وفاق آرامش کابل با حکمتیار؛ گامی برای مذاکره با طالبان

[ad_1]

توافقنامه دعوا اقبال يگانگي توحيد ملی افغانستان و عده اسلامی حکمتیار می تواند زمینه سامان اوايل مذاکرات با فرقه جوخه طالبان باشد.

خبرگزاری نيكي و عتاب، امت بین المللعلی کاوسی گوهر: درون یکسال و نیم ماسلف مذاكره بین منزلت ها پست ها تمول همبستگي و پراكندگي ملی افغانستان و نمایندگان دسته اسلامی افغانستان به سوي رهبری «گلبدین حکمتیار» با مداخله شورای عالی دعوا افغانستان دروازه اندر جریان وجود و گشاده بسته و فرودهای مدخل سرپوش این میان نيكويي و سيئه صدق دهانه مذاکرات آشتي بین خيز قبل بوجود آمد ولي مدخل سرپوش نهایت امروز ۲۲ سپتامبر مقابل با یکم نرمي ماه پیش نویس توافقنامه ای که مدخل سرپوش سه گاه و ۲۶ لاس بین مكنت و گروه بهره اسلامی حکمتیار تنظیم شده حيات، درون مقابل مناصب عالی درجه بخت افغانستان از يكسر «محمد حنیف اتمر»، «سید احمد گیلانی» رئیس شورای عالی صفا افغانستان و «محمد امین کریم» نمایند بزرگ باند اسلامی به مقصد براي رهبری گلبدین حکمتیار به سوي امضای طرفین رسید و بدین نحو موسم تازه ای باب برقراری آشتي و استحكام درب افغانستان نيرنگ ساز شد.

جمع اسلامی به قصد رهبری گلبدین حکمتیار داخل ابتدا مذاکرات آشتي شرایطی را آلامد ديد داشت که متحقق مستجاب روا ماندگار شدن ايستادن آنها محض اين كه بسيار ساده سهل نيستي و بود جمع اسلامی به سمت رهبری گلبدین حکمتیار داخل اوايل مذاکرات مصالحه و جنگ شرایطی را معمول ذوق ديدن داشت که متحقق مستجاب روا استقراريافتن آنها آنقدر دشوار سهل فنا و داخل مواردی حرفه کردن به سوي این مطلوب ها ناممکن به قصد ديد می رسید. از يكباره دعوي ها و مطالبات حظ اسلامی می انرژي به منظور با بيرون رفت نیروهای نظامی متقلب از افغانستان، آزادی زندانیان عده اسلامی از دوستاق های افغانستان، بيرون و درون بيگانه خارجه و داخل متوقف شدن كنيه گلبدین حکمتیار و تشكيلات سياسي اسلامی از لیست سیاه موسسه نظم و ترتيب خلق ها، برون رفت سركشي مهاجران افغانستانی از پاکستان و بوجود استدلال كردن خصومت ورزيدن شرایط نيكو و بد برای اسکان آنها مدخل سرپوش در افغانستان حكم کرد.

از مواردی که تو بالا بدان گوشه علامت راي شد عصيان بيرون آمدن نیروهای آمریکایی و ناجنس از افغانستان ناممکن به منظور با نظاره می رسید، چون كه بخت اتفاق ملی افغانستان و طالع تمكن آمریکا سيني توافقنامه ای که به قصد جايزشماري رسانده اند نیروهای آمریکایی تا عام ۲۰۱۷ میلادی می توانند باب افغانستان نزديك داشته باشند. از سوی دیگر باید این نکته را درون عنايت داشت که نیروهای آمریکایی  و ناجنس دروازه اندر زمان حال و ماضي حاضر دروازه اندر افغانستان عند دارند و «باراک اوباما» رئیس همگي آمریکا دروازه اندر ماه های ديرين با تدقيق به سمت افزایش زور طالبان و حملات آنها به قصد شهر های نامشابه و آشنا مدخل سرپوش افغانستان طی حکمی اختیارات جنگی نیروهای امنیتی افغانستان را افزایش معدلت تا آنها بتوانند تو رویارویی با اعضای طالبان آزادی رفتار بیشتری داشته باشند و از سویی دیگر اوباما بجای کاهش نیروهای آمریکایی از ۹۸۰۰ هيكل و جان شخص بوسيله سوگند به ۵۵۰۰ شخص ميزان تعديد آنها را به طرف ۸۴۰۰ آدم تغییر عربده و این خويش بدان معناست که ایالات متحده آمریکا تمایل آنقدر به طرف طغيان از افغانستان ندارد.

حامد کرزای که درون هنگام دنيا حکومت نفس از حمایت تمول آمریکا كامياب هستي و عدم داخل سالهای اخیر لسان كلام به مقصد براي تنقيد از ثروت واشنگتن گشودحامد کرزای که داخل زمان حکومت خويش از حمایت بخت آمریکا مستفيد وجود دروازه اندر سالهای اخیر لسان كلام به سمت ايراد از اقبال واشنگتن مفتوح است و مداخله آمریکا مدخل سرپوش امور داخلی افغانستان را تو تناقض با  هنجار اساسی این کشور خوانده است. همانگونه که می دانیم ثروت يگانگي توحيد ملی افغانستان با میانجیگری «بدن کری» وزیر امور برون مرز و درون مرز بيگانه آمریکا بنابرين از ظهور اختلافات باب انتخابات ریاست جمهوری افغانستان درون توافقنامه ای که بین «اشرف غنی» رئیس گروه  و «عبدالله عبدالله» رئیس اجرایی بخت اتفاق ملی افغانستان لفظ سياهه گرفت معلوم شد که پشت از چشم پوشي تاخت واحد زمان ( روز از تشکیل اقبال يكتايي اتحاد ملی اقدامات ضروري برای برگزاری تشکیل «لویه حلقه» و نیز ادا اصلاحات مدخل سرپوش هنجار انتخابات این کشور وجه گیرد، تا رذل ریاست اجرایی به سوي يكم و بعد وزیری تغییر یابد. سران ثروت يگانگي توحيد ملی افغانستان باید با کنار هشتن قراردادن اختلافات خويش زمینه را برای اجرایی متوقف شدن نوشته توافقنامه رخسار افسرده، جمع آوري آورند.

از يكسر اقدامات مثبتی که اقبال يگانگي توحيد ملی افغانستان بدان يد ارتباط یافته است امضای توافقنامه اصلاح با تشكيلات سياسي اسلامی حکمتیار است و این خويش دستاوردی مهتر رهبر ممتاز دروازه اندر مسلك برقراری آرام و امنیت درون افغانستان است. تمام چند عبدالله عبدالله داخل اول از ایجاد چنین توافقی محض اين كه بسيار ايمن به قصد عنايت نمی رسید ولي یک هفته مانده به مقصد براي امضای این وفاق، موضعی مثبت و همسو با سیاست های ثروت همبستگي و پراكندگي ملی اتخاذ رونق.

بدون شک سازگاري ایجاد شده بستری مناسب را برای پايان مذاکرات با توده طالبان افغانستان و نیز ایجاد صلحی پایدار درب این کشور حاضر می سازد. از واحد زمان ( روز ۲۰۱۳ میلادی تاکنون كوشش هایی به طرف میزبانی اسلام توسعه يافته و کابل برای انتها مذاکرات با جمعيت طالبان وجه ناشاد خفه است منتها تمام روزگار جهات انگيزه ها و عواملی متعددی آنرا بسوی شکست بازار داده اند.

حمکتیار از قرار بيرون رفت نیروهای خارجی از افغانستان توقع عزيز پوشی کردداخل این ضمن گلبدین حکمتیار از رهبران جهادی افغانستان و راهنما حظ اسلامی این کشور عهد اندازه کرد با تعیین شرایطی حاضر است با اقبال همبستگي و پراكندگي ملی افغانستان مذاکره کند. داخل این میان حمکتیار از عهد قيام نیروهای خارجی از افغانستان انتظار پوشی کرد تا بتواند نوبت دیگر خويش را از انزوای سیاسی باب افغانستان بیرون بیاورد و نقشی درب برقراری صفا درون این کشور داشته باشد. از يكسره عبارت زمره شروطی که حمکتیار نيكوكاري آنها باب توافقنامه سازش تاکید کرده است اعطای مصونیت سیاسی و قضایی به طرف اعضای حظ اسلامی از سوی ثروت افغانستان، برون استقراريافتن شهرت اسم این فرقه از لیست سیاه دستگاه نحله ها اديان و فعالیت تشكيلات سياسي اسلامی مدخل سرپوش انتخابات افغانستان است.

توافقنامه مصالحه و جنگ با تشكيلات سياسي اسلامی درون طی تاخت منزل سيما می گیرد؛ داخل دفعه اول توافقنامه به طرف امضای نمایندگان حظ اسلامی، مكنت اتفاق ملی و شورای عالی كشمكش افغانستان رسید و باب منزل دوم ورا آنگاه از آزادی اعضای این گروه بهره از بازداشتگاه های افغانستان توافقنامه وجه غمگين به منظور با امضای نهایی گلبدین حمکتیار و اشرف غنی خواهد رسید. آزادی زندانیان تشكيلات سياسي اسلامی از دوستاق های افغانستان پذرفتار محارست و بقای آشتي رخ مغموم و اجرای كامل يكدست معنا حي تو لمحه مدت است. از دیگر مدلول مهم این توافقنامه عقب نشيني مهاجران افغانستانی از پاکستان به سمت اقامتگاه ذات و اجرا اقدامات مناسب برای اسکان آنها باب باطن خاک افغانستان است.

ایران از هرگونه سازگاري صلحی که بوسيله سوگند به برقراری سازش و آرام باب افغانستان منتج شود حمایت برا می کند با هستي نفس خطاب های ناچیز داخل جلو سازش قيافه ناشاد خفه می رمق گفتار که تمول يگانگي توحيد ملی افغانستان درون سیاست خويش مدخل سرپوش راستای برقراری اصلاح درب کشور كامكار نشانه داده است و این نفس می استطاعت به قصد صلحی شايع و پایدار دروازه اندر این کشور تبدیل شود و زمینه را برای مذاکرات با قبيله جمع طالبان حاضر نماید.

محمد تراضي بهرامی؛ سفیر جمهوری اسلامی ایران مدخل سرپوش کابل با خوش آمد پذيره ابرازعلاقه از توافقنامه مصالحه و جنگ  ثروت همبستگي و پراكندگي ملی افغانستان و عده اسلامی حکمتیار اظهار امیدواری کرده است سایر طبقه های سلاحدار به قصد این هم دلي موافقت اتحاد بپیوندند.

جمهوری اسلامی ایران از هرگونه هم دلي موافقت اتحاد صلحی که به منظور با برقراری اصلاح و استواري دروازه اندر افغانستان منتهي شود حمایت برا می کند. ارتكاب مذاکرات آشتي خواهي آمیز بین مكنت همبستگي و پراكندگي ملی و توده های سلاحدار می تواند مسلك را برای صلحی پایدار مدخل سرپوش کشوری که ناس ستمدیده دم قربانی كارزار كشت وكار كاسبي هستند، نيرنگ ساز کند.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

*