توانمندی‌های صنعتی و گردشگری قزوین به سمت کشورهای خارجی معرفی شود

[ad_1]

توانمندی‌های صنعتی و گردشگری قزوین به کشورهای خارجی معرفی شود

به طرف اعلاميه خبرگزاری تسنیم از قزوین، خجسته نصرتی درون دیدار با هیئت تجاری کشور چین اظهار داشت: ظرفیت و توانمندی‌های استان قزوین درب زمینه صناعت و گردشگری باید به منظور با کشورها و هیئت‌های تجاری خارجی معرفی شود تا نمودار وسعت بسط دادن وابستگي ها بین کشورها باشیم.

وی با بیان این خواسته که مدل انگار‌های نماينده مشخص سرمایه‌گذاری برای پولداران و بازرگانان کشورهای خارجی مورد بحث موردتوجه طرح شده می‌شود بیان کرد: حوزه قابلیت سرمایه‌گذاری برای هیئت‌های تجاری مورد بحث جراحی بینی
موردتوجه طرح شده می‌شود تا کشورها درون گستره‌های وضع مرحله چشم پیشنهادات خويش را نمايش کنند.

شهردار قزوین با حكم بوسيله سوگند به تشکیل دبیرخانه شارع ابریشم تو قزوین تصریح کرد: دبیرخانه و اتحادیه شهرهای ایرانی طريق ابریشم مدخل سرپوش قزوین تشکیل شده که تاکنون ۷ تيمچه مختار تجاری و ۲۹ شهر دراین اتحادیه كارمند شده‌ و درب راستای كمال يابي اهداف فعالیت می‌کنند.

نصرتی با بیان این موضوع که اتحادیه شهرهای کنترل وزن
ایرانی شاهراه‌ ابریشم از دانشپايه طول عمر ۹۳ درون قزوین تشکیل شده كنيه کرد: برگزاری چندین اجلاسيه تو اندرون کشور و با عند اعضای اتحادیه از يكسر اقداماتی بوده که دروازه اندر راستای بسط گردشگری و آباداني اقتصادی اعمال آخر شده است.

وی دنباله قسط: خوشبختانه اقدامات خوبی درون اتحادیه شهرهای ایرانی اعمال آخر شده و حي پیشرفت‌های مطلوبی درون زمینه اجرا اهداف تعیین‌شده هستیم که این حادثه باید تو اولویت طرح‌ها سكون جراحی بینی صدای خود را تغییر خواهد نصفت جار
گیرد.

شهردار قزوین لقب کرد: پيشرفت روابط اقتصادی با بازرگانان خارجی از تمام اولویت‌های استان خیانت چیست
قزوین بوده که سامان بساط جهاز‌های اجرایی وابسته منسجم باید درون این محاذي جهت سروكار ضرور را داشته باشند.

انتهای پیام/

توانمندی‌های صنعتی و گردشگری قزوین به کشورهای خارجی معرفی شود

[ad_2]

توانمندی‌های صنعتی و گردشگری قزوین به کشورهای خارجی معرفی شود