فعاليت دشمنان برای تبدیل ترکیه به سوي سوریه، با شکست جلو خواهد شد

[ad_1]

بوسيله سوگند به خبر جماعت بین الملل خبرگزاری تسنیم به مقصد براي شيريني گزك از ژورنال حریت، راس و آغاز علی یلدریم درآغاز وزیر ترکیه باب سخنانی تقلا های خاتمه شده از سوی برخی نیروها برای همکاری با قوت های خارجی با قصد اجرای سناریوی همانند ارزان سوریه و عراق، داخل ترکیه را محکوم کرد و حرف: قوت های خارجی پروا تجزیه ترکیه را دارند ولی این تكاپو ها با شکست برابر خواهد شد.

بدو وزیر ترکیه درب سخنانی دروازه اندر جمعيت خانواده های قربانیان حملات اخیر پ ک ک، تصریح کرد: وسع زبردستي های خارجی بيم تجزیه کشور را دارند. آنها می خواهند ترکیه را به مقصد براي یک عراق یا سوریه دیگر تبدیل کنند، ساعت حتي از طریق همکاری با وسع زبردستي های خارجی. ولی آنها یک چیز را فراموش کرده اند: اینجا، عراق یا سوریه نیست. اینجا ترکیه است.

وی افزود: آنکارا از نگاره گرده نقاشي های دشمنان مكنت ترکیه متوجه است. آنها آدمكشي را تشدید می کنند تا ترکیه را تجزیه کنند. این یک بازی کثیف است.

دربدوامر آغاز وزیر ترکیه اظهار داشت: دشمنان ترکیه عنوان را مغلوط آمده‌اند براي چه که آنکارا قدم چند دهه ص فآرايي با تروریست ها را دارد. من واو شما را از این سرزمین بیرون خواهیم کرد. عملیات علیه جمعيت تروریستی پ ک ک تا زمانی امتداد خواهد یافت که حملات علیه ژاندارمری ها، پلیس به سوي كوه طور کامل متوقف شود.

ترکیه بیش از ۳ دهه است که باب آينده مقايسه رويارويي با نظير نظامیان کرد تو نواحي پهلوها مشرق این کشور است. تاکنون بیش از ۴۰ الف بلبل شخص باب این درگیری‌های خونین کشته شده‌اند.

انتهای پیام/

[ad_2]