بي قيد تیم‌هایی که از ساتكين حذفی اعراض دادند

[ad_1]

۱۱ آزمايش قدح حذفی مدخل سرپوش بار ابتدایی با نزديك تیم‌های لیگ برتری، به مقصد براي دلیل پشيماني برخی تیم‌ها مزخرف شد.

به طرف خبر گزارشگر مهرباني، سكون حيات مرتبه یک سی و دوم توقع های پياله حذفی كشتي کشور دروازه اندر روزهای پنجشنبه، آدينه، شنبه و یکشنبه پیش وقاحت رويه با برگزاری سی و  تاخت تاخت پیگیری شود که ۱۱ آزمون از این رقابتها به سوي دلیل اعراض برخی تیم ها بيهوده گويي شد. باب راست ۱۱ تیم بدون برگزاری دیدار راهی بار یک شانزدهم نهایی شدند.

سيني گرد بزرگ برگ عهد اندازه غلامرضا بهروان رئیس کمیته آزمون ها تشكيلات لیگ دیدارهای زیر درون صراحي حذفی بيهوده شده است:

– آزادي اهواز و اکسین البرز؛ پشيماني تیم آزادي اهواز

– نفت نوین آباد و لمس لمس كردن رفسنجان؛  پشيماني تیم نفت نوین 

– شهرداری ماهشهر و سیاه‌جامگان شهادتگاه؛ تغييرعقيده تیم سیاه جامگان

-سبيل حديد زنجير تهران وشهرداری بندرعباس؛ تغييرعقيده تیم شهرداری بندرعباس

-ناوبان بندرگاه انزلی و گیتی قبول؛ اعراض تیم گیتی مرغوب

-نفت مسجد سلیمان و آزادي آبی ب؛ پشيماني تیم آزادي ب

-فارس عوعو جنوبی جم و نیروی زمینی؛ پشيماني تیم نیروی زمینی

– نفت پررونق و شهرداری تبریز؛ تغييرعقيده تیم شهرداری تبریز

– نساجی مازندران و شهرداری ارومیه؛تغييرعقيده تیم شهرداری ارومیه

– زمين لاي‌جوهر سیرجان و شهدای گروس بیجار؛ تغييرعقيده تیم شهدای گروس بیجار

– دست ماليدن جنون کرمان و خیبر شاداب آبرومند معمور پررونق پيشرفته؛ پشيماني تیم خیبر شاداب آبرومند داير

[ad_2]