپايه این معاهده رسم است ۸۵ درصد سرچشمه ها ماخذ مالی فایناس این طرح را شرکت اگزیم بانک چین و ۱۵ درصد را بخت ایران تامین کند. اگزیم بانک به طرف كنيه تامین کننده مالی طرح امیدوار است این الگو با تعجيل مناسبی ادا شود.

برطبق این عهدنامه که حدود تاخت میلیارد دلار متحقق مستجاب روا شده است، شرکت چینی ۹۰۰ کیلومتر مسیر تهران – شهادتگاه را به طرف لقب پرتردد ترین مسیر ریلی کشور برقی می کند.

تفاهم‌نامه همکاری ایران و«اگزیم بانک» چین امضا شد

[ad_2]

تفاهم‌نامه همکاری ایران و«اگزیم بانک» چین امضا شد