تمهیدات برگزاری الکترونیکی سرشماری فال و مسکن مدخل سرپوش اردبیل اجرایی می‌شود

[ad_1]

به مقصد براي اعلام خبرگزاری تسنیم از اردبیل٬ كريم زنجانی نيمروز امروز تو ميتينگ هماهنگی و توجیهی سرشماری جمعيت و مسکن تو فرمانداری اردبیل اظهار داشت: سرشماری اهالي و مسکن همزمان با تمام کشور ۳ الی ۲۴ عنف ماه داخل اردبیل برگزار می‌شود و تمهیدات ضرور برای برگزاری این رویداد مهم مدخل سرپوش اردبیل ادا شده است و باب این زمینه فرمانداری اردبیل با همکاری آلت‌های اجرایی این سرشماری را برگزار خواهند کرد.

وی با تلويح به قصد اینکه همشهریان و روستائیان می‌توانند از ۳ الی ۲۴ مهرباني ماه بوسيله سوگند به هيئت فرم اینترنتی درون سایت تشكيلات حساب درج‌آوازه کنند٬ افزود: همشهریان می‌توانند معلومات ذات را درب این سایت مرقوم کرده و با اجازه دادن کد ملی سرپرست اهل بيت قرابت تناسب بوسيله سوگند به کد رهگیری اقدامات بايسته را اعمال آخر نمایند.

حاكم اردبیل تصریح کرد: همشهریان و روستائیان باید تو ممتلي کردن شمار استقصا و داده ها باب سایت حساب غوررسي ضروري را داشته باشند و ارتباط به منظور با دریافت کد رهگیری رفتار کنند به چه علت که بعد از ۲۵ عنف ماه به سوي موعد یک ماه ماموران حساب و سرشماری با برابر مدخل سرپوش درب منزا همشهریان و روستائیان قرابت تناسب به طرف دریافت کد رهگیری رفتار می‌کنند.

زنجانی بیان کرد: سرشماری جمعيت و مسکن از اهمیت و جایگاه بسیار بالایی كامياب است و نیاز است درون این زمینه دهیاران و شوراها و همشهریان و روستائیان تكاپو ویژه‌ای داشته باشند تا شمار استقصا و معلومات بوسيله سوگند به كوه طور دقیق باب جهاز مندرج كتابت شود که فعاليت ها‌دهی به طرف روستائیان نيكويي و سيئه صدق بالذات این حساب انتها می‌شود.

وی اظهار کرد: یکی از اولویت‌های اساسی بخت یازدهم برگزاری سرشماری جمعيت و مسکن به منظور با لفظ سياهه الکترونیکی است که درون این زمینه تمهیدات ضرور و اساسی خاتمه شده است تا بتوانیم بخشی از سرشماری اهالي و مسکن درب اردبیل را الکترونیکی برگزار کنیم.

فرمانروا اردبیل قول: دستور كار‌ریزی مناسب و دقیق نیازمند سرشماری صحیح است که باب این زمینه نیاز است عامه مجاهدت ویژه‌ای داشته باشند تا بتوانیم با دستور كار‌ریزی و سرشماری دقیق لجام بزرگی دروازه اندر وسعت بسط دادن و پیشرفت سوق رده برداریم.

زنجانی افزود: يكسره خالص مجرد و مقيد طرح‌های اقتصادی٬ اجتماعی٬ فرهنگی٬ ورزشی و تفریحی نيكويي و سيئه صدق بالذات حساب و سرشماری اهالي و مسکن اعمال آخر می‌شود که این مسئله تحكم می‌تواند یک پا مهتر رهبر ممتاز دروازه اندر گسترش دادن این قسمت قطعه‌ها درب نواحي نامشابه و آشنا اردبیل داشته باشد و نیاز است داخل این زمینه بي قيد ابزار‌های مربوطه همکاری جملگي‌جانبه‌ای با قرارگاه سرشماری اهالي و مسکن داشته باشند.

انتهای پیام/

[ad_2]