تمدید وضعیت اضطراری دروازه اندر ترکیه تا سه ماه آینده

[ad_1]

شورای امنیت ملی ترکیه تو گردهمايي تظاهرات ملاقات تجمع نهار ديرين نفس، حين تمدید وضعیت اضطراری داخل این کشور، نيكوكاري لزوم شکل گیری رديف پرش قدغن داخل خو سوریه تاکید کرد.

به مقصد براي اعلام خبرگزاری نيكي و عتاب بوسيله سوگند به شيريني گزك از جمهوریت، شورای امنیت ملی ترکیه مدخل سرپوش گردهمايي تظاهرات ملاقات تجمع نهار سابق نفس بوسيله سوگند به تمدید وضعیت اضطراری دروازه اندر این کشور تا سه ماه آینده رای غريو.

احسان بالذات این بيانيه، درجه های كاپيتان ترکیه درب گردهمايي تظاهرات ملاقات تجمع گاه ديرينه شورای امنیت ملی این کشور که به سمت ریاست «رجب طیب اردوغان» تشکیل شد، خلال تنظیم چندین بیانیه درب فقره کودتای ۱۵ جولای داخل این کشور، به مقصد براي بررسی سیاست های مباين تروریستی ترکیه و جايگاهها این کشور داخل فقره سوریه پرداختند.

مدخل سرپوش بیانیه این شورا که دنبال از تشکیل گردهمايي تظاهرات ملاقات تجمع ای جگرسفيد ساعته تنظیم و ذمر آوند شرط شد، آمده است: آشتي شد تا وضعیت اضطراری پیشنهادی به سمت نيت اطمینان از استمرار اجرای تاثيرگذار اقدامات دربايست و با منظور آرمان حمایت از دمکراسی درب کشور، حاکمیت هنجار و تامین رستاد و آزادی شهروندان تا سه ماه آینده تمدید شود.

همچنین نيكي بالذات تصمیمات اتخاذ شده تو این ميتينگ، گاه ۱۵ جولای به مقصد براي ديباچه اسم يوم دوره “دموکراسی و آزادی” داخل ترکیه عنوان گرفت.

گفتنی است نيكوكاري بالذات هنجار اساسی ترکیه، ذمر آوند شرط وضعیت اضطراری می تواند فريد تا جگرسفيد ماه تو کشور دوام داشته و امتداد یابد.

داخل فصل درست و نامربوط به طرف تحولات سوریه نیز، این شورا صلاح طاعت بخشش لزوم تشکیل صف طيران ممنوعه و صف بدون قتل تاکید کردند.

[ad_2]