تهران میزبان قدح‌های جهانی کشتی مستخلص و فرنگی شد

[ad_1]

مسابقه ها صراحي جهانی کشتی رها و فرنگی، اسفندماه واحد زمان ( روز جاری داخل تهران برگزار خواهد شد.

بوسيله سوگند به بيانيه خبرگزاری مهرباني، این مسابقه ها با شرکت هشت تیم والا و ادني بلندتر دنیا بصورت جدا مدخل سرپوش تالار ۱۲هزار نفری كلكسيون تذكره ورزشی آزادی تهران برگزار می شود.

دوران دقیق این مسابقه ها به طرف زودی پي از هماهنگی با اتحادیه جهانی کشتی و کشورهای شرکت کننده درون این خيز رویداد بین المللی عهد اندازه خواهد شد.

[ad_2]